NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Hoá, chế biến

Nghiên cứu chế tạo hệ chất tẩy cặn dầu thô và ứng dụng để làm sạch đường ống dẫn dầu thô, đảm bảo an toàn môi trường biển

Kết quả phân tích tính chất cặn dầu thô trong đường ống vận chuyển dầu thô của Liên doanh Việt - Nga "Vietsovpetro" cho thấy cặn chủ yếu là dạng lắng đọng paraffin (> 44% khối lượng) với mạch carbon chủ yếu là ở dải n-C23 đến n-C38. [Chi tiết]

Đánh giá ăn mòn cho hệ thống đường ống thu gom và vận chuyển khí mỏ Cá Voi Xanh

Bài báo mô phỏng, đánh giá quá trình ăn mòn trong hệ thống đường ống thu gom và vận chuyển khí mỏ Cá Voi Xanh (Lô 118) bằng phương pháp mất khối lượng trong phòng thí nghiệm. [Chi tiết]

Nghiên cứu điều chế xúc tác MCM-41 chứa wolfram sử dụng cho quá trình oxy hóa khử lưu huỳnh trong nhiên liệu

Vật liệu mao quản trung bình MCM-41 đã được tổng hợp thành công bằng phương pháp thủy nhiệt với nguồn silic ban đầu từ bentonite Bình Thuận, Việt Nam. Xúc tác WO3 phân tán trên chất mang MCM-41 bằng phương pháp tẩm sử dụng muối ammonium paratungstate hydrate. [Chi tiết]

Đánh giá và đề xuất phương án công nghệ loại bỏ H2S trong khí từ mỏ cá Voi Xanh

Mỏ khí Cá Voi Xanh dự kiến sẽ được đưa vào khai thác từ năm 2023, mở ra triển vọng mới cho ngành công nghiệp khí Việt Nam. Tuy nhiên, hàm lượng H2S trong khí Cá Voi Xanh cao (2.500ppmv), do đó cần có phương án loại bỏ H2S để tránh ảnh hưởng đến các hoạt động vận chuyển và chế biế... [Chi tiết]

Nghiên cứu thử nghiệm khả năng diệt vi khuẩn khử sulphate bằng dung dịch nano bạc

Trong ngành công nghiệp dầu khí, vi khuẩn khử sulphate có khả năng sinh ra khí H2S, dẫn đến giảm giá trị thương mại của dầu thô, ăn mòn thiết bị kim loại, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hiệu quả kinh tế, an toàn và kỹ thuật. [Chi tiết]

Sản xuất các sản phẩm hóa dầu từ khí thiên nhiên mỏ Cá Voi Xanh

Mỏ khí Cá Voi Xanh được phát hiện năm 2011 với trữ lượng lớn (khoảng 150 tỷ m3 thu hồi) mở ra cơ hội phát triển ngành công nghiệp hóa dầu từ khí tại miền Trung Việt Nam. [Chi tiết]

Các giải pháp tiềm năng cho việc tái sử dụng triệt để xúc tác FCC thải của Nhà máy Lọc dầu Dung Quất

Bài báo đánh giá một số giải pháp tái sử dụng xúc tác FCC thải của Nhà máy Lọc dầu Dung Quất, trong đó chú trọng các phương án làm vật liệu xây dựng để đảm bảo chất thải được xử lý triệt để và lâu dài. [Chi tiết]

Nghiên cứu tổng hợp nhiên liệu nhũ tương bio-oil và diesel oil

Bio-oil sả n xuất từ quá trình nhiệt phân nhanh có độ nhớt và tính acid cao, khó bắt lửa do chứa hàm lượng nước lớn. Để giải quyết vấn đề này, bio-oil được nhũ tương hóa với nhiên liệu diesel oil (DO) thương mại, sử dụng hệ thống phối trộn static mixer ở chế độ liên tục. [Chi tiết]

Carbonyl sulfide presence in syngas stream produced from biomass gasification processes: measurement and calculation

For a biomass gasification process, the removal of sulfur dioxide (SO2) and hydrogen sulfide (H2S) from the dirty producer gas is considered to be relatively easy (e.g. by scrubbing); however, the removal of carbonyl sulfide (COS) is more difficult. To help with the development o... [Chi tiết]

Simple method to fabricate superhydrophobic carbon steel surface

This paper reported a simple method to fabricate superhydrophobic carbon steel surface. For this purpose, steel interfaces were coated by micro-nanostructured zinc. [Chi tiết]

Mô phỏng và tối ưu hóa, xử lý sự cố trong quá trình vận hành phân xưởng transalkyl hóa các hydrocarbon thơm (Tatoray)

Các nhà máy lọc dầu sử dụng các phần mềm mô phỏng để đánh giá khả năng tối ưu hóa quá trình vận hành và phân tích, xử lý các sự cố, góp phần làm tăng hiệu quả sản xuất và độ tin cậy, ổn định của công tác vận hành. [Chi tiết]

Nghiên cứu tổng hợp vật liệu nanosilica phục vụ quá trình thu hồi dầu trong khai thác và vận chuyển thu gom dầu thô tại Việt Nam

Bài báo giới thiệu kết quả nghiên cứu tổng hợp vật liệu nanosilica theo phương pháp hóa ướt, đồng thời đánh giá ảnh hưởng của nồng độ chất hoạt động bề mặt cetyltrimethylammonium bromide (CTAB) đến cấu trúc của vật liệu nanosilica bằng các phương pháp đặc trưng hóa lý như: XRD, S... [Chi tiết]

Nghiên cứu khả năng tách kim loại Fe, Ni, V, Ca và Na gây ngộ độc xúc tác FCC ngay từ giai đoạn khử muối của dầu thô

Dầu thô chứa một lượng nhỏ hàm lượng các kim loại Ni, Fe, Cavà V thường tồn tại dưới dạng hòa tan với dầu. Các kim loại này tích tụ trong cặn chưng cất khí quyển, nguyên liệu cho phân xưởng RFCC. Trong quá trình cracking, các kim loại tích tụ trên xúc tác FCC gây ngộ độc xúc tác,... [Chi tiết]

Nghiên cứu khả năng áp dụng giải pháp bơm hệ hóa phẩm dung môi hydrocarbon - hóa nhiệt trong xử lý đơn giếng nhằm nâng cao hệ số thu hồi dầu nặng tại Miocene dưới và Oligocene trên mỏ Rồng

Bài báo giới thiệu nghiên cứu khả năng ápdụng giải pháp bơm hệ hóa phẩm dung môi hydrocarbon - hóa nhiệt cho xử lý đơn giếng với mục đích gia tăng lưu lượng dầu và nâng cao hệ số thu hồi dầu nặng tại Miocene dưới và Oligocene trên mỏ Rồng. Dung môi hydrocarbon đề xuất cho ứng dụn... [Chi tiết]

Xử lý cặn lắng đọng trong thiết bị trao đổi nhiệt của phân xưởng CDU Nhà máy Lọc dầu Dung Quất bằng hóa phẩm

Trong Nhà máy Lọc dầu Dung Quất, các thiết bị trao đổi nhiệt thuộc cụm gia nhiệt nguyên liệu trong phân xưởng CDU thường xuyên bị lắng cặn. Việc nghiên cứu sử dụng hệ hóa phẩm để xử lý lắng cặn cho các thiết bị trên có ý nghĩa lớn về mặt kinh tế đối với nhà máy. [Chi tiết]

Chọn trang: 1 2 3 4 5 6 ...  >> 
 

LỊCH HỘI THẢO

08:30 Thứ Tư, 21/06/2017
Nghiêm thu nhiệm vụ Nghiên cứu Khoa học của Trung tâm CTAT
14:00 Thứ Sáu, 09/06/2017
Nghiêm thu đề tài nhiệm vụ cấp Tập đoàn
13:30 Thứ Ba, 30/05/2017
Nghiêm thu đề tài nhiệm vụ của Trung tâm EPC
08:30 Thứ Sáu, 19/05/2017
Xét duyệt đề cương của EPC và VPI-Laps.
08:30 Thứ Năm, 04/05/2017
Họp xét duyệt đề cương 04 đề tài NCKH cấp Viện của EPC và VPI-Labs
08:30 Thứ Tư, 26/04/2017
Họp Nghiệm thu nhiệm vụ NCKH cấp Viện của VPI-Labs
 

THỊ TRƯỜNG


 

QUẢNG CÁO

 
EPC PVPro CTAT VPI Labs CPSE EMC PAC CPTI