NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Hoá, chế biến

Nghiên cứu ảnh hưởng tỷ lệ nồng độ của chất xúc tác đến cấu trúc vật liệu nanosilica

Bài báo giới thiệu nghiên cứu về ảnh hưởng của tỷ lệ mol NH3 trong việc tạo ra cấu trúc nanosilica thực hiện qua phương pháp sol - gel. NH3 đóng vai trò như một chất xúc tác được tính toán thay đổi tỷ lệ cùng với các chất như: ethanol, nước, tetraethyl orthosilicate (TEOS)… [Chi tiết]

Orientations for treatment and deep processing of Ca Voi Xanh gas

Ca Voi Xanh gas field is located about 100km off the coast of the central region of Vietnam. This is the biggest gas field in Vietnam with its reserves of 150 billion m3 of natural gas. However, gas from Ca Voi Xanh field has high contents of impurities, namely H2S, CO2 and N2. [Chi tiết]

Development and modification of low nickel content catalysts for dry reforming of methane.

Both the Ca Voi Xanh (Blue Whale) gas field in Vietnam and biogas produced in Germany possess comparable high contents of CO2. For further processing, in both cases it is important to find a way to handle the concomitant CO2. [Chi tiết]

Đánh giá hiệu quả sử dụng nhiệt và đề xuất giải pháp tối ưu năng lượng tại hệ thống lò hơi phụ trợ 10B8001 của nhà máy đạm Phú Mỹ

Hệ thống lò hơi phụ trợ 10B8001 đóng vai trò cấp và duy trì cân bằng mạng hơi nước cho Nhà máy Đạm Phú Mỹ. Số liệu vận hành cho thấy lò hơi hoạt động tại ngưỡng nhiệt độ và công suất nhiệt rất cao, tiêu thụ nhiều khí nhiên liệu, là thiết bị có mức độ tiêu hao năng lượng lớn hơn s... [Chi tiết]

Nghiên cứu mô phỏng động phân xưởng đồng phân hóa naphtha nhẹ

Đồng phân hóa naphtha nhẹ là một quá trình quan trọng được sử dụng ở các nhà máy lọc dầu nhằm chuyển hóa phân đoạn naphtha nhẹ chưng cất trực tiếp có trị số octane thấp thành sản phẩm đồng phân hóa có trị số octane cao hơn dùng để pha trộn xăng. [Chi tiết]

Ảnh hưởng của tạp chất kim loại trong dầu thô đến tính chất, hoạt tính xúc tác FCC và giải pháp nhằm duy trì độ ổn định của phân xưởng FCC

Ảnh hưởng của kim loại Fe, Ca, Na, Ni và V trong dầu thô đến tính chất và hoạt tính của xúc tác FCC được nghiên cứu bằng thực nghiệm. Các mẫu xúc tác mới được tiến hành giảm hoạt tính theo phương pháp cấy kim loại tuần hoàn (CMD) với thành phần tạp chất kim loại trong dầu thô khá... [Chi tiết]

Sử dụng quy hoạch tuyến tính để tính toán tổn thất kinh tế khi xảy ra sự cố dừng hoạt động các phân xưởng công nghệ trong nhà máy lọc dầu

Việc dừng hoạt động một phân xưởng do sự cố rất hay gặp trong quá trình vận hành nhà máy lọc dầu và gây ra thiệt hại, tổn thất kinh tế nhất định (phụ thuộc vào cấu hình công nghệ, phân xưởng gặp sự cố, thời gian dừng hoạt động và các quyết định được đưa ra khi xảy ra sự cố). [Chi tiết]

Tối ưu hiệu quả thu hồi sản phẩm LPG tại nhà máy xử lý khí Dinh Cố

Từ mô hình mô phỏng công nghệ của Nhà máy xử lý khí Dinh Cố được xây dựng bằng phần mềm HYSYS, nhóm tác giả đã đánh giá khả năng vận hành của các thiết bị và tối ưu hiệu suất thu hồi LPG khi điều kiện đầu vào thay đổi. [Chi tiết]

Đánh giá hiệu quả thay thế nguyên liệu acid terephthalic tinh chế (PTA) bằng QTA trong sản xuất xơ sợi tổng hợp ở Việt Nam

Acid terephthalic (TA) là nguyên liệu chính sản xuất polyester, được chia thành 2 loại: loại tinh chế (PTA) và loại chất lượng trung bình (QTA). Về cơ bản, công nghệ sản xuất PTA và QTA khá tương đồng và chất lượng không khác biệt nhiều. [Chi tiết]

Testing antibacterial effect of silver nanoparticles on sulfate-reducing bacteria

In the oil and gas industry, sulfate-reducing bacteria can generate hydrogen sulfide (H2S) in their growth, thus decreasing the commercial value of crude oil, causing metal equipment corrosion and seriously affecting the economic efficiency and the health of workers on drilling r... [Chi tiết]

Nghiên cứu ảnh hưởng của boron tới đặc trưng xúc tác Pt/B-SBA-15 cho phản ứng hydro hóa tetralin

Bài báo trình bày kết quả tổng hợp trực tiếp vật liệu mao quản trung bình B-SBA-15 với tỷ số Si:B = 10 sử dụng nguồn boron (B) là acid boric. Pt được đưa lên chất mang bằng phương pháp tẩm. [Chi tiết]

Nghiên cứu tối ưu điều kiện thu hồi La3+ từ xúc tác FCC thải của Nhà máy Lọc dầu Dung Quất bằng phương pháp ngâm chiết sử dụng HNO3

Mục tiêu của nghiên cứu là xác định điều kiện tối ưu của quá trình thu hồi La3+ từ xúc tác cracking tầng sôi (FCC) thải của Nhà máy Lọc dầu Dung Quất bằng phương pháp ngâm chiết. [Chi tiết]

Nghiên cứu khả năng đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất QTA và PTA từ nguồn nguyên liệu p-Xylene của các nhà máy lọc hóa dầu tại Việt Nam

Terephthalic acid (TA) là nguyên liệu chính trong công nghiệp sản xuất polyester. TA được sản xuất từ quá trình oxy hóa p-Xylene, sau đó được tinh chế để tạo thành Purified terephthalic acid (PTA) hoặc Qualified terephthalic acid (QTA). [Chi tiết]

Innovative design of high activity ZSM-5 additives for maximum propylene production in the fluid catalytic cracking process: A mini-review

The strong global demand for propylene along with the shortage supply from modern steam crackers provides a significant incentive for refiners to maximise propylene production from FCC units. To respond to this need, most FCC operators currently apply high activity ZSM-5 additive... [Chi tiết]

Movement of hot zone and an explanation of processes occurring inside a downdraft gasifier

It is crucial to increase the level of understanding of some of the processes that occur in a biomass gasifier to advance the gasification technology. This was seen as a key requirement, as in many experimental and pilot-scale studies this aspect was missing, and in private discu... [Chi tiết]

Chọn trang: 1 2 3 4 5 6 ...  >> 
 

LỊCH HỘI THẢO

08:30 Thứ Ba, 27/03/2018
Xây dựng cơ sở dữ liệu điểm lộ khảo sát thực địa các khu vực trũng Na Dương, trũng Hà Cối và quần đảo Cô Tô
09:00 Thứ Hai, 26/02/2018
Hội thảo với chuyên gia FLAC (Pháp)
13:00 Thứ Sáu, 26/01/2018
Hội thảo chương trình đào tạo Tiến sĩ
14:00 Thứ Sáu, 05/01/2018
Nghiệm thu đề tài cấp Ngành của Trung tâm EPC
13:30 Thứ Sáu, 24/11/2017
Hội thảo phần mềm tạp chí Dầu khí Online
08:00 Thứ Ba, 14/11/2017
Ứng dụng của CM 4.0 trong nhà máy lọc dầu
 

THỊ TRƯỜNG


 

QUẢNG CÁO

 
EPC PVPro CTAT VPI Labs CPSE EMC PAC CPTI