NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Khoan, khai thác

Nghiên cứu lựa chọn vữa xi măng trám giếng khoan khai thác dầu khí vùng nước sâu

Trong công tác thi công tại khu vực nước sâu, chất lượng trám xi măng là yếu tố quan trọng để khoan thành công đến chiều sâu thiết kế. [Chi tiết]

Nghiên cứu lựa chọn dung dịch khoan các giếng dầu khí trong điều kiện áp suất cao - nhiệt độ cao

Để nhận biết đầy đủ về ảnh hưởng của nhiệt độ đến quá trình khoan, cần biết nhiệt độ của dung dịch trên đáy giếng cũng như quy luật biến đổi nhiệt độ trong thời gian tuần hoàn. [Chi tiết]

Các phức tạp địa chất ảnh hưởng đến công tác khoan ở bể Nam Côn Sơn

Trong thi công khoan, môi trường địa chất, địa tầng là yếu tố quyết định sự thành bại của hoạt động khoan dầu khí. Sự thiếu thông tin của địa tầng luôn tiềm ẩn những phức tạp khó lường, đôi khi phải hủy giếng. Ảnh hưởng của yếu tố địa chất lên khả năng áp dụng công nghệ khoan tùy... [Chi tiết]

Nghiên cứu phát triển hệ dung dịch khoan ức chế trương nở sét cao KLATROL

Sự phát triển của công nghệ khoan, khai thác luôn kéo theo sự phát triển không ngừng của các hệ dung dịch khoan nhằm rút ngắn thời gian thi công, ổn định thành giếng khoan và đảm bảo an toàn vỉa sản phẩm. Bài viết Nghiên cứu phát triển hệ dung dịch khoan ức chế trương nở sét cao ... [Chi tiết]

Các giải pháp công nghệ xử lí giếng nhằm nâng cao hệ số thu hồi dầu ở giai đoạn khai thác cuối cùng của mỏ Bạch Hổ

Việc tăng sản lượng các giếng khai thác dầu, nâng cao hệ số khai thác dầu của mỏ là nhiệm vụ rất quan trọng của các công ty dầu khí. [Chi tiết]

Kết quả nghiên cứu phương pháp lí hóa nhằm nâng cao hiệu quả giếng khai thác gaslift trong điều kiện khai thác tại Việt Nam

Phân tích kỹ thuật, kinh tế nhằm lựa chọn khai thác dầu bằng phương pháp cơ học trong điều kiện khai thác biển tại Việt Nam cho thấy gaslift là phương pháp khai thác cơ học tối ưu, có nhiều ưu điểm, mang lại độ tin cậy và hiệu quả kinh tế cao so với các phương pháp khác như: Sử d... [Chi tiết]

Kết quả nghiên cứu phương pháp lí hóa nhằm nâng cao hiệu quả giếng khai thác gaslift trong điều kiện khai thác tại Việt Nam

Phân tích kỹ thuật, kinh tế nhằm lựa chọn khai thác dầu bằng phương pháp cơ học trong điều kiện khai thác biển tại Việt Nam cho thấy gaslift là phương pháp khai thác cơ học tối ưu, có nhiều ưu điểm, mang lại độ tin cậy và hiệu quả kinh tế cao so với các phương pháp khác như: Sử d... [Chi tiết]

 

LỊCH HỘI THẢO

08:30 Thứ Tư, 21/06/2017
Nghiêm thu nhiệm vụ Nghiên cứu Khoa học của Trung tâm CTAT
14:00 Thứ Sáu, 09/06/2017
Nghiêm thu đề tài nhiệm vụ cấp Tập đoàn
13:30 Thứ Ba, 30/05/2017
Nghiêm thu đề tài nhiệm vụ của Trung tâm EPC
08:30 Thứ Sáu, 19/05/2017
Xét duyệt đề cương của EPC và VPI-Laps.
08:30 Thứ Năm, 04/05/2017
Họp xét duyệt đề cương 04 đề tài NCKH cấp Viện của EPC và VPI-Labs
08:30 Thứ Tư, 26/04/2017
Họp Nghiệm thu nhiệm vụ NCKH cấp Viện của VPI-Labs
 

THỊ TRƯỜNG


 

QUẢNG CÁO

 
EPC PVPro CTAT VPI Labs CPSE EMC PAC CPTI