NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Tìm kiếm thăm dò

Đặc điểm địa tầng phân tập trầm tích Miocene khu vực Bạch Long Vĩ theo quan điểm tập tích tụ của địa tầng phân tập trầm tích vụn

Kết quả nghiên cứu về đặc điểm địa tầng phân tập cho thấy trầm tích Miocene khu vực Bạch Long Vĩ gồm 7 tập trầm tích được phân tách bởi ranh giới là các mặt bào mòn, bất chỉnh hợp và chỉnh hợp. [Chi tiết]

Đặc điểm địa hóa và nguồn gốc khí thiên nhiên tại bể Sông Hồng

Bài báo bổ sung các thông tin làm sáng tỏ đặc điểm địa hóa và chứng minh về nguồn gốc khí thiên nhiên tại khu vực bể Sông Hồng, phân tích sự khác biệt và khẳng định khả năng sinh của hệ thống dầu khí trong khu vực. [Chi tiết]

Nghiên cứu đánh giá các giải pháp giảm thiểu ảnh hưởng của hiện tượng ngưng tụ lỏng vùng cận đáy giếng nhằm gia tăng hiệu quả khai thác các giếng mỏ Hải Thạch

Mỏ khí - condensate Hải Thạch (Lô 05-2, bể Nam Côn Sơn) có điều kiện địa chất phức tạp, nhiệt độ và áp suất cao. Trong quá trình khai thác, sản lượng khí bị sụt giảm do hiện tượng ngưng tụ lỏng vùng cận đáy giếng. [Chi tiết]

Phân tích cấu trúc và nâng cao chất lượng tài liệu địa chấn

Phân tích cấu trúc và nâng cao chất lượng tài liệu địa chấn được ứng dụng nhiều trong minh giải cấu trúc xác định các tập địa chấn với các kiểu kiến trúc phản xạ đặc trưng cũng như xác định các vị trí đứt gãy, phản xạ không liên tục trên mặt cắt địa chấn. [Chi tiết]

Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác bơm trám xi măng các giếng khoan khu vực phía Đông và Đông Bắc bể Nam Côn Sơn

Đặc điểm địa chất phức tạp cùng với điều kiện nhiệt độ và áp suất cao là nguyên nhân chính gây khó khăn, phức tạp trong công tác chống ống và bơm trám xi măng giếng khoan tại các lô thuộc khu vực phía Đông và Đông Bắc bể Nam Côn Sơn. [Chi tiết]

Quality assessment of hydrocarbon PVT data

PVT data are essential for proper field development plan, accurate reserve estimation, reservoir simulation, material balance calculation, and optimum fluid recovery plans. High quality and accurate PVT data can, therefore, reduce uncertainty in reservoir fluid properties and set... [Chi tiết]

New insight of broadseis data acquired in some blocks offshore Southern Vietnam

Exploration on the Vietnamese continental shelf has been underway for more than 40 years, leading to the discovery of a number of oil and gas fields, including those with major and unique reserves. [Chi tiết]

Diagenetic evolution recorded from the fractured carbonates of Trang Kenh formation, in the North-Eastern area of Vietnam

Diagenetic evolution makes a significant contribution to the quality of carbonate reservoir. A detailed geological work was undertaken in a quarry outcrop in Hai Phong city, in the North-Eastern area of Vietnam as the first step in better understanding and gaining an insight into... [Chi tiết]

Đặc điểm hệ thống dầu khí Paleozoic và mỏ Bir Seba - MOM, Algeria

Algeria đứng thứ 9 về sản lượng khai thác khí và thứ 16 về sản lượng khai thác dầu trên thế giới. Trong đó, hệ thống dầu khí Paleozoic đóng góp chủ yếu trong tổng trữ lượng dầu khí đã phát hiện, đặc trưng bởi tầng đá mẹ Silurian hình thành trong thời kỳ tan chảy băng hà bắt đầu t... [Chi tiết]

Ảnh hưởng của quá trình biến đổi thứ sinh đến chất lượng tầng chứa Hamra Quartzite, mỏ Bir Seba, bể Oued Mya, Algeria

Bài báo giới thiệu ảnh hưởng của quá trình biến đổi thứ sinh đến chất lượng tầng chứa Hamra Quartzite tại mỏ Bir Seba, bể Oued Mya, Algieria. Kết quả phân tích lát mỏng thạch học cho thấy các hạt cát kết thạch anh trong tầng chứa Hamra Quartzite chiếm tỷ lệ lớn. [Chi tiết]

Nghiên cứu và đánh giá hiệu quả xử lý acid cho các giếng ngầm khai thác tại mỏ Đại Hùng

Sau quá trình khai thác dài, các giếng ngầm tại khu vực phía Bắc mỏ Đại Hùng (DH-01) đã bị nhiễm bẩn nặng, sản lượng giảm nhanh, áp suất đầu giếng thấp và khai thác không liên tục. Để cải thiện sản lượng khai thác, Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP)/Công ty TNHH MTV Đi... [Chi tiết]

Tích hợp nghiên cứu thuộc tính địa chấn với các nghiên cứu tướng môi trường trầm tích, địa vật lý giếng khoan nhằm dự báo sự phân bố và tính chất vỉa chứa địa tầng Oligocene, Lô 09-2/10, bể Cửu Long

Ngoài bẫy chứa dầu khí truyền thống dạng cấu trúc, các bẫy chứa dầu khí dạng địa tầng - thạch học là đối tượng nghiên cứu mới đóng vai trò quan trọng ở thềm lục địa Việt Nam. Để dự báo sự phân bố và tính chất của các thân cát chứa dầu khí dạng bẫy địa tầng nói chung và bẫy địa tầ... [Chi tiết]

Hiện tượng lắng đọng muối trong quá trình khai thác và các giải pháp xử lý ở mỏ Bir Seba, Lô 433a & 416b, Algeria

Bài báo đề cập đến hiện tượng lắng đọng muối trong quá trình khai thác mỏ Bir Seba, Lô 433a & 416b, Algeria. Đây là một trong những nguyên nhân dẫn đến lưu lượng và áp suất giếng không ổn định, làm giảm sản lượng khai thác, gây tắc nghẽn đường ống dẫn dầu về trạm xử lý trung tâm ... [Chi tiết]

Khai thác khí thiên nhiên và thu gom khí đồng hành từ các mỏ nhỏ/cận biên

Tại Việt Nam, công tác khai thác khí thiên nhiên và thu gom khí đồng hành chủ yếu tập trung tại các mỏ có trữ lượng lớn. Trong khi đó, khí đồng hành tại các mỏ nhỏ/cận biên chưa được thu gom triệt để, dẫn đến phải đốt bỏ, gây lãng phí tài nguyên thiên nhiên. [Chi tiết]

Ứng dụng các giải pháp khoa học công nghệ tiên tiến để nâng cao hiệu quả phát triển khai thác kết hợp với thăm dò mở rộng dự án mỏ Đại Hùng - Lô 05-1a, bể Nam Côn Sơn

Mỏ Đại Hùng (Lô 05-1a) là mỏ cận biên, cấu trúc dạng phân khối nhỏ, chi phí đầu tư lớn và điều kiện thời tiết khắc nghiệt... nên đề án phát triển mỏ Đại Hùng gặp nhiều khó khăn, các nhà đầu tư nước ngoài đã phải rút lui do hiệu quả đầu tư không như kỳ vọng. Nhằm đảm bảo mục tiêu ... [Chi tiết]

Chọn trang: 1 2 3 4 5 6 ...  >> 
 

LỊCH HỘI THẢO

14:00 Thứ Tư, 27/09/2017
Nghiêm thu đề tài nhiệm vụ cấp Tập đoàn
14:00 Thứ Sáu, 15/09/2017
Hội thảo về Luận án Tiến sĩ của NCS Khóa 1.
13:30 Thứ Sáu, 08/09/2017
Xét duyệt nhiệm vụ nghiên cứu khoa học Vpi Laps
14:00 Thứ Sáu, 01/09/2017
Nghiêm thu nhiệm vụ Nghiên cứu Khoa học của Trung tâm EPC
09:00 Thứ Hai, 21/08/2017
Hội thảo nhiệm vụ cấp Tập đoàn của Trung tâm EMC
08:30 Thứ Năm, 17/08/2017
Hội thảo Công tác Văn thư Lưu trữ
 

THỊ TRƯỜNG


 

QUẢNG CÁO

 
EPC PVPro CTAT VPI Labs CPSE EMC PAC CPTI