NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Tìm kiếm thăm dò

Potential of CO2-EOR associated with CCS in Vietnam

CO2-EOR has a potential not only in enhancing oil recovery but also in CO2 Storage. It is, however, necessary to understand the technical, operational and economic uncertainties by conducting a pilot test for applying CO2-EOR to actual oil fields. This paper describes the methods... [Chi tiết]

A new integrated approach of natural fracture modelling to improve historical matching and prediction for Devonian carbonate reservoirs in Nenetskoye oil field, Russia

Natural fractures associated with karst systems certainly exist in a tight Devonian carbonate reservoir of the study field with primary porosity and permeability typically less than 3% and 1mD, respectively. [Chi tiết]

Reservoir characterisation of deep water deposits: a case study from MMF30 interval, Hai Thach field, Nam Con Son basin

A good understanding of the complexity and architecture of deep water reservoir type becomes ever more important to optimise its development and production. [Chi tiết]

Reservoir characterisation of the Middle Miocene Ca Voi Xanh isolated carbonate platform

The Ca Voi Xanh field is located offshore Vietnam in the southern Song Hong basin. Tertiary carbonates of Middle Miocene (Langhian and Serravallian) age form an isolated carbonate platform on top of the Triton Horst structural high. Shallow water corals and large and small benthi... [Chi tiết]

Nghiên cứu tối ưu tổ hợp hóa phẩm bơm ép để tăng cường thu hồi dầu

Bài báo giới thiệu phương pháp bề mặt đáp ứng (Response surface methodology - RSM) để xác định tổ hợp hóa phẩm alkali - surfactant - polymer (ASP) tối ưu và xác định thể tích bơm ép tối thiểu cho mỏ. Kết quả thí nghiệm bơm ép mẫu lõi dựa trên chỉ số thu hồi dầu (recovery factor -... [Chi tiết]

Đặc điểm sinh địa tầng, sự phân bố phức hệ hóa thạch đặc trưng và tướng hữu cơ trong trầm tích Oligocene bể Cửu Long

Bể trầm tích Cửu Long được thành tạo, phát triển và lấp đầy trầm tích bởi sự chi phối của môi trường lắng đọng lục địa trong suốt thời kỳ Oligocene và thời kỳ đầu của Miocene sớm. Mỗi giai đoạn phát triển của bể gắn liền với sự tồn tại/kết thúc và sự phong phú của các phức hệ hóa... [Chi tiết]

Địa tầng trầm tích Đệ Tam bể Phú Khánh thềm lục địa Việt Nam

Trên cơ sở tổng hợp các tài liệu địa chất - địa vật lý, đặc biệt là tài liệu khoan, cột địa tầng bể Phú Khánh lần đầu tiên được tổng hợp và định danh theo các đơn vị thạch địa tầng, sinh địa tầng, địa chấn địa tầng gồm: [Chi tiết]

Nghiên cứu, sản xuất chất phụ gia ức chế sa lắng muối “DPEC Antiscalant-2” trong các giếng khoan khai thác dầu khí

Hiện tượng sa lắng muối ở vùng cận đáy giếng và trong các thiết bị công nghệ khai thác ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính chất thấm chứa của tầng sản phẩm, làm giảm đáng kể lưu lượng khai thác. [Chi tiết]

Lựa chọn và áp dụng choòng khoan Kymera để khoan qua tầng Oligocene - Eocene cho các giếng khoan phát triển mỏ tại khu vực Tây Bắc bể Cửu Long

Trong quá trình khoan thăm dò thẩm lượng mỏ ở khu vực Tây Bắc bể Cửu Long, khi khoan qua các tầng Oligocene - Eocene cho công đoạn 12¼inch của các giếng khoan phát triển (L-1X, L-2X, L-3X), các choòng khoan kim cương đa tinh thể có lưỡi cắt (PDC) hoặc choòng khoan 3 chóp xoay răn... [Chi tiết]

Tổ hợp các thiết bị địa vật lý giếng khoan trong ống chống theo dõi sự thay đổi độ bão hòa nước và quản lý mỏ Tê Giác Trắng

Đối tượng chứa dầu khí của mỏ Tê Giác Trắng khá đặc biệt nằm trong trầm tích điện trở suất thấp với điều kiện địa chất phức tạp. Các tầng chứa sản phẩm là những thân cát mỏng xen kẹp rất nhiều ranh giới dầu nước, gây khó khăn cho công tác quản lý theo dõi khai thác những khoảng m... [Chi tiết]

Áp dụng phương pháp lấy mẫu và đặc tính hóa lưu thể vỉa để nâng cao hiệu quả phát triển khai thác và quản lý mỏ dầu khí

Đặc tính của chất lưu trong vỉa chứa ảnh hưởng rất lớn đến công tác thiết kế, tối ưu khai thác/bơm ép và hệ thống thiết bị bề mặt để quản lý mỏ hiệu quả. Đặc tính hóa các chất lưu không chính xác sẽ dẫn đến các rủi ro và sai số lớn trong đánh giá trữ lượng tại chỗ, dự báo thu hồi... [Chi tiết]

Địa tầng phân tập và môi trường lắng đọng các trầm tích đệ tam tại khu vực trung tâm và phía nam bể sông Hồng trên cơ sở tài liệu cổ sinh

Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu địa tầng phân tập các trầm tích Đệ Tam tại khu vực Trung tâm và phía Nam bể Sông Hồng theo mô hình tập trầm tích của Vail (1987) [1]. [Chi tiết]

Công nghệ xử lý acid vùng cận đáy giếng các vỉa dầu có nhiệt độ cao ở thềm lục địa nam Việt Nam

Các mỏ dầu ở thềm lục địa Nam Việt Nam đang bước vào giai đoạn cuối của quá trình khai thác, sản lượng sụt giảm nghiêm trọng do sự suy giảm năng lượng tự nhiên của vỉa, độ thấm của vùng cận đáy giếng giảm (ảnh hưởng của nhiễm bẩn vô cơ và hữu cơ). Nhằm gia tăng sản lượng khai thá... [Chi tiết]

Đặc điểm tướng và môi trường trầm tích Oligocene muộn khu vực Tây Bắc lô 09-3/12, bể Cửu Long

Từ kết quả phân tích cổ sinh, thạch học trầm tích và địa vật lý của các giếng khoan kết hợp với minh giải tài liệu địa chấn 3D, nhóm tác giả đã phân chia trầm tích tập D tuổi Oligocene muộn khu vực Tây Bắc Lô 09-3/12 bể Cửu Long thành 4 hệ thống trầm tích được ngăn cách bởi 3 mặt... [Chi tiết]

Ứng dụng mô hình địa cơ học để phân tích sự ổn định của thành giếng khoan, lựa chọn tỷ trọng dung dịch khoan tối ưu trong thiết kế thi công các giếng khoan dầu khí

Khi thiết kế chương trình khoan thăm dò, khai thác cho các mỏ dầu khí ở Việt Nam, chiều sâu và vị trí đặt chân đế ống chống (casing depth and seat) cũng như tỷ trọng dung dịch khoan (mud weight) chủ yếu được tính toán và lựa chọn theo phương pháp truyền thống, căn cứ vào áp suất ... [Chi tiết]

Chọn trang: 1 2 3 4 5 6 ...  >> 
 

LỊCH HỘI THẢO

08:30 Thứ Ba, 27/03/2018
Xây dựng cơ sở dữ liệu điểm lộ khảo sát thực địa các khu vực trũng Na Dương, trũng Hà Cối và quần đảo Cô Tô
09:00 Thứ Hai, 26/02/2018
Hội thảo với chuyên gia FLAC (Pháp)
13:00 Thứ Sáu, 26/01/2018
Hội thảo chương trình đào tạo Tiến sĩ
14:00 Thứ Sáu, 05/01/2018
Nghiệm thu đề tài cấp Ngành của Trung tâm EPC
13:30 Thứ Sáu, 24/11/2017
Hội thảo phần mềm tạp chí Dầu khí Online
08:00 Thứ Ba, 14/11/2017
Ứng dụng của CM 4.0 trong nhà máy lọc dầu
 

THỊ TRƯỜNG


 

QUẢNG CÁO

 
EPC PVPro CTAT VPI Labs CPSE EMC PAC CPTI