NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Tìm kiếm thăm dò

Đặc điểm hệ thống dầu khí Paleozoic và mỏ Bir Seba - MOM, Algeria

Algeria đứng thứ 9 về sản lượng khai thác khí và thứ 16 về sản lượng khai thác dầu trên thế giới. Trong đó, hệ thống dầu khí Paleozoic đóng góp chủ yếu trong tổng trữ lượng dầu khí đã phát hiện, đặc trưng bởi tầng đá mẹ Silurian hình thành trong thời kỳ tan chảy băng hà bắt đầu t... [Chi tiết]

Ảnh hưởng của quá trình biến đổi thứ sinh đến chất lượng tầng chứa Hamra Quartzite, mỏ Bir Seba, bể Oued Mya, Algeria

Bài báo giới thiệu ảnh hưởng của quá trình biến đổi thứ sinh đến chất lượng tầng chứa Hamra Quartzite tại mỏ Bir Seba, bể Oued Mya, Algieria. Kết quả phân tích lát mỏng thạch học cho thấy các hạt cát kết thạch anh trong tầng chứa Hamra Quartzite chiếm tỷ lệ lớn. [Chi tiết]

Nghiên cứu và đánh giá hiệu quả xử lý acid cho các giếng ngầm khai thác tại mỏ Đại Hùng

Sau quá trình khai thác dài, các giếng ngầm tại khu vực phía Bắc mỏ Đại Hùng (DH-01) đã bị nhiễm bẩn nặng, sản lượng giảm nhanh, áp suất đầu giếng thấp và khai thác không liên tục. Để cải thiện sản lượng khai thác, Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP)/Công ty TNHH MTV Đi... [Chi tiết]

Tích hợp nghiên cứu thuộc tính địa chấn với các nghiên cứu tướng môi trường trầm tích, địa vật lý giếng khoan nhằm dự báo sự phân bố và tính chất vỉa chứa địa tầng Oligocene, Lô 09-2/10, bể Cửu Long

Ngoài bẫy chứa dầu khí truyền thống dạng cấu trúc, các bẫy chứa dầu khí dạng địa tầng - thạch học là đối tượng nghiên cứu mới đóng vai trò quan trọng ở thềm lục địa Việt Nam. Để dự báo sự phân bố và tính chất của các thân cát chứa dầu khí dạng bẫy địa tầng nói chung và bẫy địa tầ... [Chi tiết]

Hiện tượng lắng đọng muối trong quá trình khai thác và các giải pháp xử lý ở mỏ Bir Seba, Lô 433a & 416b, Algeria

Bài báo đề cập đến hiện tượng lắng đọng muối trong quá trình khai thác mỏ Bir Seba, Lô 433a & 416b, Algeria. Đây là một trong những nguyên nhân dẫn đến lưu lượng và áp suất giếng không ổn định, làm giảm sản lượng khai thác, gây tắc nghẽn đường ống dẫn dầu về trạm xử lý trung tâm ... [Chi tiết]

Khai thác khí thiên nhiên và thu gom khí đồng hành từ các mỏ nhỏ/cận biên

Tại Việt Nam, công tác khai thác khí thiên nhiên và thu gom khí đồng hành chủ yếu tập trung tại các mỏ có trữ lượng lớn. Trong khi đó, khí đồng hành tại các mỏ nhỏ/cận biên chưa được thu gom triệt để, dẫn đến phải đốt bỏ, gây lãng phí tài nguyên thiên nhiên. [Chi tiết]

Ứng dụng các giải pháp khoa học công nghệ tiên tiến để nâng cao hiệu quả phát triển khai thác kết hợp với thăm dò mở rộng dự án mỏ Đại Hùng - Lô 05-1a, bể Nam Côn Sơn

Mỏ Đại Hùng (Lô 05-1a) là mỏ cận biên, cấu trúc dạng phân khối nhỏ, chi phí đầu tư lớn và điều kiện thời tiết khắc nghiệt... nên đề án phát triển mỏ Đại Hùng gặp nhiều khó khăn, các nhà đầu tư nước ngoài đã phải rút lui do hiệu quả đầu tư không như kỳ vọng. Nhằm đảm bảo mục tiêu ... [Chi tiết]

Nâng cao chất lượng bơm trám xi măng qua tầng đá vôi tại mỏ Đại Hùng, Lô 05-1a, bể Nam Côn Sơn

Bài báo phân tích, đánh giá công tác thi công khoan nhằm xác định nguyên nhân chính của sự cố mất dung dịch khoan trong quá trình khoan qua địa tầng đá vôi và chất lượng bơm trám xi măng không đảm bảo ở tầng này của các giếng khoan mỏ Đại Hùng. Trên cơ sở đó, nhóm tác giả đề xuất... [Chi tiết]

Sử dụng các thông số trong phân tích foraminifera để đánh giá sự thay đổi của tổ hợp hóa thạch và xác định môi trường giếng khoan bể Nam Côn Sơn

Khi nghiên cứu hóa thạch trùng lỗ (foraminifera), các chỉ số về tỷ lệ cát còn lại trong mẫu sau khi gia công, chỉ số phong phú và đa dạng của hóa thạch, tỷ lệ trùng lỗ trôi nổi/bám đáy, sự biến đổi của các nhóm trùng lỗ bám đáy là các thông số tin cậy để đánh giá sự biến đổi của ... [Chi tiết]

Phát triển phần mềm phân tích trạng thái ứng suất xung quanh thành giếng khoan trong ứng dụng bài toán địa cơ học

Bài báo giới thiệu kết quả phân tích trạng thái ứng suất thay đổi khi có hoạt động khoan qua thành hệ trên cơ sở dữ liệu giả định và phân tích một số hiệu ứng ảnh hưởng của thông số đầu vào tới kết quả phân tích. [Chi tiết]

Xác định nguồn gốc và cơ chế xâm nhập nước khai thác từ vỉa móng nứt nẻ mỏ Thăng Long bằng phương pháp đồ thị

Trong quá trình khai thác dầu khí, nước thu hồi được phân tích liên tục để theo dõi động thái vỉa, nước xâm nhập, từ đó điều chỉnh chế độ khai thác tối ưu và có các phương án để xử lý tình trạng lắng đọng muối, ăn mòn… [Chi tiết]

Đặc trưng của giếng khoan thân nhỏ và các yếu tố ảnh hưởng đến thời gian, chi phí khoan và hoàn thiện giếng

Bài báo giới thiệu đặc trưng của giếng thân nhỏ (slimhole), phân tích sự ảnh hưởng của các yếu tố (như địa chất, công nghệ và con người) đến thời gian, chi phí khoan và hoàn thiện giếng. [Chi tiết]

Cấu trúc địa chất khu vực Bình Long - Tà Thiết và lịch sửphát triển kiến tạo các bể trầm tích trước Cenozoic miền Đông Nam Bộ

Bình Long - Tà Thiết là một trong các khu vực nghiên cứu của đề tài “Khảo sát, lựa chọn các tuyến lộ trình thực tập địa chất cấu tạo và địa kiến tạo khu vực Bình Phước, Đồng Nai và ven biển Mũi Né đến Vũng Tàu” của Trường Đại học Dầu khí Việt Nam năm 2016 [1]. [Chi tiết]

Đánh giá ảnh hưởng của các thông số đến thời gian khoan của choòng

Trong quá trình thi công giếng khoan, thời gian khoan của choòng khoan chịu ảnh hưởng bởi rất nhiều thông số như: tải trọng thực lên choòng, chiều sâu của giếng khoan, tốc độ vòng quay, lưu lượng nước rửa, tính chất của đất đá, tính chất của dung dịch khoan sử dụng. [Chi tiết]

Định hướng nghiên cứu, phát triển các hóa phẩm sản xuất trong nước cho các hệ dung dịch khoan ức chế mới

Để đáp ứng yêu cầu kỹ thuật công nghệ thi công giếng khoan tại Liên doanh Việt - Nga “Vietsovpetro”, hệ dung dịch khoan CFLAKK-KCl-PAG và Protex Sta đã được nghiên cứu, đưa vào sử dụng thử nghiệm. [Chi tiết]

Chọn trang: 1 2 3 4 5 6 ...  >> 
 

LỊCH HỘI THẢO

08:30 Thứ Tư, 21/06/2017
Nghiêm thu nhiệm vụ Nghiên cứu Khoa học của Trung tâm CTAT
14:00 Thứ Sáu, 09/06/2017
Nghiêm thu đề tài nhiệm vụ cấp Tập đoàn
13:30 Thứ Ba, 30/05/2017
Nghiêm thu đề tài nhiệm vụ của Trung tâm EPC
08:30 Thứ Sáu, 19/05/2017
Xét duyệt đề cương của EPC và VPI-Laps.
08:30 Thứ Năm, 04/05/2017
Họp xét duyệt đề cương 04 đề tài NCKH cấp Viện của EPC và VPI-Labs
08:30 Thứ Tư, 26/04/2017
Họp Nghiệm thu nhiệm vụ NCKH cấp Viện của VPI-Labs
 

THỊ TRƯỜNG


 

QUẢNG CÁO

 
EPC PVPro CTAT VPI Labs CPSE EMC PAC CPTI