NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Xây dựng bản đồ nhạy cảm môi trường và bổ sung kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu tỉnh Thanh Hóa

Phát triển các bản đồ nhạy cảm môi trường là một trong các hoạt động chính trong quá trình lập kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu. [Chi tiết]

Nâng cao hiệu quả quản lý chi phí xây dựng kho xăng dầu

Trên cơ sở đánh giá quá trình xây dựng các kho xăng dầu từ giai đoạn chuẩn bị, triển khai xây dựng dự án đến nghiệm thu bàn giao, nhóm tác giả phân tích các thuận lợi và khó khăn trong quá trình quản lý chi phí, từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động đầu ... [Chi tiết]

Đánh giá hiệu quả thay thế nguyên liệu acid terephthalic tinh chế (PTA) bằng QTA trong sản xuất xơ sợi tổng hợp ở Việt Nam

Acid terephthalic (TA) là nguyên liệu chính sản xuất polyester, được chia thành 2 loại: loại tinh chế (PTA) và loại chất lượng trung bình (QTA). Về cơ bản, công nghệ sản xuất PTA và QTA khá tương đồng và chất lượng không khác biệt nhiều. [Chi tiết]

Nghiên cứu và áp dụng thử nghiệm hệ dung dịch khoan ức chế sét KGAC-Plus tại các giếng khoan có góc nghiêng lớn, quỹ đạo và điều kiện địa chất phức tạp

Trên cơ sở nghiên cứu và áp dụng thành công hệ dung dịch khoan KGAC, nhóm tác giả Liên doanh Việt - Nga “Vietsovpetro” đã nghiên cứu, chế tạo hệ dung dịch khoan mới KGAC-Plus nhằm nâng cao khả năng ức chế sét, đặc biệt là trong quá trình thi công các giếng khoan có góc nghiêng lớ... [Chi tiết]

Dịch chuyển thời gian ngược cho số liệu địa chấn thềm lục địa Việt Nam

Dịch chuyển thời gian ngược (RTM) được coi là phương pháp dịch chuyển sâu trước cộng chính xác nhất trong điều kiện địa chất phức tạp vì thực hiện mô phỏng trường sóng 2 chiều (thuận và ngược). [Chi tiết]

Energy efficiency in Vietnamese enterprises: The predominance of gas consumers

Energy inefficiency is a serious issue in the Vietnamese industry, which is the sector consuming the most energy in Vietnam. This article adopts stochastic frontier analysis (SFA) to evaluate the factors that influence the energy inefficiency in Vietnamese enterprises. [Chi tiết]

Testing antibacterial effect of silver nanoparticles on sulfate-reducing bacteria

In the oil and gas industry, sulfate-reducing bacteria can generate hydrogen sulfide (H2S) in their growth, thus decreasing the commercial value of crude oil, causing metal equipment corrosion and seriously affecting the economic efficiency and the health of workers on drilling r... [Chi tiết]

Application of geochemical technique to reduce allocation cost for commingled production wells from multiple reservoirs

This paper presents a new technique which has been developed to achieve production allocation at a reduced cost by the Vietnam Petroleum Institute (VPI). [Chi tiết]

Quick pre-stack seismic inversion to predict reservoir properties at a gas and condensate field in Nam Con Son basin

This paper introduces a new approach to quickly predict reservoir quality along a particular directional well-path, to justify the optimisation process for well location. [Chi tiết]

Merging of 3D seismic data

Merging of individual seismic datasets into a single uniform dataset is useful for structure analysis, geological modelling, and seismic attribute analysis for a large area. However, many challenges are met, both from the acquisition aspect to processing of data before merging. [Chi tiết]

Different forms of Gassmann equation and implications for the estimation of rock properties

Three new equivalent forms of Gassmann equation are presented that are useful when the unknown parameters are the Biot-Willis coefficient, the dry bulk modulus, and/or the grain matrix bulk modulus. [Chi tiết]

Application of deep learning in predicting fracture porosity

Deep learning (DL) neural network analysis is the latest development from the Artificial Neural Network (ANN) and it is being used more and more in petroleum engineering. In this study, the way to develop a new DL model for well log analysis was attempted and successfully impleme... [Chi tiết]

Những hệ lụy và thay đổi trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu của thế giới khi Mỹ rút khỏi Hiệp định Paris

Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu, được thông qua tại Hội nghị lần thứ 21 Công ước khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu (COP21), nhằm mục tiêu cắt giảm khí nhà kính và duy trì nhiệt độ toàn cầu không tăng quá 2oC so với nhiệt độ thời kỳ tiền công nghiệp. [Chi tiết]

Đánh giá công tác bảo dưỡng sửa chữa các nhà máy điện khí và một số bài học kinh nghiệm

Hiện nay, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) đang dẫn đầu cả nước trong lĩnh vực đầu tư và sản xuất điện khí với 4 nhà máy điện khí đang hoạt động gồm: Cà Mau 1, Cà Mau 2, Nhơn Trạch 1, Nhơn Trạch 2. [Chi tiết]

Phân bổ sản phẩm bằng phương pháp cân bằng khối lượng các cấu tử hydrocarbon khi kết nối các mỏ dầu khí

Việc phát triển khai thác các mỏ nhỏ, cận biên riêng lẻ sẽ không đem lại hiệu quả kinh tế do chí phí đầu tư lớn, trong khi trữ lượng thu hồi thấp. Vì vậy, phương án phát triển khả thi nhất là kết nối các mỏ nhỏ, cận biên với các mỏ lân cận và sử dụng chung hệ thống thiết bị, cơ s... [Chi tiết]

Nghiên cứu ảnh hưởng của boron tới đặc trưng xúc tác Pt/B-SBA-15 cho phản ứng hydro hóa tetralin

Bài báo trình bày kết quả tổng hợp trực tiếp vật liệu mao quản trung bình B-SBA-15 với tỷ số Si:B = 10 sử dụng nguồn boron (B) là acid boric. Pt được đưa lên chất mang bằng phương pháp tẩm. [Chi tiết]

Đặc điểm địa tầng phân tập trầm tích Miocene khu vực Bạch Long Vĩ theo quan điểm tập tích tụ của địa tầng phân tập trầm tích vụn

Kết quả nghiên cứu về đặc điểm địa tầng phân tập cho thấy trầm tích Miocene khu vực Bạch Long Vĩ gồm 7 tập trầm tích được phân tách bởi ranh giới là các mặt bào mòn, bất chỉnh hợp và chỉnh hợp. [Chi tiết]

Đặc điểm địa hóa và nguồn gốc khí thiên nhiên tại bể Sông Hồng

Bài báo bổ sung các thông tin làm sáng tỏ đặc điểm địa hóa và chứng minh về nguồn gốc khí thiên nhiên tại khu vực bể Sông Hồng, phân tích sự khác biệt và khẳng định khả năng sinh của hệ thống dầu khí trong khu vực. [Chi tiết]

Nghiên cứu và phát triển mô phỏng lan truyền và biến đổi dầu tràn tại khu vực Biển Đông

Bài báo giới thiệu kết quả đánh giá, kiểm định mô hình mô phỏng lan truyền và biến đổi dầu tràn tại khu vực Biển Đông với các điều kiện gồm: quá trình vật lý (bình lưu, khuếch tán ngang), quá trình phong hóa (bay hơi, nhũ tương, hòa tan, phân tán, hấp thụ trầm tích, tương tác bờ ... [Chi tiết]

Định giá khí trên thế giới và xu hướng định giá khí tại Việt Nam

Việc định giá khí chịu ảnh hưởng của rất nhiều yếu tố tự nhiên và xã hội như: quy mô nguồn cung cấp, chi phí khai thác, đặc điểm thị trường tiêu thụ, mô hình kinh doanh thương mại và mục tiêu của các bên tham gia trong chuỗi giá trị khí, mục tiêu chiến lược của Chính phủ… [Chi tiết]

 

LỊCH HỘI THẢO

13:30 Thứ Sáu, 24/11/2017
Hội thảo phần mềm tạp chí Dầu khí Online
08:00 Thứ Ba, 14/11/2017
Ứng dụng của CM 4.0 trong nhà máy lọc dầu
14:00 Thứ Hai, 06/11/2017
Hội thảo nhiệm vụ cấp Tập đoàn của Trung tâm EPC
14:00 Thứ Năm, 02/11/2017
Hội thảo nhiệm vụ cấp Tập đoàn của Trung tâm EPC
15:00 Thứ Tư, 25/10/2017
Xét duyệt nhiệm vụ nghiên cứu khoa học PVPro
14:00 Thứ Tư, 27/09/2017
Nghiêm thu đề tài nhiệm vụ cấp Tập đoàn
 

THỊ TRƯỜNG


 

QUẢNG CÁO

 
EPC PVPro CTAT VPI Labs CPSE EMC PAC CPTI