Không tồn tại hình ảnh về Liên hệ

Trụ sở chính

Đa ch: Tòa nhà Viện Dầu Khí, Trung Kính - Yên Hòa - Cầu Giấy - Hà Nội.
Đin thoi: (024)  37843061 - 37841727 – 37841728
Fax: (024) 37844156
Email: contact@vpi.pvn.vn
Website: www.vpi.pvn.vn

 

Văn phòng tại Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Tòa nhà Văn phòng Viện Dầu khí Việt Nam, Lô E2b-5 đường D1 khu Công nghệ cao, phường Tân Phú, Q.9, TP. Hồ Chí Minh.
Điện thoại: (028)  35566129 - 35566609
Fax: (028) 35566132
Email: vpihcm@vpi.pvn.vn