Trung tâm Đào tạo và Thông tin Dầu khí (CPTI) trân trọng giới thiệu Danh mục các khóa học dự kiến khai giảng trong Quý III và IV năm 2017 như sau: