Khoa học và Công nghệ là chìa khóa giúp PVEP (PVN) vượt thách thức