Mục tiêu của Chính phủ là Phát triển PetroVietNam thành Tập đoàn lớn mạnh, bền vững