Viện Dầu khí Việt Nam có nhu cầu tuyển dụng nhân sự các vị trí: Chuyên viên Ban Công nghệ Thông tin, Văn phòng Viện phía Nam, Nghiên cứu Viên Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Chế biến Dầu khí (PVPro)