Ngày 21/6/2017, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam Lê Minh Hồng, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Tập đoàn Trần Quang Dũng và đại diện Ban Khoa học Công nghệ, Văn phòng Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã đến thăm, chúc mừng cán bộ, phóng viên, biên tập viên Tòa soạn Tạp chí Dầu khí nhân kỷ niệm 92 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2017).