Ngày 20/5/1978, Trung tâm Thông tin Tư liệu Dầu khí, tiền thân của Trung tâm Lưu trữ Dầu khí chính thức được thành lập - Đánh dấu sự hình thành một Tổ chức quy mô, bài bản về công tác Lưu trữ  của ngành Dầu khí Việt Nam. 

  Ngày 22/7/2009, tại quyết định số 2229/QĐ-DKVN, Trung tâm Lưu trữ dầu khí chuyển về trực thuộc Viện Dầu khí Việt nam. Trải qua quá trình lịch sử hình thành và phát triển, PAC trực thuộc Tổng cục Dầu mỏ và khí đốt Việt Nam rồi đến Tổng Công ty Dầu khí Việt Nam (nay là Tập đoàn Dầu khí Việt Nam) nay trực thuộc Viện Dầu khí Việt Nam, PAC luôn thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ thu thập, lưu trữ, phục chế, nhân bản, xuất, nhập khẩu…vv tài liệu, thực hiện quản lý Nhà nước về lưu trữ trong hoạt động dầu khí của Tập đoàn ở trong nước và ngoài nước.

   Đến nay, PAC đã lưu trữ được nhiều tài liệu về thượng nguồn như báo cáo kỹ thuật dạng bản cứng (giấy, film) và bản điện tử (PDF, DOC…);  Tài liệu địa vật lý giếng khoan gồm bản cứng (giấy, film), bản điện tử (PDS, TIF…) và bộ tài liệu số (DLIS, LAS, LIS…); Tài liệu địa chấn khảo sát 2D, 3D: Dữ liệu thu nổ: SegA, SegB, SegC, SegD, dữ liệu kết quả xử lý gồm bản cứng (giấy, film), bản điện tử (PDS, TIF…) và bộ tài liệu số SegY, ASCII, … lưu trữ trong băng từ, ổ cứng, đĩa; Các loại mẫu lõi, mẫu vụn ướt, mẫu khô của hơn 550 giếng khoan với 9.650 mét mẫu lõi; Nhiều loại tài liệu, bản đồ, sơ đồ, báo cáo, kết quả nghiên cứu khoa học; Một số tài liệu tài chính, kinh tế của một số đơn vị trong PVN. Số lượng tài liệu PAC đang quản lý là rất lớn và vô giá bởi nhiều tài liệu, báo cáo có giá trị được làm từ những năm đầu thập kỷ 60. Số lượng tài liệu được PAC thu thập tăng khoảng 10-20%/năm.

   PAC liên tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý và khai thác tài liệu. PAC đã sử dụng các phần mềm chuyên dụng để quản lý, phân tích, tổng hợp, xử lý, minh giải tài liệu, cho ra các kết quả chính xác và độ tin cậy cao. Đối với việc quản lý kho vật lý, kho điện tử và bộ siêu dữ liệu (Meta Data) cho mỗi thực thể tài liệu tồn tại một hoặc nhiều định dạng: cứng (giấy, film, đất đá), điện tử (TIF, PDF, CGM…), số (DOC, XLS, DLIS, LAS, SegA, SegB, SegC, SegD, SegY, ASSCII…) PAC dùng phần mềm eSearch. Đối với tài liệu địa vật lý giếng khoan dạng số (DLIS, LAS…) PAC sử dụng phần mềm LogDB, cho phép quản lý nội dung toàn file số chi tiết từng đoạn của đường cong của mỗi phương pháp. Đối với tài liệu Địa chấn dạng số (SegY, P1/90…) PAC sử dụng phần mềm Prosource Seismic để quản lý, đảm bảo kết xuất dữ liệu không vi phạm quy chế bảo mật, chính xác đến từng điểm nổ và chuẩn cho các phần mềm chuyên dụng minh giải, phân tích. Đối với dữ liệu thăm dò và khai thác, quản lý thông tin làm gia tăng giá trị tài liệu, PAC sử dụng phần mềm Finder. Dữ liệu được các kỹ sư Địa chất dầu, Địa vật lý, Khoan khai thác truy cập qua phần mềm eSearch quản lý kho điện tử, kho vật lý và các nguồn tài liệu khác chọn lọc thông số liên quan đến nhiều chuyên môn như: Địa chất, Khoan, Khai thác, Trầm tích, Thạch học, Cổ sinh, Kiến tạo, Địa hoá, Cơ lý, Địa chấn, Địa vật lý giếng khoan v.v… tạo dữ liệu nguồn cho Finder.

   Ngoài các nhiệm vụ Tập đoàn giao, PAC còn thực hiện các dịch vụ như Copy, bảo quản băng từ; Chỉnh lý, kiểm tra, chọn lọc dữ liệu địa chấn trên băng từ; Cung cấp dữ liệu; Cung cấp Project files, data files cho các phần mềm minh giải, phân tích (Geoframe, Landmark, …); Tổ chức nghiên cứu, minh giải, phân tích dữ liệu dầu khí cho các dự án trên Workstation; Cung cấp các loại bản đồ hoạt động dầu khí (được cập nhật các thông tin mới nhất, in trên mọi chất liệu và mọi kích thước); Chỉnh lý, phục chế, bảo quản tài liệu, mẫu vật (trực tiếp thực hiện hoặc cử chuyên gia, tư vấn cho đơn vị thực hiện); Dịch vụ quản lý dữ liệu dầu khí trong cơ sở dữ liệu, lưu kho vật lý, lưu kho điện tử bảo đảm an toàn tuyệt đối được Tập đoàn, đơn vị, nhà thầu dầu khí và các cơ quan Nhà nước đánh giá cao.

   Trong tương lai gần, PAC sẽ hoàn thiện và nâng cấp việc quản lý và gia tăng giá trị tài liệu; tiến hành lưu trữ các tài liệu liên quan đến khâu trung nguồn và hạ nguồn, tập huấn, tư vấn nghiệp vụ  lưu trữ dầu khí trong ngành. Nhìn chung, PAC không chỉ là địa chỉ tin cậy cho Tập đoàn, các đơn vị, nhà thầu dầu khí cung cấp thông tin, dữ liệu nhanh chóng, chính xác, đảm bảo bí mật mà tiến tới mục đích lâu dài là xây dựng Trung tâm Dữ liệu Dầu khí cho Ngành.

 

Phương châm hành động của Trung tâm Lưu trữ Dầu khí

" CHÍNH XÁC - KỊP THỜI - HIỆU QUẢ "

 

Một số hình ảnh:

Phục vụ nhà thầu khai thác tài liệu tại phòng CSDL - PAC

Vận hành hệ thống sao lưu và chuyển đổi băng từ

Quản lý kho vật lý

Nhập dữ liệu đưa tài liệu vào kho lên giá lưu trữ