Không tồn tại hình ảnh về Giới thiệu

Lịch sử phát triển của TT TD&KT gắn liền với lịch sử 30 năm tồn tại và phát triển của Viện Dầu khí Việt Nam. TT TD&KT đã có nhiều đóng góp vào thành công và phát triển của ngành công nghiệp dầu khí Việt Nam. Kế thừa và phát huy các thành tích đó, TT TD&KT hướng tới mục tiêu phát triển toàn diện về nghiên cứu khoa học và triển khai công nghệ. Với đội ngũ cán bộ khoa học có trình độ, giàu kinh nghiệm thực tế, cơ sở vật chất và trang thiết bị hiện đại, TT TD&KT đáp ứng được các yêu cầu khoa học và thực tiễn của ngành công nghiệp dầu khí nước nhà, cung cấp các dịch vụ khoa học công nghệ tốt nhất, nhanh nhất và hiệu quả nhất trong tất cả các chuyên ngành từ nghiên cứu địa chất khu vực, thạch học-trầm tích, cổ sinh-địa tầng, địa hóa, xử lý và minh giải tài liệu địa vật lý, địa vật lý giếng khoan, đánh giá triển vọng và trữ lượng dầu khí, xây dựng mô hình địa chất, mô hình mô phỏng khai thác, phát triển mỏ và nghiên cứu các giải pháp và công nghệ khai thác.

Hiện nay, TT TD&KT đang đẩy mạnh các hoạt động phát triển thương hiệu trên cơ sở nâng cao chất lượng dịch vụ của mình, tập trung phục vụ khách hàng, nâng cao năng lực nhân viên. Để vươn tới tầm cao mới, chúng tôi đang nỗ lực góp phần thắp sáng “Ngọn lửa trí tuệ dầu khí Việt Nam”.

T.S. Nguyễn Thanh Tùng
Giám đốc

 

 

Tôn chỉ mục đích:

* Vươn tới tầm cao mới;
* Xây dựng một TT TD&KT đổi mới, trí tuệ, năng động, sáng tạo, hiệu quả, thành đơn vị nghiên cứu khoa học hoàn chỉnh, đồng bộ với trang thiết bị hiện đại, đạt trình độ tiên tiến trong khu vực đáp ứng các yêu cầu về tìm kiếm thăm dò, khai thác, vận chuyển, tàng trữ dầu khí và đào tạo cán bộ chuyên ngành;
* Đề cao các giá trị trí tuệ, chuyên nghiệp, đạo đức, thương hiệu, tầm nhìn và phát huy tinh thần tự giác, tự chủ của mỗi cán bộ công nhân viên, tạo ra bản sắc riêng của TT TD&KT về các lĩnh vực nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ, cung cấp dịch vụ;
* Không ngừng nâng cao đời sống về mọi mặt, tạo niềm tin và động viên tinh thần cho cán bộ công nhân viên; quan tâm đào tạo và phát triển đội ngũ cán bộ nghiên cứu khoa học tương lai.