Các kết quả nghiên cứu và ứng dụng công nghệ thuộc lĩnh vực thế mạnh của Trung tâm như công nghệ vật liệu thiết bị và ăn mòn, công nghệ hóa ứng dụng và sản phẩm mới, công nghệ khí điện đã được triển khai thực tế một cách hiệu quả, phục vụ đắc lực cho các công trình khai thác, vận chuyển, tàng trữ, chế biến và phân phối dầu khí trong nước.

Nhận thức được công nghệ là yếu tố quan trọng quyết định đến chất lượng và phát triển bền vững của ngành công nghiệp dầu khí, Trung tâm đang tập trung xây dựng và phát triển hệ thống trang thiết bị hoàn chỉnh, đồng bộ và hiện đại, đội ngũ cán bộ khoa học chuyên nghiệp nhằm đáp ứng mọi yêu cầu trước mắt và lâu dài của ngành dầu khí nói riêng và kỹ thuật công nghệ của Việt Nam nói chung.

SỨ MỆNH
Đảm bảo là nhà tư vấn tin cậy, chuyên nghiệp trong các lĩnh vực nghiên cứu khoa học, ứng dụng và phát triển công nghệ phục vụ các hoạt động của ngành công nghiệp dầu khí. Thực sự là đơn vị tham mưu một cách khoa học, chính xác, khách quan cho Viện dầu khí và Tập đoàn Dầu khí Việt Nam trong lĩnh vực đảm nhiệm. Là nơi đào tạo và cung cấp cán bộ có trình độ chuyên môn giỏi cho Ngành dầu khí, mang lại lợi ích lâu dài cao nhất cho người lao động.
TẦM NHÌN
Phát triển Trung tâm Ứng dụng và Chuyển giao công nghệ là đơn vị nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ hoàn chỉnh, đồng bộ với trang thiết bị hiện đại, hệ thống nghiên cứu và thử nghiệm công nghệ đạt trình độ tiên tiến trong khu vực, phục vụ mọi lĩnh vực hoạt động dầu khí: Tìm kiếm thăm dò, khai thác, vận chuyển, tàng trữ, chế biến và phân phối dầu khí.
GIÁ TRỊ CỐT LÕI

  • Đạo đức: Trung thực, khách quan, khoa học;
  • Chuyên nghiệp: Thành thạo, năng động và hiệu quả;
  • Trí tuệ: Sáng tạo, chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm.