Thời gian Nội dung Địa điểm
Xem tất cả >>      

Ngày 18/10/2016, Đảng bộ Viện Dầu khí Việt Nam đã tổ chức Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tháng 10/2016 trực tuyến tại 2 điểm cầu Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh. Hội nghị đã kiểm điểm việc thực hiện nhiệm vụ chính trị 10 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm các tháng cuối năm 2016; công tác xây dựng Đảng, rà soát Quy hoạch cấp ủy các chi bộ, Quy hoạch Ban chấp hành Đảng bộ Viện Dầu khí Việt Nam nhiệm kỳ 2015 - 2020, xây dựng quy hoạch nhiệm kỳ 2020 - 2025.

ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN
EPC PVPro CTAT VPI Labs CPSE EMC PAC CPTI
ĐỐI TÁC - KHÁCH HÀNG
PVN VIETSOV PVEP PTSC PVGAS PVD PVD PVOil BSR