Thời gian Nội dung Địa điểm
Xem tất cả >>      

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng bộ Viện Dầu khí Việt Nam đã tổ chức chương trình giáo dục truyền thống lịch sử cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc cho cán bộ, đảng viên tại tỉnh Kon Tum và Gia Lai từ ngày 6 - 9/4/2017.

ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN
EPC PVPro CTAT VPI Labs CPSE EMC PAC CPTI
ĐỐI TÁC - KHÁCH HÀNG
PVN VIETSOV PVEP PTSC PVGAS PVD PVD PVOil BSR