Thời gian Nội dung Địa điểm
Xem tất cả >>      

Ngày 16/2/2017, tại Hội nghị công tác cung cấp dịch vụ dầu khí 2016 - 2017 được tổ chức tại Tp. Hồ Chí Minh, Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) và Viện Dầu khí Việt Nam (VPI) đã ký Thỏa thuận hợp tác nghiên cứu phát triển khoa học công nghệ và dịch vụ dầu khí. TS. Ngô Hữu Hải - Tổng giám đốc PVEP và TS. Nguyễn Anh Đức - Viện trưởng VPI đã đại diện hai bên ký kết Thỏa thuận hợp tác quan trọng này.

ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN
EPC PVPro CTAT VPI Labs CPSE EMC PAC CPTI
ĐỐI TÁC - KHÁCH HÀNG
PVN VIETSOV PVEP PTSC PVGAS PVD PVD PVOil BSR