DANH SÁCH ĐẶT PHÒNG HỌP:
Xem theo phòng:
STTNội dung họpPhòng họpBắt đầuKết thúcNgười đặtYêu cầu khácTrạng thái
1 Họp tổng kết Trung tâm CPTI P17-01 Thứ Hai, 11/12/2017 13:00 Thứ Hai, 11/12/2017 17:00 Nguyễn Tiến Thành cuongnm (CPTI)Trực tuyến Hà Nội - TP.HCM Đã duyệt
2 Tổng kết năm 2017 P12-01 Thứ Tư, 06/12/2017 08:00 Thứ Tư, 06/12/2017 12:00 Lê Thanh Hà cuongnm (EPC)  Đã duyệt
3 Đánh giá CĐTS 1&2 của Nghiên cứu sinh Đào Nguyên Hưng P17-01 Thứ Sáu, 08/12/2017 13:00 Thứ Sáu, 08/12/2017 17:00 Trần Đình Ngọc cuongnm (CPTI)  Đã duyệt
4 Ban Lãnh đạo Viện; Hội đồng Lương Cơ quan Viện; Hội đồng lương Viện; Hội đồng Thi đua Khen thưởng Viện; Thủ trưởng các đơn vị thuộc Viện P17-01 Thứ Sáu, 24/11/2017 13:00 Thứ Sáu, 24/11/2017 17:00 Đặng Hương Giang cuongnm (Ban Tổ chức Nhân sự)Trực tuyến Hà Nội - TP.HCM Đã duyệt
5 Hội thảo phần mềm tạp chí Dầu khí Online P16 Thứ Sáu, 24/11/2017 13:30 Thứ Sáu, 24/11/2017 17:00 Nguyễn Mạnh Cường cuongnm (Ban Công nghệ Thông Tin)  Đã duyệt
6 Họp xét đề cương 2 đề cương cấp Viện P17-01 Thứ Sáu, 17/11/2017 08:30 Thứ Sáu, 17/11/2017 11:30 Lê Thị Thu Hường cuongnm (EPC)Trực tuyến Đã duyệt
7 Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - BTC; Viện trưởng, đại diện các Bộ ngành, Ủy ban nhân dân. Sở Công Thương, Sở ngành liên quan và đại diện một số doanh nghiệp của tỉnh/thành phố có liên quan tuyến AL 10, đi qua và đại diện các đơn vị liên quan. P12-02 Thứ Ba, 21/11/2017 08:30 Thứ Ba, 21/11/2017 11:30 Nguyễn Bội Hồng Lê cuongnm (Ban Khoa học Chiến lược)  Đã duyệt
8 Quy trình đề nghị chiến lược cho một nhà máy lọc dầu, tình hình thế giới, châu Âu và Đức, khuynh hướng phát triển Xăng, Jet và Diesel, cách thức giải quyết dầu cặn trong tương lai, ứng dụng của CM 4.0 trong nhà máy lọc dầu. P17-01 Thứ Ba, 14/11/2017 08:00 Thứ Ba, 14/11/2017 12:00 Phòng Quản lý Tổng hợp cuongnm (PVPro)Trực tuyến Đã duyệt
9 Làm việc với đối tác CHLB Đức P17-01 Thứ Năm, 16/11/2017 09:30 Thứ Năm, 16/11/2017 11:30 Vũ Xuân Hoàn cuongnm (Ban Khoa học Chiến lược)Trực tuyến Hà Nội - TP.HCM Đã duyệt
10 Làm việc với đối tác CHLB Đức P17-01 Thứ Tư, 15/11/2017 10:00 Thứ Tư, 15/11/2017 17:00 Vũ Xuân Hoàn cuongnm (Ban Khoa học Chiến lược)Trực tuyến Hà Nội - TP.HCM Đã duyệt
11 Dự thảo PL 13 - HĐ CKTT P17-01 Thứ Hai, 13/11/2017 13:00 Thứ Hai, 13/11/2017 15:00 Đặng Hải Linh cuongnm (Ban Kế hoạch Tài chính)Trực tuyến Skype Đã duyệt
12 Lễ công bố Bộ Công Thương/Tập đoàn P12-02 Thứ Sáu, 10/11/2017 14:00 Thứ Sáu, 10/11/2017 17:00 Nguyễn Thanh Hương cuongnm (Văn phòng)  Đã duyệt
13 Quán triệt, tuyên truyền chỉ thị 136 P12-01 Thứ Hai, 13/11/2017 13:00 Thứ Hai, 13/11/2017 17:00 Ngô Thượng Lý cuongnm (Văn phòng Đảng đoàn)Trực tuyến Hà Nội - TP.HCM Đã duyệt
14 BCH Đoàn TN VPI (tháng 11/2017) P17-01 Thứ Năm, 09/11/2017 09:00 Thứ Năm, 09/11/2017 11:30 Dương Bắc Sơn cuongnm (Đoàn thanh niên)Trực tuyến Hà Nội - TP.HCM Đã duyệt
15 Làm việc với Đoàn kiểm tra Khối 9, TLĐ P12-02 Thứ Sáu, 10/11/2017 08:00 Thứ Sáu, 10/11/2017 11:30 Ngô Thượng Lý cuongnm (Văn phòng Đảng đoàn)  Đã duyệt
16 Đề tài cấp Ngành "Xây dựng phương án thăm dò địa chấn tổng thể trên thềm lục địa Việt Nam trong giai đoạn 2016 - 2020 và định hướng tiếp theo P17-01 Thứ Hai, 06/11/2017 14:00 Thứ Hai, 06/11/2017 17:00 Phòng Quản lý Tổng hợp cuongnm (EPC)Trực tuyến Hà Nội - TP.HCM Đã duyệt
17 Cheniere Energy, Inc P16 Thứ Năm, 02/11/2017 09:00 Thứ Năm, 02/11/2017 11:00 Nguyễn Thúy Nga cuongnm (Văn phòng)  Đã duyệt
18 Hôi thảo đề tài Nano P17-01 Thứ Tư, 01/11/2017 14:00 Thứ Tư, 01/11/2017 17:00 Đào Thị Hải cuongnm (EPC)  Đã duyệt
19 Đại hội Đại biểu CĐ CSVDKVN lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017-2022 P12-01 Thứ Ba, 31/10/2017 13:00 Thứ Ba, 31/10/2017 17:00 Ngô Thượng Lý cuongnm (Công đoàn Viện DK)Trực tuyến Hà Nội - TP.HCM Đã duyệt
20 Đề tài "Hoàn thiện công nghệ nano trong bơm ép hoạt động bề mặt để nâng cao hệ số thu hồi dầu vỉa cát kết Miocen mỏ Bạch Hổ (giai đoạn 2)". P17-01 Thứ Năm, 02/11/2017 14:00 Thứ Năm, 02/11/2017 17:00 Nguyễn Văn Tuấn cuongnm (Ban Khoa học Chiến lược)Trực tuyến Hà Nội - TP.HCM Đã duyệt
21 Họp chuẩn bị Đại hội Công đoàn Viện P17-01 Thứ Hai, 30/10/2017 08:30 Thứ Hai, 30/10/2017 11:30 Ngô Thượng Lý cuongnm (Công đoàn Viện DK)Trực tuyến Hà Nội - TP.HCM Đã duyệt
22 Xét duyệt nội dung đề tài cấp Viện “Nghiên cứu sản xuất thử nghiệm sản phẩm gói phụ gia cho dầu bôi trơn” P17-01 Thứ Tư, 25/10/2017 15:00 Thứ Tư, 25/10/2017 17:00 Phòng Quản lý Tổng hợp cuongnm (Trung tâm Chế biến)Trực tuyến Hà Nội - TP.HCM Đã duyệt
23 Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn P17-01 Thứ Tư, 25/10/2017 08:30 Thứ Tư, 25/10/2017 11:30 Ngô Thượng Lý cuongnm (Công đoàn Viện DK)Trực tuyến Hà Nội - TP.HCM Đã duyệt
24 Họp với Rive Technology P17-01 Thứ Ba, 10/10/2017 09:00 Thứ Ba, 10/10/2017 12:00 Vũ Xuân Hoàn cuongnm (Ban Khoa học Chiến lược)Trực tuyến Hà Nội - TP.HCM Đã duyệt
25 Họp ban kiểm tra NCKH với PVN P17-01 Thứ Hai, 09/10/2017 13:30 Thứ Hai, 09/10/2017 16:30 Nguyễn Văn Tuấn cuongnm (Ban Kế hoạch Tài chính)  Đã duyệt
26 Họp ban chấp hành Công đoàn P17-01 Thứ Hai, 09/10/2017 14:00 Thứ Hai, 09/10/2017 17:00 Ngô Thượng Lý cuongnm (Văn phòng Đảng đoàn)Trực tuyến Hà Nội - TP.HCM Đã duyệt
27 Họp ban chấp hành Công đoàn chuẩn bị cho Đại hội P17-01 Thứ Tư, 04/10/2017 15:00 Thứ Tư, 04/10/2017 17:00 Trần Khánh Tùng cuongnm (Công đoàn Viện DK)Trực tuyến Hà Nội - TP.HCM Đã duyệt
28 Đàm phán hợp đồng với IBST P17-01 Thứ Sáu, 29/09/2017 09:00 Thứ Sáu, 29/09/2017 11:00 Đặng Hải Linh cuongnm (Ban Kế hoạch Tài chính)  Đã duyệt
29 Nghiệm thu đề tài cấp Tập đoàn P17-01 Thứ Tư, 27/09/2017 14:00 Thứ Tư, 27/09/2017 17:00 Nguyễn Văn Tuấn cuongnm (Ban Kế hoạch Tài chính)  Đã duyệt
30 Hội nghị BCH Đảng ủy mở rộng P17-01 Thứ Tư, 27/09/2017 08:30 Thứ Tư, 27/09/2017 11:30 Ngô Thượng Lý cuongnm (Văn phòng Đảng đoàn)Trực tuyến Hà Nội - TP.HCM Đã duyệt
31 Kiểm tra tiến độ đề tài nghị định thư - Bộ Khoa học Công nghệ P17-01 Thứ Sáu, 22/09/2017 14:00 Thứ Sáu, 22/09/2017 17:00 Vũ Xuân Hoàn cuongnm (Ban Khoa học Chiến lược)Trực tuyến Hà Nội - TP.HCM Đã duyệt
32 Tiểu ban tuyên truyền đại hội Công đoàn P17-01 Thứ Năm, 14/09/2017 14:30 Thứ Năm, 14/09/2017 16:30 Phí Ngọc Đông cuongnm (Công đoàn Viện DK)Trực tuyến Hà Nội - TP.HCM Đã duyệt
33 Họp ban ISO P17-01 Thứ Năm, 14/09/2017 16:00 Thứ Năm, 14/09/2017 17:00 Nguyễn Thùy Dương cuongnm (Thư ký)Trực tuyến Hà Nội - TP.HCM Đã duyệt
34 Họp ban ISO P17-01 Thứ Năm, 14/09/2017 08:30 Thứ Năm, 14/09/2017 09:30 Nguyễn Thùy Dương cuongnm (Thư ký)Trực tuyến Hà Nội - TP.HCM Đã duyệt
35 Khai giảng NCS khóa 4, Hội thảo LATS của NCS Nguyễn Minh Quý P17-01 Thứ Sáu, 15/09/2017 13:00 Thứ Sáu, 15/09/2017 17:00 Trần Đình Ngọc cuongnm (Trung tâm Đào tạo và thông tin Dầu khí)  Đã duyệt
36 Xét duyệt nhiệm vụ nghiên cứu khoa học Vpi Laps P17-01 Thứ Sáu, 08/09/2017 13:30 Thứ Sáu, 08/09/2017 17:00 Đặng Hải Linh cuongnm (Ban Kế hoạch Tài chính)Trực tuyến Hà Nội - TP.HCM Đã duyệt
37 Lãnh đạo Viện làm việc với công ty Jogmec P17-01 Thứ Năm, 07/09/2017 08:00 Thứ Năm, 07/09/2017 12:00 Nguyễn Thùy Dương cuongnm (Thư ký)  Đã duyệt
38 Nghiệm thu đề tài cấp viện EPC P17-01 Thứ Sáu, 01/09/2017 14:00 Thứ Sáu, 01/09/2017 17:00 Nguyễn Văn Tuấn cuongnm (Ban Kế hoạch Tài chính)  Đã duyệt
39 Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết TW5 của Đảng & Khen thưởng 01 năm thực hiện CT05 P12-01 Thứ Năm, 24/08/2017 13:45 Thứ Năm, 24/08/2017 17:00 Văn phòng Đảng đoàn cuongnm (Văn phòng Đảng đoàn)Trực tuyến Hà Nội - TP.HCM Đã duyệt
40 Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Viện P17-01 Thứ Ba, 22/08/2017 08:30 Thứ Ba, 22/08/2017 11:30 Ngô Thượng Lý cuongnm (Công Đoàn Viện)Trực tuyến Hà Nội - TP.HCM Đã duyệt
41 Hội thảo FTA P17-01 Thứ Hai, 21/08/2017 09:00 Thứ Hai, 21/08/2017 12:00 Nguyễn Thị Hậu cuongnm (Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Quản lý Dầu khí)  Đã duyệt
42 Trao đổi công tác Văn thư, lưu trữ P17-01 Thứ Năm, 17/08/2017 08:30 Thứ Năm, 17/08/2017 11:30 Bùi Anh Đức cuongnm (Văn phòng)Trực tuyến Hà Nội - TP.HCM Đã duyệt
43 Họp chia sẻ kinh nghiệm về viết bài báo KH quốc tế P17-01 Thứ Ba, 22/08/2017 14:00 Thứ Ba, 22/08/2017 17:00 Trần Đình Ngọc cuongnm (CPTI)Trực tuyến Hà Nội - TP.HCM Đã duyệt
44 Nghiệm thu đề tài NV của CTAT P17-01 Thứ Ba, 15/08/2017 14:00 Thứ Ba, 15/08/2017 17:00 Phạm Lê Duy Thành cuongnm (Ban Kế hoạch Tài chính)Trực tuyến Hà Nội - TP.HCM Đã duyệt
45 Họp Ban chấp hành mở rộng P17-01 Thứ Sáu, 11/08/2017 15:00 Thứ Sáu, 11/08/2017 17:00 Nguyễn Thị Linh Chi cuongnm (Ban chấp hành Công đoàn CQV)Trực tuyến Hà Nội - TP.HCM Đã duyệt
46 Xét duyệt đề cương cấp Viện P17-01 Thứ Ba, 08/08/2017 14:00 Thứ Ba, 08/08/2017 17:00 Nguyễn Văn Tuấn cuongnm (Ban Kế hoạch Tài chính)Trực tuyến Hà Nội - TP.HCM Đã duyệt
47 Đại hội công đoàn EMC P12-01 Thứ Sáu, 04/08/2017 13:30 Thứ Sáu, 04/08/2017 17:30 Nguyễn Thị Hậu cuongnm (Trung tâm Nghiên cứu KT và Quản lý Dầu khí)  Đã duyệt
48 Họp soát xét BCTC 6 tháng đầu năm P12-01 Thứ Sáu, 04/08/2017 08:30 Thứ Sáu, 04/08/2017 11:30 Nguyễn Văn Tuấn cuongnm (Ban Kế hoạch Tài chính)Trực tuyến Hà Nội - TP.HCM Đã duyệt
49 Công tác tài chính kế toán tại các Trung tâm 6 tháng cuối năm 2017 P17-01 Thứ Tư, 02/08/2017 15:50 Thứ Tư, 02/08/2017 17:50 Nguyễn Văn Tuấn cuongnm (Ban Kế hoạch Tài chính)  Đã duyệt
50 Công tác tài chính kế toán tại các Trung tâm 6 tháng cuối năm 2017 P12-02 Thứ Năm, 03/08/2017 08:30 Thứ Năm, 03/08/2017 11:30 Nguyễn Văn Tuấn cuongnm ()Trực tuyến Hà Nội - TP.HCM Đã duyệt
EPC PVPro CTAT VPI Labs CPSE EMC PAC CPTI