DANH SÁCH ĐẶT PHÒNG HỌP:
Xem theo phòng:
STTNội dung họpPhòng họpBắt đầuKết thúcNgười đặtYêu cầu khácTrạng thái
1 Lấy ý kiến về danh sách nhân sự dự kiến đưa vào quy hoạch cán bộ VPI giai đoạn đến năm 2020 diện Tập đoàn quản lý. P17-01 Thứ Sáu, 23/06/2017 14:00 Thứ Sáu, 23/06/2017 17:00 Ngô Thượng Lý cuongnm (Ban Tổ chức nhân sự)Trực tuyến Hà Nội - TP.HCM Đã duyệt
2 Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm P12-01 Thứ Sáu, 30/06/2017 08:00 Thứ Sáu, 30/06/2017 12:00 Trần Phương Thảo cuongnm (Ban Kế hoạch Tài chính)Trực tuyến Hà Nội - TP.HCM Đã duyệt
3 Khóa học "kỹ năng quanrlys và chăm sóc khách hàng" P12-01 Thứ Tư, 28/06/2017 15:00 Thứ Tư, 28/06/2017 17:00 Nguyễn Thị Quỳnh cuongnm (Trung tâm Đào tạo và Thông tin Dầu khí)  Đã duyệt
4 Làm việc với đoàn công tác của AUSE. P17-01 Thứ Tư, 21/06/2017 14:00 Thứ Tư, 21/06/2017 17:00 Nhữ Anh Đức cuongnm (Trung tâm Kinh tế và quản lý Dầu khí)  Đã duyệt
5 Nghiệm thu đề tài và xét duyệt đề cương CTAT P17-01 Thứ Tư, 21/06/2017 08:30 Thứ Tư, 21/06/2017 11:30 Phạm Lê Duy Thành cuongnm (Ban Kế hoạch Tài chính)Trực tuyến Hà Nội - TP.HCM Đã duyệt
6 Thảo luận phát triển mô hình khai thác cát P16 Thứ Ba, 20/06/2017 15:00 Thứ Ba, 20/06/2017 17:00 Phạm Quý Ngọc cuongnm (Ban Khoa học Chiến lược)  Đã duyệt
7 Rà soát công tác chuẩn bị tổ chức ngày hội gia đình P17-01 Thứ Ba, 20/06/2017 13:30 Thứ Ba, 20/06/2017 13:30 Nguyễn Thị Quỳnh cuongnm (Trung tâm Đào tạo và Thông tin Dầu khí)  Chưa duyệt
8 Làm việc với PVPro về đề tài FO P12-01 Thứ Năm, 15/06/2017 10:30 Thứ Năm, 15/06/2017 12:30 Dương Kim Tuyến cuongnm (Trung tâm ứng dụng và chuyển giao công nghệ)Trực tuyến Hà Nội - TP.HCM Đã duyệt
9 Họp công tác chuẩn bị Hội nghị khoa học 40 năm thành lập VPI P17-01 Thứ Ba, 13/06/2017 09:30 Thứ Ba, 13/06/2017 11:30 Vũ Xuân Hoàn cuongnm (Ban Khoa học Chiến lược)Trực tuyến Hà Nội - TP.HCM Đã duyệt
10 Họp Tiểu ban Nội dung chuẩn bị Đại hội Công đoàn Viện P17-01 Thứ Sáu, 09/06/2017 12:30 Thứ Sáu, 09/06/2017 14:30 Ngô Thượng Lý cuongnm (Công đoàn Viện)Trực tuyến Hà Nội - TP.HCM Đã duyệt
11 Xét duyệt đề cương của Ban Khoa học Chiến lược. P17-01 Thứ Hai, 12/06/2017 08:30 Thứ Hai, 12/06/2017 11:30 Nguyễn Văn Tuấn cuongnm (Ban Kế hoạch Tài chính)  Đã duyệt
12 Nghiệm thu đề tài cấp tập đoàn P17-01 Thứ Sáu, 09/06/2017 14:00 Thứ Sáu, 09/06/2017 17:00 Lã Thị Hương cuongnm (Ban Kế hoạch Tài chính)  Đã duyệt
13 Họp Ban chấp hành Công đoàn Viện. P17-01 Thứ Năm, 06/07/2017 14:00 Thứ Năm, 06/07/2017 17:00 Ngô Thượng Lý cuongnm (Văn phòng Đảng đoàn,)  Đã duyệt
14 Họp xét duyệt chi từ quỹ tương trợ Dầu khí P16 Thứ Ba, 06/06/2017 14:00 Thứ Ba, 06/06/2017 16:00 Đặng Hương Giang cuongnm (Ban Tổ chức nhân sự)  Đã duyệt
15 Nghiệm thu đề tài EPC. P12-01 Thứ Ba, 30/05/2017 13:30 Thứ Ba, 30/05/2017 16:30 Nguyễn Văn Tuấn cuongnm (Ban Kế hoạch Tài chính)  Đã duyệt
16 Tổ chức đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2016 của Người đại diện. P17-01 Thứ Năm, 25/05/2017 13:15 Thứ Năm, 25/05/2017 14:15 Nguyễn Văn Bách cuongnm (Ban Tổ chức nhân sự)  Đã duyệt
17 PVT Nguyễn Minh Quý làm việc với Ban KHCL. P16 Thứ Ba, 23/05/2017 10:00 Thứ Ba, 23/05/2017 12:00 Nguyễn Thu Hiền cuongnm (Ban Khoa học Chiến lược)  Đã duyệt
18 Họp với PVI Đông Đô P17-01 Thứ Hai, 22/05/2017 13:30 Thứ Hai, 22/05/2017 16:30 Đặng Hương Giang cuongnm (Ban Tổ chức nhân sự)  Đã duyệt
19 Ban Khoa học Chiến lược họp với PV Pro P17-01 Thứ Hai, 22/05/2017 08:30 Thứ Hai, 22/05/2017 11:30 Nguyễn Thu Hiền cuongnm (Ban Khoa học Chiến lược)Trực tuyến Hà Nội - TP.HCM Đã duyệt
20 Xét duyệt đề cương của EPC và VPI-Laps. P17-01 Thứ Sáu, 19/05/2017 08:30 Thứ Sáu, 19/05/2017 11:30 Đặng Hải Linh cuongnm (Ban Kế hoạch Tài chính)Trực tuyến Hà Nội - TP.HCM Đã duyệt
21 Họp Trù bị Đại hội Hội CCB Viện P17-01 Thứ Năm, 18/05/2017 13:20 Thứ Năm, 18/05/2017 16:00 Ngô Thượng Lý cuongnm (Hội Cựu chiến binh)Trực tuyến Hà Nội - TP.HCM Đã duyệt
22 Viện họp với PVU về hợp tác làm việc với MUN P17-01 Thứ Hai, 15/05/2017 17:30 Thứ Hai, 15/05/2017 19:00 Thư ký cuongnm (Tổ thư ký)Trực tuyến Hà Nội - TP.HCM Đã duyệt
23 Triển khai công tác tổ chức nghỉ dưỡng NHGĐ VPI. P17-01 Thứ Hai, 15/05/2017 13:30 Thứ Hai, 15/05/2017 17:00 Nguyễn Thị Quỳnh cuongnm (Trung tâm Đào tạo và Thông tin Dầu khí)  Đã duyệt
24 Họp hội cựu chiến binh. P17-01 Thứ Hai, 15/05/2017 10:00 Thứ Hai, 15/05/2017 12:00 Ngô Thượng Lý cuongnm (Hội Cựu chiến binh)Trực tuyến Hà Nội - TP.HCM Đã duyệt
25 Lóp học Dầu khí Đại cương. P17-01 Thứ Tư, 10/05/2017 13:30 Thứ Tư, 10/05/2017 17:00 Hà Dương Tùng Lâm cuongnm (CPTI)  Đã duyệt
26 Họp đánh giá chuyên đề tiến sĩ 2+3 của NCS Nguyễn Minh Quý P17-01 Thứ Ba, 09/05/2017 13:00 Thứ Ba, 09/05/2017 17:00 Trần Đình Ngọc cuongnm (Trung tâm Đào tạo và Thông tin Dầu khí)  Đã duyệt
27 Nghiệm thu đề tài cấp Tập đoàn P17-01 Thứ Ba, 09/05/2017 08:30 Thứ Ba, 09/05/2017 11:30 Lã Thị Hương cuongnm (Ban Kế hoạch Tài chính)  Đã duyệt
28 Tiếp đoàn kiểm tra PVN. P17-01 Thứ Sáu, 05/05/2017 09:30 Thứ Sáu, 05/05/2017 11:30 Nguyễn Linh Chi cuongnm (Ban Tổ chức nhân sự)  Đã duyệt
29 Xét duyệt đề cương nhiệm vụ cấp Viện. P17-01 Thứ Năm, 04/05/2017 08:30 Thứ Năm, 04/05/2017 11:30 Đặng Hải Linh cuongnm (Ban Kế hoạch Tài chính)  Đã duyệt
30 Họp với Woodmark. P17-01 Thứ Hai, 08/05/2017 14:00 Thứ Hai, 08/05/2017 17:00 Vũ Thị Thuyết cuongnm (Trung tâm Kinh tế và quản lý Dầu khí)  Đã duyệt
31 Hội thảo đề tài nghiên cứu khoa học của EPC. P17-01 Thứ Sáu, 28/04/2017 14:00 Thứ Sáu, 28/04/2017 17:00 Nguyễn Văn Tuấn cuongnm (Ban Kế hoạch Tài chính)  Đã duyệt
32 Họp lãnh đạo Viện và công ty Jogmec. P17-01 Thứ Sáu, 28/04/2017 09:00 Thứ Sáu, 28/04/2017 11:00 Thư ký cuongnm (Tổ thư ký)  Đã duyệt
33 Họp lãnh đạo Viện và đại diện tập đoàn Boston. P17-01 Thứ Năm, 27/04/2017 14:00 Thứ Năm, 27/04/2017 17:00 Thư ký cuongnm (Tổ thư ký)  Đã duyệt
34 Hội thảo nhiệm vụ xấy dựng định mức KTKT P16 Thứ Năm, 27/04/2017 14:00 Thứ Năm, 27/04/2017 17:00 Vũ Thị Thuyết cuongnm (Trung tâm Kinh tế và quản lý Dầu khí)  Đã duyệt
35 Họp nghiệm thu đề tài EPC P12-02 Thứ Tư, 26/04/2017 14:30 Thứ Tư, 26/04/2017 17:00 Nguyễn Văn Tuấn cuongnm (Ban Kế hoạch Tài chính)  Đã duyệt
36 Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Viện P17-01 Thứ Tư, 26/04/2017 14:00 Thứ Tư, 26/04/2017 17:00 Ngô Thượng Lý cuongnm (Văn phòng Đảng đoàn,)Trực tuyến Hà Nội - TP.HCM Đã duyệt
37 Nhiệm vụ cấp Viện của VPILabs Thu thập và số hóa cơ sở dữ liệu một số giếng khoan trong lô 09-1, 09-2/09, 09-3 thuộc bể Cửu Long (giai đoạn 3) cho phần mềm lưu trữ CSDL của Viện Dầu khí Việt Nam P17-01 Thứ Tư, 26/04/2017 08:30 Thứ Tư, 26/04/2017 11:30 Đặng Hải Linh cuongnm (Ban Kế hoạch Tài chính)  Đã duyệt
38 Hội thảo đề tài nghiên cứu khoa học cấp Tập đoàn, trung tâm EPC. P17-01 Thứ Sáu, 21/04/2017 09:00 Thứ Sáu, 21/04/2017 12:00 Nguyễn Văn Tuấn cuongnm (Ban Kế hoạch Tài chính)  Đã duyệt
39 Họp xét duyệt đề cương cấp Viện của EPC. P17-01 Thứ Năm, 20/04/2017 08:30 Thứ Năm, 20/04/2017 12:00 Nguyễn Văn Tuấn cuongnm (Ban Kế hoạch Tài chính)  Đã duyệt
40 Hội thảo nhiệm vụ FTA. P16 Thứ Sáu, 21/04/2017 08:45 Thứ Sáu, 21/04/2017 11:45 Vũ Thị Thuyết cuongnm (Trung tâm Kinh tế và quản lý Dầu khí)  Đã duyệt
41 Họp thành viên Hội đồng ĐTSĐH P17-01 Thứ Sáu, 21/04/2017 13:30 Thứ Sáu, 21/04/2017 17:00 Nguyễn Thị Quỳnh cuongnm (Trung tâm Đào tạo và Thông tin Dầu khí)Trực tuyến Hà Nội - TP.HCM Đã duyệt
42 Họp BCH Đoàn TN Viện DKVN lần thứ 2 P17-01 Thứ Ba, 18/04/2017 09:00 Thứ Ba, 18/04/2017 12:00 Nguyễn Thị Linh Chi (UV BCH Đoàn VPI)Trực tuyến HN - TP.HCM Đã duyệt
43 Họp rút kinh nghiệm tổ chức hoạt động giáo dục truyền thống lịch sử, các đ/c là chỉ đạo và trưởng các xe, bí thư các chi bộ, lãnh đạo, chuyên viên Ban KHTC, Văn phòng, các đồng chí liên quan. P17-01 Thứ Sáu, 14/04/2017 14:00 Thứ Sáu, 14/04/2017 17:00 Ngô Thượng Lý cuongnm (Văn phòng Đảng đoàn,)Trực tuyến Hà Nội - TP.HCM Đã duyệt
44 Xét duyệt đề cương 03 đề tài nghiên cứu cấp Viện. P17-01 Thứ Sáu, 14/04/2017 08:30 Thứ Sáu, 14/04/2017 11:30 Lã Thị Hương cuongnm (Ban Kế hoạch Tài chính)Trực tuyến Hà Nội - TP.HCM Đã duyệt
45 Đàm phán PLHĐ GT Nội thất. P17-01 Thứ Tư, 12/04/2017 08:30 Thứ Tư, 12/04/2017 11:30 Đặng Hải Linh cuongnm (Ban Kế hoạch Tài chính)  Đã duyệt
46 Bàn về phương án sử dụng số 04 Nguyễn Thông P17-01 Thứ Ba, 11/04/2017 14:00 Thứ Ba, 11/04/2017 16:00 Phạm Tiến Thành cuongnm (Trung tâm Đào tạo và Thông tin Dầu khí)  Đã duyệt
47 Thảo luận triển khai đề tài Địa cơ học. P16 Thứ Ba, 11/04/2017 15:00 Thứ Ba, 11/04/2017 17:00 Phòng Quản lý Tổng hợp cuongnm (Trung Tâm Tìm kiếm thăm dò và khai thác dầu khí)  Đã duyệt
48 Đào tạo hướng dẫn sử dụng thiết bị mạng, thoại. P17-01 Thứ Tư, 05/04/2017 13:00 Thứ Tư, 05/04/2017 17:00 Nguyễn Tiến Đạt cuongnm (Ban Công nghệ Thông tin)  Đã duyệt
49 Họp nghiệm thu đề tài nhiệm vụ của CPSE. P17-01 Thứ Tư, 05/04/2017 09:00 Thứ Tư, 05/04/2017 12:00 Phạm Lê Duy Thành cuongnm (Ban Kế hoạch Tài chính)Trực tuyến Hà Nội - TP.HCM Đã duyệt
50 Họp với Trường Đại học Dầu khi Việt Nam P17-01 Thứ Sáu, 31/03/2017 09:00 Thứ Sáu, 31/03/2017 11:30 Thư ký cuongnm (Văn phòng Đai học Dầu khí)Trực tuyến Hà Nội - Vũng Tàu (Skype) Đã duyệt
EPC PVPro CTAT VPI Labs CPSE EMC PAC CPTI