DANH SÁCH ĐẶT PHÒNG HỌP:
Xem theo phòng:
STTNội dung họpPhòng họpBắt đầuKết thúcNgười đặtYêu cầu khácTrạng thái
1 Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết TW5 của Đảng & Khen thưởng 01 năm thực hiện CT05 P12-01 Thứ Năm, 24/08/2017 13:45 Thứ Năm, 24/08/2017 13:45 Văn phòng Đảng đoàn cuongnm (Văn phòng Đảng đoàn)  Chưa duyệt
2 Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Viện P17-01 Thứ Ba, 22/08/2017 08:30 Thứ Ba, 22/08/2017 08:30 Ngô Thượng Lý cuongnm (Công Đoàn Viện)  Chưa duyệt
3 Hội thảo FTA P17-01 Thứ Hai, 21/08/2017 09:00 Thứ Hai, 21/08/2017 12:00 Nguyễn Thị Hậu cuongnm (Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Quản lý Dầu khí)  Đã duyệt
4 Trao đổi công tác Văn thư, lưu trữ P17-01 Thứ Năm, 17/08/2017 08:30 Thứ Năm, 17/08/2017 11:30 Bùi Anh Đức cuongnm (Văn phòng)Trực tuyến Hà Nội - TP.HCM Đã duyệt
5 Họp chia sẻ kinh nghiệm về viết bài báo KH quốc tế P17-01 Thứ Ba, 22/08/2017 14:00 Thứ Ba, 22/08/2017 17:00 Trần Đình Ngọc cuongnm (CPTI)Trực tuyến Hà Nội - TP.HCM Đã duyệt
6 Nghiệm thu đề tài NV của CTAT P17-01 Thứ Ba, 15/08/2017 14:00 Thứ Ba, 15/08/2017 17:00 Phạm Lê Duy Thành cuongnm (Ban Kế hoạch Tài chính)Trực tuyến Hà Nội - TP.HCM Đã duyệt
7 Họp Ban chấp hành mở rộng P17-01 Thứ Sáu, 11/08/2017 15:00 Thứ Sáu, 11/08/2017 17:00 Nguyễn Thị Linh Chi cuongnm (Ban chấp hành Công đoàn CQV)Trực tuyến Hà Nội - TP.HCM Đã duyệt
8 Xét duyệt đề cương cấp Viện P17-01 Thứ Ba, 08/08/2017 14:00 Thứ Ba, 08/08/2017 17:00 Nguyễn Văn Tuấn cuongnm (Ban Kế hoạch Tài chính)Trực tuyến Hà Nội - TP.HCM Đã duyệt
9 Đại hội công đoàn EMC P12-01 Thứ Sáu, 04/08/2017 13:30 Thứ Sáu, 04/08/2017 17:30 Nguyễn Thị Hậu cuongnm (Trung tâm Nghiên cứu KT và Quản lý Dầu khí)  Đã duyệt
10 Họp soát xét BCTC 6 tháng đầu năm P12-01 Thứ Sáu, 04/08/2017 08:30 Thứ Sáu, 04/08/2017 11:30 Nguyễn Văn Tuấn cuongnm (Ban Kế hoạch Tài chính)Trực tuyến Hà Nội - TP.HCM Đã duyệt
11 Công tác tài chính kế toán tại các Trung tâm 6 tháng cuối năm 2017 P17-01 Thứ Tư, 02/08/2017 15:50 Thứ Tư, 02/08/2017 17:50 Nguyễn Văn Tuấn cuongnm (Ban Kế hoạch Tài chính)  Đã duyệt
12 Công tác tài chính kế toán tại các Trung tâm 6 tháng cuối năm 2017 P12-02 Thứ Năm, 03/08/2017 08:30 Thứ Năm, 03/08/2017 11:30 Nguyễn Văn Tuấn cuongnm ()Trực tuyến Hà Nội - TP.HCM Đã duyệt
13 Khóa học "Kiểm toán nội bộ theo chuẩn mực Quốc tế và kinh nghiệm cho Việt Nam" HT700 Thứ Sáu, 04/08/2017 07:00 Thứ Sáu, 04/08/2017 07:00 Trần Phương Anh cuongnm (CPTI)Theo yêu cầu Tập đoàn Chưa duyệt
14 Họp về xây dựng hệ thống quản lý đào tạo trực tuyến P17-01 Thứ Năm, 03/08/2017 13:00 Thứ Năm, 03/08/2017 15:00 Trần Đình Ngọc cuongnm (CPTI)Trực tuyến Hà Nội - TP.HCM Đã duyệt
15 Họp lãnh đạo Viện P17-01 Thứ Ba, 01/08/2017 13:30 Thứ Ba, 01/08/2017 16:30 Nguyễn Thùy Dương cuongnm (Thư ký)Trực tuyến Hà Nội - TP.HCM Đã duyệt
16 Đại hội Công đoàn CSTV khối cơ quan Viện P12-01 Thứ Tư, 26/07/2017 13:30 Thứ Tư, 26/07/2017 15:30 Nguyễn Ngọc Anh cuongnm (Công Đoàn Viện)  Đã duyệt
17 Xử lý công nợ PVL P17-01 Thứ Hai, 24/07/2017 14:00 Thứ Hai, 24/07/2017 17:00 Đặng Hải Linh cuongnm (Ban Kế hoạch Tài chính)Trực tuyến Hà Nội - TP.HCM Đã duyệt
18 Đại hội Công đoàn EPC P12-01 Thứ Hai, 31/07/2017 13:00 Thứ Hai, 31/07/2017 17:00 Phí Ngọc Đông cuongnm (Trung tâm Tìm kiếm thăm dò và khai thác dầu khí)  Đã duyệt
19 Làm việc với chuyên gia Võ Trí Thành P12-01 Thứ Tư, 26/07/2017 09:00 Thứ Tư, 26/07/2017 12:00 Nguyễn Thị Hậu cuongnm (Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Quản lý Dầu khí)  Đã duyệt
20 Lãnh đạo Viện làm việc với các trung tâm phía Nam P17-01 Thứ Sáu, 21/07/2017 08:30 Thứ Sáu, 21/07/2017 11:30 Trương Quang Khánh cuongnm (Trợ lý lãnh đạo Viện)Trực tuyến Hà Nội - TP.HCM Đã duyệt
21 Hợp tác nghiên cứu VPI - JOGMEC P17-01 Thứ Sáu, 14/07/2017 14:00 Thứ Sáu, 14/07/2017 17:00 Phạm Chí Đức cuongnm (Phòng Công nghệ mỏ - EPC)  Đã duyệt
22 Hội thảo giáo trình P12-01 Thứ Ba, 18/07/2017 13:30 Thứ Ba, 18/07/2017 16:30 Trần Đình Ngọc cuongnm (CPTI)  Đã duyệt
23 Họp ban ISO thu thập dữ liệu phục vụ xây dựng quy trình hệ thống mới về quản lý rủi ro và kiểm soát sự thay đổI. P17-01 Thứ Ba, 11/07/2017 09:00 Thứ Ba, 11/07/2017 11:00 Nguyễn Thùy Dương cuongnm (Ban ISO)Trực tuyến Hà Nội - TP.HCM Đã duyệt
24 Chi bộ Trung tâm Chế biến Dầu khí sẽ tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020 P17-01 Thứ Tư, 12/07/2017 13:30 Thứ Tư, 12/07/2017 17:00 Phạm Ngọc Kiên cuongnm (Trung tâm Nghiên cứu & Phát triển Chế biến Dầu khí)Trực tuyến Hà Nội - TP.HCM Đã duyệt
25 Họp với đoàn Belarus P16 Thứ Ba, 11/07/2017 14:30 Thứ Ba, 11/07/2017 16:30 Phạm Quý Ngọc cuongnm (Ban Khoa học Chiến lược)  Đã duyệt
26 Chuẩn bị văn kiện Đại hội Công đoàn Viện P17-01 Thứ Tư, 05/07/2017 13:30 Thứ Tư, 05/07/2017 17:00 Ngô Thượng Lý cuongnm (Văn phòng Đảng đoàn)Trực tuyến Hà Nội - TP.HCM Đã duyệt
27 Họp nghiệm thu đề tài EPC P17-01 Thứ Năm, 29/06/2017 13:30 Thứ Năm, 29/06/2017 17:00 Nguyễn Văn Tuấn cuongnm (Ban Kế hoạch Tài chính)  Đã duyệt
28 Tổ chức hội thảo Sáng tạo - Đổi mới P17-01 Thứ Tư, 05/07/2017 08:00 Thứ Tư, 05/07/2017 11:30 Trần Phương Anh cuongnm (Trung tâm Đào tạo và Thông tin Dầu khí)  Đã duyệt
29 Sơ kết 6 tháng đầu năm 2017 của Trung tâm EMC P12-02 Thứ Ba, 27/06/2017 15:30 Thứ Ba, 27/06/2017 17:30 Đoàn Trung Kiên cuongnm (Trung tâm Kinh tế và quản lý Dầu khí)  Đã duyệt
30 Họp nghiệm thu đề tài EMC P17-01 Thứ Ba, 27/06/2017 08:30 Thứ Ba, 27/06/2017 11:30 Nguyễn Văn Tuấn cuongnm (Ban Kế hoạch Tài chính)  Đã duyệt
31 Họp xử lý nợ khó đòi P16 Thứ Hai, 26/06/2017 14:00 Thứ Hai, 26/06/2017 17:00 Nguyễn Văn Tuấn cuongnm (Ban Kế hoạch Tài chính)  Đã duyệt
32 Khóa học "kỹ năng quản lý và chăm sóc khách hàng" P12-02 Thứ Tư, 28/06/2017 15:00 Thứ Tư, 28/06/2017 17:00 Nguyễn Thị Quỳnh cuongnm (Trung tâm Đào tạo và Thông tin Dầu khí)  Đã duyệt
33 Lấy ý kiến về danh sách nhân sự dự kiến đưa vào quy hoạch cán bộ VPI giai đoạn đến năm 2020 diện Tập đoàn quản lý. P17-01 Thứ Sáu, 23/06/2017 14:00 Thứ Sáu, 23/06/2017 17:00 Ngô Thượng Lý cuongnm (Ban Tổ chức nhân sự)Trực tuyến Hà Nội - TP.HCM Đã duyệt
34 Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm P12-01 Thứ Sáu, 30/06/2017 08:00 Thứ Sáu, 30/06/2017 12:00 Trần Phương Thảo cuongnm (Ban Kế hoạch Tài chính)Trực tuyến Hà Nội - TP.HCM Đã duyệt
35 Khóa học "kỹ năng quanrlys và chăm sóc khách hàng" P12-01 Thứ Tư, 28/06/2017 15:00 Thứ Tư, 28/06/2017 17:00 Nguyễn Thị Quỳnh cuongnm (Trung tâm Đào tạo và Thông tin Dầu khí)  Đã duyệt
36 Làm việc với đoàn công tác của AUSE. P17-01 Thứ Tư, 21/06/2017 14:00 Thứ Tư, 21/06/2017 17:00 Nhữ Anh Đức cuongnm (Trung tâm Kinh tế và quản lý Dầu khí)  Đã duyệt
37 Nghiệm thu đề tài và xét duyệt đề cương CTAT P17-01 Thứ Tư, 21/06/2017 08:30 Thứ Tư, 21/06/2017 11:30 Phạm Lê Duy Thành cuongnm (Ban Kế hoạch Tài chính)Trực tuyến Hà Nội - TP.HCM Đã duyệt
38 Thảo luận phát triển mô hình khai thác cát P16 Thứ Ba, 20/06/2017 15:00 Thứ Ba, 20/06/2017 17:00 Phạm Quý Ngọc cuongnm (Ban Khoa học Chiến lược)  Đã duyệt
39 Rà soát công tác chuẩn bị tổ chức ngày hội gia đình P17-01 Thứ Ba, 20/06/2017 13:30 Thứ Ba, 20/06/2017 16:30 Nguyễn Thị Quỳnh cuongnm (Trung tâm Đào tạo và Thông tin Dầu khí)  Đã duyệt
40 Làm việc với PVPro về đề tài FO P12-01 Thứ Năm, 15/06/2017 10:30 Thứ Năm, 15/06/2017 12:30 Dương Kim Tuyến cuongnm (Trung tâm ứng dụng và chuyển giao công nghệ)Trực tuyến Hà Nội - TP.HCM Đã duyệt
41 Họp công tác chuẩn bị Hội nghị khoa học 40 năm thành lập VPI P17-01 Thứ Ba, 13/06/2017 09:30 Thứ Ba, 13/06/2017 11:30 Vũ Xuân Hoàn cuongnm (Ban Khoa học Chiến lược)Trực tuyến Hà Nội - TP.HCM Đã duyệt
42 Họp Tiểu ban Nội dung chuẩn bị Đại hội Công đoàn Viện P17-01 Thứ Sáu, 09/06/2017 12:30 Thứ Sáu, 09/06/2017 14:30 Ngô Thượng Lý cuongnm (Công đoàn Viện)Trực tuyến Hà Nội - TP.HCM Đã duyệt
43 Xét duyệt đề cương của Ban Khoa học Chiến lược. P17-01 Thứ Hai, 12/06/2017 08:30 Thứ Hai, 12/06/2017 11:30 Nguyễn Văn Tuấn cuongnm (Ban Kế hoạch Tài chính)  Đã duyệt
44 Nghiệm thu đề tài cấp tập đoàn P17-01 Thứ Sáu, 09/06/2017 14:00 Thứ Sáu, 09/06/2017 17:00 Lã Thị Hương cuongnm (Ban Kế hoạch Tài chính)  Đã duyệt
45 Họp Ban chấp hành Công đoàn Viện. P17-01 Thứ Năm, 06/07/2017 14:00 Thứ Năm, 06/07/2017 17:00 Ngô Thượng Lý cuongnm (Văn phòng Đảng đoàn,)  Đã duyệt
46 Họp xét duyệt chi từ quỹ tương trợ Dầu khí P16 Thứ Ba, 06/06/2017 14:00 Thứ Ba, 06/06/2017 16:00 Đặng Hương Giang cuongnm (Ban Tổ chức nhân sự)  Đã duyệt
47 Nghiệm thu đề tài EPC. P12-01 Thứ Ba, 30/05/2017 13:30 Thứ Ba, 30/05/2017 16:30 Nguyễn Văn Tuấn cuongnm (Ban Kế hoạch Tài chính)  Đã duyệt
48 Tổ chức đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2016 của Người đại diện. P17-01 Thứ Năm, 25/05/2017 13:15 Thứ Năm, 25/05/2017 14:15 Nguyễn Văn Bách cuongnm (Ban Tổ chức nhân sự)  Đã duyệt
49 PVT Nguyễn Minh Quý làm việc với Ban KHCL. P16 Thứ Ba, 23/05/2017 10:00 Thứ Ba, 23/05/2017 12:00 Nguyễn Thu Hiền cuongnm (Ban Khoa học Chiến lược)  Đã duyệt
50 Họp với PVI Đông Đô P17-01 Thứ Hai, 22/05/2017 13:30 Thứ Hai, 22/05/2017 16:30 Đặng Hương Giang cuongnm (Ban Tổ chức nhân sự)  Đã duyệt
EPC PVPro CTAT VPI Labs CPSE EMC PAC CPTI