DANH SÁCH ĐẶT PHÒNG HỌP:
Xem theo phòng:
STTNội dung họpPhòng họpBắt đầuKết thúcNgười đặtYêu cầu khácTrạng thái
1 Các đề tài thứ tự từ 5 đến 8 P17-01 Thứ Năm, 24/05/2018 13:30 Thứ Năm, 24/05/2018 13:30 Lê Thị Thu Huờng cuongnm@vpi.pvn.vn (EPC)Trực tuyến Chưa duyệt
2 Các đề tài thứ tự từ 1 đến 4 P17-01 Thứ Năm, 24/05/2018 08:30 Thứ Năm, 24/05/2018 08:30 Lê Thị Thu Huờng cuongnm@vpi.pvn.vn (EPC)Trực tuyến Chưa duyệt
3 Nghiệm thu cấp 1, đề tài PVN P17-01 Thứ Tư, 23/05/2018 14:00 Thứ Tư, 23/05/2018 14:00 Phạm Thị Hường cuongnm@vpi.pvn.vn (CTAT)Trưc tuyến Chưa duyệt
4 Chuẩn bị cho Hội nghị KHCN 40 năm P17-01 Thứ Hai, 21/05/2018 13:00 Thứ Hai, 21/05/2018 13:00 Vũ Xuân Hoàn cuongnm (KHCL)Trực tuyến Chưa duyệt
5 Họp với đối tác CHLB Đức P17-01 Thứ Tư, 23/05/2018 09:00 Thứ Tư, 23/05/2018 09:00 Vũ Xuân Hoàn cuongnm (KHCL)Máy chiếu Chưa duyệt
6 1. Nhiệm vụ 1 "Hoàn thiện các hệ hóa phẩm phục vụ khai thác đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật để phục vụ công tác đầu thầu"; 2. Nhiệm vụ 2 "Hoàn thiện các sản phẩm xử lý giếng và vùng cận đáy giếng đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật để phục vụ công tác đấu thầu". P17-01 Thứ Sáu, 11/05/2018 14:00 Thứ Sáu, 11/05/2018 14:00 Đào Thị Hải cuongnm@vpi.pvn.vn (EPC)Trực tuyến Chưa duyệt
7 Ban thường vụ ĐTN TĐ thăm và làm việc P17-01 Thứ Năm, 10/05/2018 08:30 Thứ Năm, 10/05/2018 08:30 Nguyễn Thị Linh Chi cuongnm (Đoàn thanh niên)Trực tuyến Chưa duyệt
8 Đề tài nghị định thư hợp tác với HQ P17-01 Thứ Tư, 09/05/2018 09:00 Thứ Tư, 09/05/2018 09:00 Nguyễn Xuân Hoàn cuongnm (Ban Khoa học Chiến lược)Trực tuyến Chưa duyệt
9 Triển khai khóa đào tạo cho VSP P17-01 Thứ Ba, 08/05/2018 13:00 Thứ Ba, 08/05/2018 13:00 Lê Thị Thành cuongnm (CPTI)Trực tuyến Chưa duyệt
10 Họp chuyên gia Mr Dan/ Nova P17-01 Thứ Năm, 03/05/2018 08:30 Thứ Năm, 03/05/2018 08:30 Đoàn Trung Kiên cuongnm@vpi.pvn.vn (EMC)Máy chiếu Chưa duyệt
11 Họp Đsq Mỹ về thị trường khí LNG P17-01 Thứ Hai, 07/05/2018 08:00 Thứ Hai, 07/05/2018 08:00 Đoàn Trung Kiên cuongnm@vpi.pvn.vn (EMC)Máy chiếu Chưa duyệt
12 Nghiệm thu đề tài cấp Nhà nước của Viện P17-01 Thứ Năm, 03/05/2018 13:00 Thứ Năm, 03/05/2018 13:00 Vũ Xuân Hoàn cuongnm (KHCL)Trực tuyến Chưa duyệt
13 Nghiệm thu cấp I đề tài “Nghiên cứu Phương án nâng cấp NMLD Dung Quất để chất lượng sản phẩm xăng dàu đạt tiêu chuẩn Euro 5” P17-01 Thứ Năm, 26/04/2018 10:53 Thứ Năm, 26/04/2018 10:53 Nguyễn Mạnh Cường cuongnm (PVPro)Trực tuyến Chưa duyệt
14 Nghiệm thu cấp I đề tài “Nghiên cứu Phương án nâng cấp NMLD Dung Quất để chất lượng sản phẩm xăng dàu đạt tiêu chuẩn Euro 5” P17-01 Thứ Năm, 26/04/2018 14:00 Thứ Năm, 26/04/2018 14:00 cuongnm (PVPro)Trực tuyến Chưa duyệt
15 Buổi sinh hoạt chuyên đề P12-01 Thứ Sáu, 27/04/2018 08:30 Thứ Sáu, 27/04/2018 08:30 Ngô Thượng Lý cuongnm (Văn phòng Đảng Đoàn)trực tuyến Chưa duyệt
16 Họp với Bộ KHCN P17-01 Thứ Ba, 24/04/2018 08:30 Thứ Ba, 24/04/2018 08:30 Vũ Xuân Hoàn cuongnm (KHCL)Máy chiếu Chưa duyệt
17 Họp Ban Lãnh đạo Viện P17-01 Thứ Sáu, 20/04/2018 16:00 Thứ Sáu, 20/04/2018 16:00 Nguyễn Thùy Dương cuongnm (Thư ký)Trực tuyến Chưa duyệt
18 Họp Nhenhetxky P16 Thứ Năm, 19/04/2018 09:00 Thứ Năm, 19/04/2018 09:00 Lưu Tùng cuongnm (EPC)Máy chiếu Chưa duyệt
19 Làm việc với ứng viên chuyên gia P12-01 Thứ Hai, 23/04/2018 08:30 Thứ Hai, 23/04/2018 08:30 Phạm Văn Thịnh cuongnm (TCNS)Trực tuyến (skype) Chưa duyệt
20 Họp lãnh đạo Viện P17-01 Thứ Hai, 16/04/2018 13:30 Thứ Hai, 16/04/2018 17:00 Nguyễn Thùy Dương cuongnm (Thư ký)Trực tuyến Đã duyệt
21 Nghiệm thu đề tài của Ban CNTT P17-01 Thứ Năm, 12/04/2018 14:00 Thứ Năm, 12/04/2018 17:00 Nguyễn Thu Hiền cuongnm (Ban Khoa học Chiến lược)Máy chiếu, nước khoáng Đã duyệt
22 04 đề xuất nghiên cứu phát triển công nghệ và sản phẩm ứng dụng của VPI-Labs trong kế hoạch NCKH năm 2018 P17-01 Thứ Sáu, 30/03/2018 13:30 Thứ Sáu, 30/03/2018 16:30 Trương Quang Khánh cuongnm (VPILaps)Trực tuyến Đã duyệt
23 Làm việc với công ty tuyển dụng chuyên gia P17-01 Thứ Hai, 02/04/2018 10:00 Thứ Hai, 02/04/2018 12:00 Nguyễn Linh Chi cuongnm (TCNS)  Đã duyệt
24 Thảo luận về khả năng hợp tác trong các đề tài/dự án về EOR cũng như hợp tác đào tạo giữa VPI và NUS. P17-01 Thứ Năm, 29/03/2018 08:30 Thứ Năm, 29/03/2018 11:30 Lê Thanh Hà cuongnm (EPC)Skype Đã duyệt
25 Đề tài cấp Viện năm 2017 "Xây dựng cơ sở dữ liệu điểm lộ khảo sát thực địa các khu vực trũng Na Dương, trũng Hà Cối và quần đảo Cô Tô" P17-01 Thứ Ba, 27/03/2018 08:30 Thứ Ba, 27/03/2018 11:30 Đào Thị Hải cuongnm (EPC)  Đã duyệt
26 Hội nghị BCH Đảng bộ (mở rộng) Viện DKVN P17-01 Thứ Hai, 19/03/2018 14:00 Thứ Hai, 19/03/2018 17:00 Ngô Thượng Lý cuongnm (Công đoàn Viện DK)Trực tuyến Đã duyệt
27 Chuẩn bị hội thảo khoa học công nghệ, 40 năm thành lập VPI P17-01 Thứ Năm, 08/03/2018 09:00 Thứ Năm, 08/03/2018 12:00 Vũ Xuân Hoàn cuongnm (Ban Khoa học Chiến lược)  Đã duyệt
28 Công tác đào tạo năm 2018 P17-01 Thứ Ba, 06/03/2018 10:00 Thứ Ba, 06/03/2018 12:00 Phạm Tiến Thành cuongnm (CPTI)Trực tuyến Hà Nội - TP.HCM Đã duyệt
29 Làm việc với Bộ Khoa học Công nghệ P17-01 Thứ Ba, 06/03/2018 09:00 Thứ Ba, 06/03/2018 12:00 Nguyễn Xuân Hoàn cuongnm (Ban Khoa học Chiến lược)  Đã duyệt
30 Họp công nợ với PRO P17-01 Thứ Hai, 05/03/2018 09:00 Thứ Hai, 05/03/2018 12:00 Đặng Hải Linh cuongnm (Ban Kế hoạch Tài chính)Trực tuyến Hà Nội - TP.HCM Đã duyệt
31 Họp kiểm toán Deloitte báo cáo tài chính 2017 P17-01 Thứ Tư, 28/02/2018 08:30 Thứ Tư, 28/02/2018 11:30 Nguyễn Văn Tuấn cuongnm (Ban Kế hoạch Tài chính)Trực tuyến Hà Nội - TP.HCM Đã duyệt
32 Hội thảo với chuyên gia FLAC (Pháp) P16 Thứ Hai, 26/02/2018 09:00 Thứ Hai, 26/02/2018 12:00 Phạm Quý Ngọc cuongnm (BanKHCl)  Đã duyệt
33 Họp BCH Công đoàn mở rộng Viện DKVN. P17-01 Thứ Hai, 12/02/2018 14:00 Thứ Hai, 12/02/2018 16:00 Ngô Thượng Lý cuongnm (Công đoàn Viện DK)Trực tuyến Hà Nội - TP.HCM Đã duyệt
34 Đánh giá tiềm năng dầu khí phần diện tích hoàn trả các lô 117-118-119 thuộc bể trầm tích Sông Hồng và định hướng công tác TKTD giai đoạn tiếp theo P17-01 Thứ Năm, 08/02/2018 09:00 Thứ Năm, 08/02/2018 12:00 Đào Thị Hải cuongnm (EPC)  Đã duyệt
35 Tiếp đoàn làm việc CHLB Đức P17-01 Thứ Sáu, 02/02/2018 10:30 Thứ Sáu, 02/02/2018 12:00 Vũ Xuân Hoàn cuongnm (KHCL)Trực tuyến Hà Nội - TP.HCM Đã duyệt
36 Họp với Murphy P16 Thứ Sáu, 02/02/2018 08:30 Thứ Sáu, 02/02/2018 11:30 Lê Thanh Hà cuongnm (EPC)  Đã duyệt
37 Họp lãnh đạo Viện P17-01 Thứ Sáu, 02/02/2018 14:00 Thứ Sáu, 02/02/2018 16:00 Nguyễn Mạnh Cường cuongnm (Văn phòng)Trực tuyến Hà Nội - TP.HCM Đã duyệt
38 Gói thầu 08, cung cấp và lắp đặt trang bị, trang trí nội thất công trình P17-01 Thứ Tư, 24/01/2018 08:30 Thứ Tư, 24/01/2018 11:30 Đặng Hải Linh cuongnm (Ban Kế hoạch Tài chính)Trực tuyến Hà Nội - TP.HCM Đã duyệt
39 Đàm phán với nhà cung cấp CMC P17-01 Thứ Ba, 23/01/2018 10:00 Thứ Ba, 23/01/2018 12:00 Nguyễn Tiến Đạt cuongnm (Ban Công nghệ Thông Tin)Trực tuyến Hà Nội - TP.HCM Đã duyệt
40 Họp Ban lãnh đạo Viện P17-01 Thứ Hai, 22/01/2018 13:30 Thứ Hai, 22/01/2018 16:30 Thư ký cuongnm (Thư ký)Trực tuyến Hà Nội - TP.HCM Đã duyệt
41 Hội thảo chương trình đào tạo Tiến sĩ P17-01 Thứ Sáu, 26/01/2018 13:00 Thứ Sáu, 26/01/2018 17:00 Trần Đình Ngọc cuongnm (CPTI)Trực tuyến Hà Nội - TP.HCM Đã duyệt
42 Kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đảng CSVN & Nghe báo cáo chuyên đề P12-01 Thứ Năm, 18/01/2018 13:30 Thứ Năm, 18/01/2018 16:30 Ngô Thượng Lý cuongnm (Văn phòng Đảng đoàn)Trực tuyến Hà Nội - TP.HCM Đã duyệt
43 Họp xây dựng chương trình nghiên cứu EOR tổng thể cấp Quốc gia P12-02 Thứ Tư, 10/01/2018 09:00 Thứ Tư, 10/01/2018 12:00 Lê Thu Hường cuongnm (EPC)Trực tuyến Hà Nội - TP.HCM Đã duyệt
44 Đề tài cấp Ngành "Hoàn thiện công nghệ nano trong bơm ép chất hoạt động bề mặt để nâng cao hiệu suất thu hồi dầu vỉa cát kết Miocen mỏ Bạch Hổ" P17-01 Thứ Sáu, 05/01/2018 14:00 Thứ Sáu, 05/01/2018 17:00 Đào Thị Hải cuongnm (EPC)Trực tuyến Hà Nội - TP.HCM Đã duyệt
45 Họp Ban lãnh đạo Viện và Cán bộ Viện P12-02 Thứ Hai, 08/01/2018 08:30 Thứ Hai, 08/01/2018 11:30 Thư ký cuongnm (Thư ký)Trực tuyến Hà Nội - TP.HCM Đã duyệt
46 BCH Công đoàn Viện khóa X (2012-2017) và khóa XI (2017-2022), các đ/c chủ tịch Công đoàn Cơ sở thành viên, các đ/c Trong Ủy ban Kiểm tra Công đoàn P17-01 Thứ Tư, 27/12/2017 14:00 Thứ Tư, 27/12/2017 16:00 Ngô Thượng Lý cuongnm (Công đoàn)Trực tuyến Hà Nội, Hồ chí Minh Đã duyệt
47 Hội nghị tổng kết 2017 VPI P12-01 Thứ Hai, 25/12/2017 13:00 Thứ Hai, 25/12/2017 17:00 Phạm Lan Anh cuongnm (Văn phòng)Trực tuyến Hà Nội, Hồ chí Minh Đã duyệt
48 Xét duyệt nghiệm thu 02 nhiệm vụ cấp Viện trong kế hoạch 2017 của VPI-Labs P17-01 Thứ Hai, 25/12/2017 08:15 Thứ Hai, 25/12/2017 11:45 Vũ Xuân Hoàn cuongnm (Ban Khoa học Chiến lược)Trực tuyến (Skype) Đã duyệt
49 Hội nghị Kiểm điểm và tổng kết công tác Đảng P17-01 Thứ Sáu, 22/12/2017 08:00 Thứ Sáu, 22/12/2017 12:00 Ngô Thượng Lý cuongnm (Văn phòng Đảng đoàn)Trực tuyến Hà Nội - TP.HCM Đã duyệt
50 Chuẩn bị sự kiện Tổng kết và Liên hoan Tất niên của Viện năm 2017 P17-01 Thứ Hai, 18/12/2017 13:30 Thứ Hai, 18/12/2017 16:30 Ngô Thượng Lý cuongnm (Công đoàn Viện DK)Trực tuyến Hà Nội - TP.HCM Đã duyệt
EPC PVPro CTAT VPI Labs CPSE EMC PAC CPTI