HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

Chọn năm:
DANH SÁCH CÁC ALBUM ẢNH:
Click
Hội thao VPI truyền thống lần thứ II
Click
Ngày Hội Gia đình VPI 2010
Click
Đại Hội Đoàn TNCSHCM Viện DKVN
Click
Ngày Hội Gia đình VPI 2012
Click
Trung thu cho Trẻ em nghèo
Click
Chương trình An sinh Xã hội.
Click
Hội thảo Khoa học Thanh niên chủ đề Biển Đông
Click
Hội diễn những người đi tìm lửa
Click
Hội thao VPI truyền thống lần thứ V
Click
Ngày hội Gia đình VPI 2013
Click
Ngày hội Trẻ thơ 2014
Click
Hội thao VPI truyền thống lần thứ VI
Click
BINH CHON ANH GIA DINH VPI
Click
Lễ đón nhận Danh hiệu AHLĐ
Click
Ảnh Lễ tất niên VPI-2009
Click
Tết trồng cây Xuân 2009
Click
Ảnh về nguồn Quảng Ngãi 2009
Click
Ảnh Hội thao toàn ngành 2009
Click
Ảnh tập huấn PCCC 2008
Click
Ngày hội gia đình VPI 2008
 
EPC PVPro CTAT VPI Labs CPSE EMC PAC CPTI