VIỆN DẦU KHÍ VIỆT NAM THÔNG BẢO TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TIẾN SĨ NĂM 2018

Viện Dầu khí Việt Nam thông báo tuyển sinh chương trình đào tạo trình độ Tiến sĩ năm 2018.
I. Thông tin Tuyển sinh: (Chi tiết thông báo tuyển sinh)
1. Chuyên ngành tuyển sinh
– Chuyên ngành Kỹ thuật Dầu khí: 5 NCS
– Chuyên ngành Kỹ thuật Hóa học: 5 NCS
2. Kế hoạch tuyển sinh:
– Các Hồ sơ nộp trước ngày 4/5/2018: Dự kiến xét tuyển từ ngày 11-22/5/2018.
– Các Hồ sơ nộp trước ngày 5/11/2018: Dự kiến xét tuyển từ ngày 12-27/11/2018
3. Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển
4. Thời gian đào tạo:
– 3 năm đối với hình thức đào tạo tập trung. 
– 4 năm đối với hình thức đào tạo không tập trung.
II. Hướng chuyên sâu và Người hướng dẫn:
1. Chuyên ngành  KỸ THUẬT DẦU KHÍ
• Gồm 2 hướng chuyên sâu:
– Tìm kiếm Thăm dò dầu khí
– Khai thác dầu khí
• Người hướng dẫn khoa học: 
– TS. Nguyễn Thanh Tùng
– TS. Nguyễn Hồng Minh
– TS. Hoàng Ngọc Đang
– PGS.TS. Hoàng Văn Quý
– TS. Bùi Việt Dũng
2. Chuyên ngành KỸ THUẬT HÓA HỌC
• Gồm 2 hướng chuyên sâu:
– Công nghệ lọc – hóa dầu và chế biến khí
– Hóa ứng dụng cho khoan, khai thác và vận chuyển dầu khí 
• Người hướng dẫn khoa học: 
– TS. Nguyễn Anh Đức
– TS. Hoàng Linh Lan
– TS. Đặng Thanh Tùng
– TS. Vũ Xuân Hoàn
– TS. Nguyễn Mạnh Huấn
– TS. Võ Nguyễn Xuân Phương
– TS. Lê Phúc Nguyên
– TS. Nguyễn Huỳnh Anh
– TS. Nguyễn Hữu Lương
– PGS.TS. Nguyễn Thị Lê Hiền
III. Thông tin liên hệ:
• Trung tâm Đào tạo và Thông tin Dầu khí
– Địa chỉ: Tầng 4, Tòa nhà Viện Dầu khí Việt Nam, 167 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội. 
– Điện thoại: 024.37843061/ext. 1410 (anh Trần Đình Ngọc – email: ngoctd@vpi.pvn.vn; Di động: 0979.769.468)