VIỆN DẦU KHÍ VIỆT NAM THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ

Viện Dầu khí Việt Nam (VPI) xin thông báo mời chào giá:
1. Tên hạng mục: Cung cấp dịch vụ khám sức khỏe định kỳ năm 2020 cho CBNV Viện Dầu khí Việt Nam ở TP. HCM
2. Nguồn vốn:
– Từ chi phí quản lý của Viện Dầu khí Việt Nam đối với CBNV làm việc theo Hợp đồng lao động và CBNV khối cơ quan Viện làm việc theo HĐDV/TKCM;
– Từ chi phí của các Trung tâm thuộc Viện Dầu khí Việt Nam đối với CBNV làm việc tại các Trung tâm theo HĐDV/TKCM.
3. Thời gian phát hành Thông báo mời chào giá: 14 giờ 00 ngày 06/07/2020
4. Địa điểm phát hành Thông báo mời chào giá: Văn phòng Viện Dầu khí Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh – Lô E2b-5, Đường D1, Khu Công nghệ cao, Quận 9, TP. Hồ Chí Minh.
5. Thời điểm nộp Hồ sơ chào giá: không chậm hơn 14 giờ 00 ngày 10/07/2020