Tuyển nhân sự cho vị trí Kỹ sư dữ liệu

Viện Dầu khí Việt Nam cần tuyển dụng nhân sự vào vị trí Kỹ sư dữ liệu. Mô tả công việc như sau:

I. Mục tiêu công việc: Xây dựng, duy trì và quản lý kiến trúc và chất lượng nền tảng cơ sở dữ liệu và phân tích dữ liệu; Hỗ trợ kỹ thuật hoạt động phân tích dữ liệu và khoa học dữ liệu.

II. Trách nhiệm chính:

 1. Xây dựng, duy trì và quản lý kiến trúc và chất lượng Cơ sở dữ liệu (50%)
 • Làm việc với các Bộ phận (Cơ quan Viện, nhóm Phân tích dữ liệu, các nhóm phụ trách chuyên môn…) để xác định nhu cầu cơ sở hạ tầng dữ liệu cần thiết
 • Hỗ trợ xây dựng cấu trúc các cơ sở dữ liệu chuyên ngành đáp ứng được nhu cầu của các Bộ phận, tối ưu hóa việc lưu trữ và trích xuất thông tin từ cơ sở dữ liệu
 • Tạo và duy trì các công cụ thu thập, xử lý, kết nối các cơ sở dữ liệu; đánh giá liên tục hoạt động của hạ tầng và các nền tảng.
 1. Hoàn thiện và phát triển nguồn dữ liệu (20%)
 • Xây dựng cơ sở hạ tầng cần thiết để trích xuất, chuyển đổi và tải dữ liệu tối ưu từ nhiều nguồn dữ liệu khác nhau
 • Xác định, thiết kế và thực hiện các cải tiến quy trình nội bộ: tự động hóa quy trình thủ công, tối ưu hóa việc phân phối dữ liệu, thiết kế lại cơ sở dữ liệu trong trường hợp nhu cầu phát sinh
 1. Hỗ trợ hoạt động phân tích dữ liệu và khoa học dữ liệu (30%)
 • Quản lý phân quyền truy cập và trích xuất dữ liệu từ nhà kho dữ liệu
 • Kết hợp với nhóm Phân tích dữ liệu để xây dựng các công cụ phân tích sử dụng đường ống dữ liệu
 • Hỗ trợ nhóm phân tích dữ liệu và khoa học dữ liệu trong việc trích xuất dữ liệu, xử lý các dữ liệu phức tạp, phi cấu trúc và các công việc khác phục vụ cho việc phân tích và sử dụng dữ liệu

III. Yêu cầu công việc:

 • Tốt nghiệp đại học chính quy trở lên chuyên ngành Công nghệ thông tin/Khoa học máy tính hoặc các chuyên ngành phù hợp.
 • Có kinh nghiệm về công nghệ lưu trữ và xử lý dữ liệu lớn, lập trình;
 • Có kinh nghiệm xây dựng và quản lý Cơ sở dữ liệu;
 • Thành thạo SQL và NoSQL; Python và các công cụ kết nối quản lý dữ liệu.
 • Tiếng Anh: Đọc hiểu và trình bày báo cáo tốt.

Thu nhập:    

Mức thu nhập từ 20 đến 33,8 triệu đồng (tùy theo năng lực, kinh nghiệm của ứng viên) và định kỳ rà soát, xét duyệt các mức cao hơn – từ 43,9 triệu đồng trở lên (tùy theo kết quả công việc).

Thời hạn nhận đơn ứng tuyển: muộn nhất là ngày 11/5/2023

Nơi nhận đơn ứng tuyển: Ban Tổ chức Nhân sự – Viện Dầu khí Việt Nam Tầng 16 – Tòa nhà Viện Dầu khí Việt Nam, 167 Phố Trung Kính – phường Yên Hòa – quận Cầu Giấy – thành phố Hà Nội (ứng viên có thể gửi bản scan hồ sơ ứng tuyển qua email bachnv@vpi.pvn.vn)

Số điện thoại liên hệ: 024 37843061/ máy lẻ 1489