Tuyển nhân sự cho vị trí Chuyên viên quản trị doanh nghiệp

Viện Dầu khí Việt Nam cần tuyển dụng nhân sự vào vị trí Chuyên viên quản trị doanh nghiệp. Mô tả công việc như sau:

I. Mục tiêu công việc: Đánh giá đặc thù hoạt động của doanh nghiệp (khách hàng), của ngành/lĩnh vực doanh nghiệp hoạt động và các yếu tố ảnh hưởng tới hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp, đặc biệt về các chỉ tiêu kinh tế nhằm xây dựng Mô hình kinh tế và báo cáo trực quan về kết quả hoạt động của doanh nghiệp.

II. Trách nhiệm chính:

 1. Đánh giá, phân tích đặc thù hoạt động của doanh nghiệp và xây dựng Mô hình kinh tế (tỷ trọng 30%)
 • Theo dõi, đánh giá, phân tích thông tin về hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của doanh nghiệp, dòng tiền doanh nghiệp, chiến lược kinh doanh, kế hoạch dài hạn, trung hạn và kết quả hoạt động hàng năm của khách hàng;
 • Xây dựng mô hình kinh tế doanh nghiệp/dự án.
 1. Tìm hiểu các quy định pháp luật liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp nhà nước (tỷ trọng 10%)
 • Tìm hiểu về các quy định pháp luật liên quan tới hoạt động của doanh nghiệp (Luật Doanh nghiệp, Đầu tư, Đấu thầu,…và các nghị định liên quan), các cơ chế chính sách của nhà nước liên quan tới ngành nghề chính của doanh nghiệp.
 1. Tìm hiểu, nghiên cứu phương thức, thông lệ tốt về mô hình kinh tế (tỷ trọng 20%)
 • Nắm được các phương thức, thông lệ tốt đang được áp dụng rộng rãi trên thế giới, đặc biệt các công ty dầu khí áp dụng trong phân tích và đánh giá doanh nghiệp/dự án đầu tư.
 1. Tham gia nghiên cứu (tỷ trọng 25%
 • Tham gia nghiên cứu các đề tài/nhiệm vụ về Quản trị doanh nghiệp
 1. Các công việc khác (tỷ trọng 15%)
 • Phối hợp với Nhóm tiếp xúc khách hàng để đưa ra yêu cầu thu thập thông tin về doanh nghiệp;
 • Phối hợp với Nhóm Dữ liệu để xây dựng các Dashboard về các chỉ số/thông tin quan trọng của doanh nghiệp;
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng bộ phận & Người có thẩm quyền Viện trưởng đối với công việc được giao.

 III. Yêu cầu công việc:

 • Tốt nghiệp đại học chuyên ngành quản trị, kinh tế, luật, thương mại…loại khá trở lên;
 • Kiến thức cơ bản về năng lượng/dầu khí; Kiến thức về quản trị doanh nghiệp.
 • Tiếng Anh: làm việc, giao tiếp được với người nước ngoài. Đọc hiểu và trình bày báo cáo tốt;
 • Tin học: thành thạo Office 365 và các ứng dụng liên quan;
 • Kỹ năng giao tiếp, lắng nghe, thuyết phục tốt;
 • Kỹ năng lập kế hoạch, quản lý thời gian, làm việc nhóm.

  Yêu cầu đối với Chuyên viên:

–   Tiếng Anh: có trình độ tương đương B1 (IELTS 5.0 trở lên..).

–   Kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương ít nhất 2 năm.

Thu nhập:    

 • Ứng viên đạt tiêu chuẩn vị trí việc làm (Chuyên viên): mức thu nhập từ 20 triệu đồng trở lên
 • Ứng viên đạt tiêu chuẩn vị trí Thực tập: mức thu nhập từ 7 triệu đồng trở lên, sau 1 năm làm việc sẽ được đánh giá, xem xét để chuyển lên vị trí chính thức.

Thời hạn nhận đơn ứng tuyển: muộn nhất là ngày 25/3/2023

Nơi nhận đơn ứng tuyển: Ban Tổ chức Nhân sự – Viện Dầu khí Việt Nam Tầng 16 – Tòa nhà Viện Dầu khí Việt Nam, 167 Phố Trung Kính – phường Yên Hòa – quận Cầu Giấy – thành phố Hà Nội (ứng viên có thể gửi bản scan hồ sơ ứng tuyển qua email bachnv@vpi.pvn.vn)

Số điện thoại liên hệ: 024 37843061/ máy lẻ 1489