Tuyển dụng nhân sự vào các vị trí việc làm trong Bộ phận Tiềm năng và Trữ lượng

Viện Dầu khí Việt Nam cần tuyển dụng nhân sự vào các vị trí việc làm trong Bộ phận Tiềm năng và Trữ lượng, bao gồm:

 • Minh giải và phân tích tài liệu địa chấn;
 • Minh giải tài liệu giếng khoan, tính toán trữ lượng;
 • Thông số vỉa chứa và mô hình địa chất mỏ;
 • Địa chất và tiềm năng dầu khí.

Mô tả công việc như sau:

I. Mục tiêu công việc:

 • Thực hiện các yêu cầu tư vấn, phản biện, thẩm định dự án các cấp (10%);
 • Thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (40%);
 • Hỗ trợ các chương trình nghiên cứu dài hạn trong việc tham gia đặt đầu bài, kiểm soát chất lượng và phối hợp triển khai các nghiên cứu (5%);
 • Thực hiện các nghiên cứu mang tính khởi tạo, đón đầu phục vụ chính xác hóa và gia tăng tiềm năng trữ lượng (25%);
 • Thực hiện các công việc theo yêu cầu bao gồm phối hợp, hỗ trợ các bộ phận khác triển khai các nhiệm vụ chung của Viện, phối hợp với các công ty liên kết thực hiện các hợp đồng dịch vụ (nếu cần) có sự tham gia của Viện (20%).

II. Trách nhiệm chính và yêu cầu công việc:

Thu nhập bình quân/tháng:

 • Ứng viên đạt tiêu chuẩn vị trí việc làm (Chuyên viên chính thức): mức thu nhập từ 20 triệu đồng trở lên.
 • Ứng viên đạt tiêu chuẩn vị trí Thực tập: mức thu nhập từ 7 triệu đồng trở lên, sau 1 năm làm việc sẽ được đánh giá, xem xét để chuyển lên vị trí Chuyên viên chính thức nêu trên.

Thời hạn nhận hồ sơ ứng tuyển: muộn nhất là ngày 20/10/2023 (ứng viên có thể gửi bản scan hồ sơ ứng tuyển qua email bachnv@vpi.pvn.vn).

Ban Tổ chức Nhân sự – Viện Dầu khí Việt Nam. Địa chỉ: 167 Trung Kính, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.

Điện thoại liên hệ: 024 37843061/ máy lẻ 1489