Tuyển dụng các vị trí chuyên viên và thực tập – Bộ phận Công nghệ Tìm kiếm Tiên tiến

Viện Dầu khí Việt Nam cần tuyển dụng nhân sự vào các vị trí việc làm trong Bộ phận Công nghệ Tìm kiếm Tiên tiến. Mô tả công việc như sau:

I. CHUYÊN VIÊN NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TIÊN TIẾN (số lượng: 03 chuyên viên)

Mục tiêu công việc: Nghiên cứu ứng dụng, phát triển, tinh chỉnh, hoàn thiện công nghệ để phù hợp với đặc thù tìm kiếm thăm dò ở Việt Nam; Đóng gói, ứng dụng, quảng bá và đào tạo sử dụng các công nghệ này
Trách nhiệm chính:

Trách nhiệm theo từng mảng công việc:

 1. Nghiên cứu, phát triển công nghệ tiên tiến (60%)
 • Nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực tìm kiếm thăm dò, chủ yếu liên quan đến xử lý số liệu, phân tích tài liệu;
 • Đóng gói, chuyển giao các gói công cụ xử lý số liệu, phục vụ thương mại hóa các sản phẩm công nghệ cho Viện.
 1. Triển khai nghiên cứu (30%)
 • Tham gia đặt đầu bài, quản lý và triển khai các dự án công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực xử lý, phân tích số liệu.
 1. Các công việc khác (10%)
 • Hỗ trợ tổ chức hội thảo, giới thiệu quảng bá các sản phẩm công nghệ;
 • Liên hệ khách hàng, tìm kiếm cơ hội triển khai các công nghệ tìm kiếm tiên tiến bao gồm giải pháp kỹ thuật và chuyên gia.

Trách nhiệm cụ thể:

 • Triển khai thuật toán Trí tuệ Nhân tạo/Máy để khai phá dữ liệu thăm dò dầu khí;
 • Cộng tác với chuyên gia trong lĩnh vực dầu khí của bộ phận để tối ưu hóa chiến lược và kỹ thuật khám phá dữ liệu thăm dò dầu khí;
 • Quản lý công việc và hướng dẫn các thành viên mới trong việc áp dụng công nghệ khai phá dữ liệu chuyên ngành;
 • Cập nhật xu hướng và tiến bộ trong công nghệ, đề xuất giải pháp sáng tạo triển khai;
 • Đóng góp vào dự án nghiên cứu, xuất bản và trình bày kỹ thuật để trưng bày chuyên môn và nâng cao uy tín của Viện Dầu khí Việt Nam.

Yêu cầu công việc:

 • Tốt nghiệp đại học trở lên về kỹ thuật dầu khí, địa chất học, địa vật lý, khoa học máy tính hoặc lĩnh vực tương đương;
 • Đam mê về phân tích dữ liệu thăm dò dầu khí và mong muốn phát triển chuyên môn trong ngành dầu khí;
 • Chuyên môn vững về phân tích thống kê, khai thác dữ liệu và kỹ thuật học máy;
 • Có kiến thức trong lĩnh vực toán, vật lý, địa vật lý;
 • Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm lập trình tính toán trên các ngôn ngữ như C, python, matlab…; Có kinh nghiệm trong phát triển và triển khai thuật toán Trí tuệ Nhân tạo/Máy học cho phân tích và giải thích dữ liệu;
 • Có khả năng tiếp thu kiến thức mới, công nghệ mới trong tìm kiếm thăm dò dầu khí;
 • Kỹ năng trình bày, làm việc nhóm, quản lý thời gian tốt;
 • Tiếng Anh: Đọc hiểu và trình bày báo cáo tốt;
 • Kinh nghiệm ở vai trò tương đương ít nhất 1 năm.

II. CHUYÊN VIÊN ỨNG DỤNG VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ TIÊN TIẾN (số lượng: 01 chuyên viên)

Mục tiêu công việc: Tiếp cận, thử nghiệm và ứng dụng các cộng nghệ mới, tham gia triển khai các nghiên cứu/dịch vụ có ứng dụng công nghệ mới trong lĩnh vực tìm kiếm, thăm dò; Tham gia quảng bá, đào tạo và chuyển giao kỹ năng sử dụng các công nghệ mới trong, ngoài nước và công nghệ của Viện.

Trách nhiệm chính:

Trách nhiệm theo từng mảng công việc:

 1. Tiếp cận, ứng dụng các cộng nghệ mới (40%)
 • Tìm kiếm, tiếp cận và thử nghiệm các công nghệ mới trong lĩnh vực tìm kiếm, thăm dò nhằm đánh giá tính hiệu quả bao gồm các công nghệ nước ngoài, trong nước, trong đó bao gồm công nghệ của Viện.
 1. Triển khai nghiên cứu (40%)
 • Tham gia quản lý, tư vấn, triển khai các dự án công nghệ tiên tiến, liên kết giữa Viện và các đối tác trong lĩnh vực tìm kiếm, thăm dò.
 1. Các công việc khác (20%)
 • Hỗ trợ tổ chức hội thảo, giới thiệu quảng bá các sản phẩm công nghệ;
 • Liên hệ khách hàng, tìm kiếm cơ hội triển khai các công nghệ tìm kiếm tiên tiến bao gồm giải pháp kỹ thuật và chuyên gia.

Trách nhiệm cụ thể:

 • Triển khai ứng dụng các công nghệ mới/tiên tiến để khai phá dữ liệu thăm dò dầu khí;
 • Khám phá và đánh giá công nghệ, công cụ, kỹ thuật mới để nâng cao hiệu quả trong lĩnh vực tìm kiếm, thăm dò dầu khí;
 • Quản lý công việc và hướng dẫn các thành viên mới trong việc áp dụng các công nghệ chuyên ngành;
 • Cập nhật xu hướng và tiến bộ trong công nghệ, đề xuất giải pháp sáng tạo triển khai;
 • Đóng góp vào dự án nghiên cứu, xuất bản và trình bày kỹ thuật để trưng bày chuyên môn và nâng cao uy tín của Viện Dầu khí Việt Nam.

Yêu cầu công việc:

 • Tốt nghiệp đại học trở lên về kỹ thuật dầu khí, địa chất học, địa vật lý, khoa học máy tính hoặc lĩnh vực tương đương;
 • Đam mê về phân tích dữ liệu thăm dò dầu khí và mong muốn phát triển chuyên môn trong ngành dầu khí;
 • Có kiến thức trong lĩnh vực địa chất, địa vật lý, địa hóa;
 • Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm sử dụng các phần mềm chuyên ngành như Petrel, Kingdom Suite,…
 • Có khả năng tiếp thu kiến thức mới, công nghệ mới trong tìm kiếm, thăm dò dầu khí;
 • Kỹ năng trình bày, làm việc nhóm, quản lý thời gian tốt;
 • Tiếng Anh: Đọc hiểu và trình bày báo cáo tốt;
 • Kinh nghiệm ở vai trò tương đương ít nhất 1 năm.

III. THỰC TẬP Ở CÁC CÔNG VIỆC NÊU TRÊN (Số lượng: 03 Thực tập)

 

Quyền lợi:

 • Ứng viên đạt tiêu chuẩn vị trí việc làm (Chuyên viên): mức thu nhập bình quân/tháng từ 20 triệu đồng trở lên;
 • Ứng viên đạt tiêu chuẩn vị trí Thực tập: mức thu nhập bình quân/tháng từ 7 triệu đồng trở lên, sau 1 năm làm việc sẽ được đánh giá, xem xét để chuyển lên vị trí việc làm chính thức.

Thời hạn nhận hồ sơ ứng tuyển: muộn nhất là ngày 31/7/2023 (ứng viên có thể gửi bản scan hồ sơ ứng tuyển qua email bachnv@vpi.pvn.vn).

Nơi nhận hồ sơ ứng tuyển: Ban Tổ chức Nhân sự – Viện Dầu khí Việt Nam – Địa chỉ 167 Trung Kính, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội.

Điện thoại liên hệ: 024 37843061/ máy lẻ 1489