Tuyển dụng 06 Chuyên viên vào các vị trí việc làm trong các Bộ phận: Sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả; Thu giữ, sử dụng và lưu trữ Carbon (CCUS); Hydro (H2)/Amoniac (NH3) xanh.

Viện Dầu khí Việt Nam cần tuyển dụng nhân sự vào các vị trí việc làm lĩnh vực Hóa – Chế biến dầu khí, mô tả công việc như sau:

1. Mục đích công việc và số lượng cần tuyển:2. Trách nhiệm chính và yêu cầu công việc:

Thu nhập bình quân/tháng: từ 20 triệu đồng trở lên.

Thời hạn nhận hồ sơ ứng tuyển: muộn nhất là ngày 05/12/2023 (ứng viên có thể gửi bản scan hồ sơ ứng tuyển qua email bachnv@vpi.pvn.vn).

Nơi nhận hồ sơ ứng tuyển: Ban Tổ chức Nhân sự – Viện Dầu khí Việt Nam. Địa chỉ: 167 Trung Kính, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 024 37843061/ máy lẻ 1489