Tuyển dụng nhân sự cho vị trí Chuyên viên quản lý dự án

Viện Dầu khí Việt Nam cần tuyển dụng 02 Chuyên viên quản lý dự án vào làm việc tại Bộ phận Quản lý Thực hiện. Mô tả công việc như sau:

I. Mục tiêu công việc: Triển khai thực hiện công tác quản lý dự án và quản lý sản phẩm tại Viện Dầu khí Việt Nam mang lại giá trị cho khách hàng trong và ngoài Viện.

II. Trách nhiệm chính:

 1. Quản lý và kiểm soát tiến độ – chi phí – nguồn lực thực hiện dự án (tỷ trọng 40%)
 • Quản lý và kiểm soát tiến độ – chi phí – nguồn lực thực hiện dự án theo đúng quy trình;
 • Điều phối nguồn lực giữa các dự án, đảm bảo tính phù hợp và hiệu quả;
 • Đề xuất điều chỉnh quy trình quản lý dự án (nếu được yêu cầu).
 1. Quản lý sản phẩm (tỷ trọng 40%)
 • Quản lý toàn bộ vòng đời sản phẩm của Viện Dầu khí Việt Nam từ hình thành ý tưởng – phát triển – triển khai – thương mại;
 • Điều phối tương tác giữa các bên liên quan trong và ngoài Viện Dầu khí Việt Nam trong toàn bộ vòng đời sản phẩm.
 1. Xây dựng cơ sở dữ liệu (tỷ trọng 20%)
 • Xây dựng cơ sở dữ liệu dự án;
 • Cập nhật thông tin vào cơ sở dữ liệu liên quan.

III. Yêu cầu công việc:

Trình độ học vấn:

Tốt nghiệp đại học loại khá trở lên trong các lĩnh vực: dầu khí, năng lượng, công nghệ thông tin, kinh tế / tài chính

Kiến thức:

 • Có chứng chỉ / chứng nhận tham gia các khóa học quản lý dự án thực hành theo khung PMP / PRINCE2 / SCRUM / Quản lý sản phẩm (Product Management) hoặc tương đương;
 • Tiếng Anh: giao tiếp được với chuyên gia nước ngoài, đọc hiểu và viết tốt;
 • Tin học: thành thạo Office 365 và các ứng dụng văn phòng liên quan;
 • Có khả năng sử dụng các phần mềm quản lý dự án thông dụng: MS. Project hoặc tương đương;
 • Hiểu biết về hệ thống pháp lý của Nhà nước/Bộ/Ngành liên quan đến Dầu khí, Xây dựng, Đầu tư, Đấu thầu (ứng dụng trong ít nhất 1 dự án);

Kỹ năng:

 • Kỹ năng lập kế hoạch và quản lý thời gian;
 • Kỹ năng giám sát công việc;
 • Kỹ năng quản lý – điều phối;
 • Có khả năng làm việc với nhiều nhóm khách hàng khác nhau;

Kinh nghiệm:

Đã giữ vai trò Thư ký/Tham gia thực hiện tối thiểu 01 dự án mang tính liên ngành

Thu nhập: từ 20 triệu đồng trở lên

 

Thời hạn nhận hồ sơ ứng tuyển: muộn nhất là ngày 25/3/2023

Nơi nhận hồ sơ ứng tuyển: Ban Tổ chức Nhân sự – Viện Dầu khí Việt Nam Tầng 16 – Tòa nhà Viện Dầu khí Việt Nam, 167 Phố Trung Kính – phường Yên Hòa – quận Cầu Giấy – thành phố Hà Nội (ứng viên có thể gửi bản scan hồ sơ ứng tuyển qua email bachnv@vpi.pvn.vn)

Số điện thoại liên hệ: 024 37843061/ máy lẻ 1489