Tuổi trẻ VPI tiên phong trong sáng tạo sản phẩm dữ liệu

Đoàn Thanh niên Viện Dầu khí Việt Nam (VPI) cho biết sẽ tổ chức chương trình đào tạo với chủ đề “Thanh niên VPI tiên phong trong sáng tạo sản phẩm dữ liệu” theo hình thức trực tiếp và trực tuyến ở cả Hà Nội và Hồ Chí Minh từ ngày 16/11/2022 – 26/12/2022.

Chương trình đào tạo cung cấp kiến thức cho đoàn viên thanh niên VPI về xu hướng phát triển của thị trường phân tích dữ liệu, các nguồn và cấu trúc dữ liệu, các phương pháp và kỹ thuật phân tích dữ liệu; từ đó có thể xây dựng sản phẩm về dữ liệu liên quan trực tiếp đến công việc đang triển khai, góp phần nâng cao năng lực chuyên môn và phát triển văn hóa “Tự học hỏi, tự hoàn thiện bản thân”.

Trong giai đoạn 1, chương trình đào tạo sẽ tập trung giới thiệu các sản phẩm dữ liệu của VPI xây dựng từ Power BI và Python; phương pháp tiếp cận PMP (Pyramid, MECE, Pareto); cách xây dựng yêu cầu cần đạt của sản phẩm dữ liệu (problem statement) thông qua mẫu Miro; sơ đồ triển khai sản phẩm dữ liệu 3 lớp UAD (User, Analysis, Data) và cách áp dụng phương pháp PMP cùng công cụ Miro để xây dựng sơ đồ triển khai sản phẩm dữ liệu (bản đồ giải pháp – solution map); dataframe và cách chuyển từ range dữ liệu trong Excel qua dataframe, cách đưa dataframe vào PBI/Deepnote.

Từ đó, các đoàn viên sẽ thực hành xây dựng yêu cầu cần đạt sản phẩm dữ liệu của cá nhân, xây dựng sơ đồ triển khai sản phẩm dữ liệu của cá nhân, nhập liệu vào mẫu dataframe (csv) và chuyển dataframe vào PBI service hay Deepnote dưới sự hướng dẫn và hỗ trợ của các chuyên gia đến từ Bộ phận Phân tích dữ liệu và Bộ phận Nắm thị trường của VPI.

Theo Forbes, thị trường phân tích dữ liệu sẽ tạo ra doanh thu ít nhất 346,24 tỷ USD vào năm 2030, gấp khoảng 15 lần so với năm 2020 (22,99 tỷ USD).