Đào tạo Tiến sĩ Kỹ thuật hóa học

GIỚI THIỆU

Chương trình đào tạo tiến sĩ ngành Kỹ thuật Hóa học tại Viện Dầu khí Việt Nam được Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp phép năm 2017. Các hướng nghiên cứu bao gồm:
– Phát triển các công nghệ tiên tiến cho quá trình xử lý và chế biến dầu khí;
– Tối ưu hóa hoạt động nhằm nâng cao hiệu quả của các nhà máy chế biến dầu khí;
– Phát triển các loại nhiên liệu thay thế và nhiên liệu tái tạo;
– Nghiên cứu cơ chế sa lắng muối, ăn mòn do bơm ép, không tương thích, sa lắng paraffin, các tính chất chảy của dầu thô trong khai thác, vận chuyển và tàng trữ dầu khí;
– Nâng cao thu hồi dầu bằng phương pháp hóa học;
– Công nghệ xử lý dầu ô nhiễm;
– Phát triển các loại xúc tác, phụ gia, hóa chất và vật liệu mới để phục vụ công nghiệp dầu khí.

CÁC HƯỚNG NGHIÊN CỨU ĐƯỢC CẤP HỌC BỔNG

– Chuyển hóa khí thiên nhiên giàu CO2 thành hóa chất và nhiên liệu sạch;
– Tổng hợp vật liệu nanocarbon từ khí thiên nhiên có chứa CO2 và phát triển các ứng dụng của vật liệu nanocarbon;
– Nghiên cứu cơ chế ăn mòn dưới lớp cặn trong các đường ống thu gom và vận chuyển dầu khí;
– Nghiên cứu ảnh hưởng của H2S và CO2 đến ăn mòn ứng suất trong các công trình dầu khí.

NĂNG LỰC

– Chuyên gia VPI/trong ngành và giảng viên thỉnh giảng từ các viện nghiên cứu, trường đại học trong và ngoài nước;
– Phần mềm chuyên dụng hiện đại;
– Cơ sở dữ liệu phong phú;
– Hệ thống phòng thí nghiệm hiện đại và đồng bộ hàng đầu Việt Nam.

LIÊN HỆ

ThS. Châu Khiếu Minh
Di động: 0909656998
Email: minhck.cpti@vpi.pvn.vn
www.vpi.pvn.vn