Đào tạo Tiến sĩ Kỹ thuật dầu khí

GIỚI THIỆU

Chương trình đào tạo tiến sĩ ngành Kỹ thuật Dầu khí tại Viện Dầu khí Việt Nam được Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp phép năm 2012. Các hướng nghiên cứu bao gồm:
– Địa chất cấu kiến tạo khu vực, cơ chế địa động lực;
– Môi trường trầm tích, cổ địa lý tướng đá, mô hình hệ thống dầu khí của các bể trầm tích;
– Nghiên cứu các phương pháp xử lý tài liệu địa chấn đặc biệt nhằm nâng cao khả năng xác định các đối tượng địa chất;
– Nghiên cứu áp dụng tổ hợp các phương pháp xử lý, phân tích, minh giải tài liệu địa chấn,… để giải quyết các bài toán địa chất cụ thể;
– Mô phỏng/thiết kế tối ưu hóa khai thác đối tượng/mỏ dầu khí.

CÁC HƯỚNG NGHIÊN CỨU ĐƯỢC CẤP HỌC BỔNG

Hàng năm, các nghiên cứu sinh xuất sắc được VPI xem xét cấp học bổng. Học bổng được xem xét cấp căn cứ trên kết quả xét tuyển nghiên cứu sinh và phụ thuộc các hướng nghiên cứu ưu tiên của VPI trong một giai đoạn cụ thể.
Giai đoạn 2020 – 2025, các hướng nghiên cứu được ưu tiên xét cấp học bổng:
– Nâng cao hệ số thu hồi dầu có ứng dụng công nghệ 4.0;
– Tối ưu khai thác dầu khí có ứng dụng công nghệ 4.0;
– Cải thiện thu hồi dầu EOR/IOR và ứng dụng cụ thể cho đối tượng mỏ của Việt Nam;
– Nghiên cứu, phát triển, ứng dụng các phương pháp xử lý xác suất – thống kê cho số liệu địa chất, địa vật lý phục vụ công tác thăm dò, khai thác dầu khí.

KINH NGHIỆM

Chương trình triển khai từ 2013. Đến 9/2019, 2 NCS đã được công nhận học vị và cấp bằng, 10 NCS đang theo học.
Chất lượng luận án đều được Hội đồng bảo vệ các cấp gồm các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực chuyên môn đánh giá cao về tính khoa học và tính ứng dụng

NĂNG LỰC

– Chuyên gia VPI/trong ngành và giảng viên thỉnh giảng từ các trường đại học trong và ngoài nước;
– Cơ sở vật chất hiện đại;
– Cơ sở dữ liệu phong phú;
– Hệ thống phòng thí nghiệm (Địa hóa, Thạch học – Trầm tích, Cổ sinh, Mẫu lõi, Cơ lý – PVT, mẫu khí – nước – sản phẩm hoá dầu,…) hiện đạị và đồng bộ hàng đầu Việt Nam;
– Phần mềm chuyên dụng hiện đại trong lĩnh vực kỹ thuật dầu khí.

KHÁCH HÀNG

LIÊN HỆ

ThS. Châu Khiếu Minh
Di động: 0909656998
Email: minhck.cpti@vpi.pvn.vn
www.vpi.pvn.vn