Đào tạo về Chế biến dầu khí

GIỚI THIỆU

Đào tạo về chế biến dầu khí của VPI mang tính thực tế cao, nhờ có 40 năm kinh nghiệm nghiên cứu, tư vấn trong ngành và mối liên hệ chặt chẽ với các chuyên gia công nghê, các nhà máy chế biến dầu khí trong nước và quốc tế. Các khóa học từ cấp độ cơ bản đến chuyên sâu, bao gồm các lĩnh vực cơ bản sau:
– Công nghệ lọc hóa dầu;
– Công nghệ xử lý khí;
– Mô phỏng và tối ưu hóa vận hành;
– Quản lý an toàn công nghệ;
– Xử lý các sự cố trong nhà máy chế biến dầu khí;
– Bảo dưỡng và sửa chữa các công trình chế biến dầu khí;
– Năng lượng tái tạo.

NĂNG LỰC

– Xây dựng nội dung và tham gia giảng dạy, chia sẻ kinh nghiệm;
– Các phần mềm mô phỏng chuyên dụng;
– Hệ thống phòng thí nghiệm hiện đại, đồng bộ;
– Mạng lưới hợp tác với các nhà máy chế biến dầu khí trong nước và quốc tế.

KINH NGHIỆM

Các chương trình đào tạo được khách hàng đánh giá cao:
– Công nghệ lọc hóa dầu;
– Công nghệ xử lý và chế biến khí;
– Xúc tác trong nhà máy lọc dầu;
– Phương pháp tối ưu và tiết kiệm năng lượng trong công nghiệp chế biến dầu khí;
– Ứng dụng mô hình LP;
– Phương pháp đánh giá dầu thô, khí thiên nhiên và sản phẩm dầu khí;
– Công nghệ và thị trường khí hóa lỏng LNG;
– Quản lý an toàn công nghệ;
– Xử lý sự cố tại các nhà máy chế biến dầu khí;
– Mô phỏng vận hành các nhà máy chế biến dầu khí;
– Bảo dưỡng và sửa chữa các công trình chế biến dầu khí;
– Kiểm định nhà máy – cấp độ 1,2 (chứng chỉ ASME);
– Quản lý ăn mòn trong sản xuất/vận hành nhà máy.

KHÁCH HÀNG

LIÊN HỆ

ThS. Châu Khiếu Minh
Di động: 0909656998
Email: minhck.cpti@vpi.pvn.vn
www.vpi.pvn.vn