Đào tạo về Kinh tế – Quản lý doanh nghiệp dầu khí

GIỚI THIỆU

Các vấn đề kinh tế – quản lý trong công nghiệp dầu khí có những đặc thù riêng về quản lý của nhà nước, hành lang pháp lý, tính hội nhập quốc tế, tính rủi ro, quy mô đầu tư, yêu cầu công nghệ và cách thức triển khai và quản lý doanh nghiệp/dự án. Với kinh nghiệm 40 năm nghiên cứu, tư vấn cho các đơn vị trong ngành, các chuyên gia/giảng viên trong mạng lưới của VPI biết cách đưa các đặc điểm trên vào nội dung đào tạo lý thuyết chung về kinh tế và quản lý năng lượng, đem lại sự khác biệt so với các khóa học của các cơ sở khác. Các khóa học do VPI thiết kế không chỉ hệ thống hóa kiến thức cho người học mà còn cập nhật các quy định, xu thế, thông lệ quốc tế tốt, có tính thực hành cao thông qua tình huống thực tế, phần mềm mô phỏng kinh doanh, được khách hàng sử dụng dịch vụ đánh giá cao.
Các khóa đào tạo có thể theo nội dung có sẵn hoặc thiết kế riêng theo yêu cầu khách hàng.

NĂNG LỰC

– Chuyên gia trong và ngoài ngành, trong nước và quốc tế xây dựng nội dung và tham gia giảng dạy;
– Các phần mềm chuyên dụng (kinh tế dự án, mô phỏng kinh doanh);
– Cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học tốt.

KINH NGHIỆM

VPI cung cấp hàng trăm khóa đào tạo mỗi năm cho các khách hàng trong ngành dầu khí, trong đó gần một nửa là các khóa đào tạo thuộc các lĩnh vực kinh tế – quản lý.
Các khóa đào tạo được tổ chức nhiều lần và được khách hang đánh giá cao:
– Quản trị danh mục đầu tư trong ngành dầu khí;
– Hợp đồng dầu khí và đánh giá dự án đầu tư thượng nguồn;
– Ứng dụng mô phỏng rủi ro và mô hình hóa trong công nghiệp dầu khí;
– Phân tích dữ liệu và dự báo;
– Xử lý tranh chấp hợp đồng thương mại;
– Quản trị rủi ro và kiểm soát nội bộ theo chuẩn COSO;
– Quản lý và triển khai chiến lược doanh nghiệp bằng BSC và KPI;
– Xây dựng hệ thống tiêu chuẩn năng lực trong quản trị nguồn nhân lực.

KHÁCH HÀNG

LIÊN HỆ

ThS. Châu Khiếu Minh
Di động: 0909656998
Email: minhck.cpti@vpi.pvn.vn
www.vpi.pvn.vn