Đào tạo về Thăm dò – Khai thác dầu khí

GIỚI THIỆU

VPI có thế mạnh trong đào tạo về thăm dò-khai thác dầu khí, từ cấp độ cơ bản đến nâng cao/chuyên sâu với bề dày kinh nghiệm hơn 40 năm trong nghiên cứu, tư vấn về lĩnh vực này.
Các khóa đào tạo theo nội dung có sẵn hoặc được thiết kế riêng theo yêu cầu khách hàng.
Tùy yêu cầu, các khóa đào tạo được thực hiện theo hình thức giới thiệu lý thuyết trên lớp kết hợp thực hành trên phần mềm, trên thiết bị phân tích tại phòng thí nghiệm và hướng dẫn ngoài thực địa.
Các chương trình đào tạo về thăm dò-khai thác dầu khí được xây dựng theo chuỗi lĩnh vực:
– Địa chất;
– Địa vật lý;
– Công nghệ mỏ;
– Công nghệ, thiết bị khoan-khai thác.

NĂNG LỰC

– Chuyên gia trong nước và quốc tế xây dựng nội dung và tham gia giảng dạy, hướng dẫn thực địa;
– Các phần mềm chuyên dụng;
– Bộ dữ liệu thực tế của Việt Nam;
– Hệ thống phòng thí nghiệm hiện đại, đồng bộ;
– Cơ sở vật chất tốt.

KINH NGHIỆM

Các khóa đào tạo được các công ty, nhà thầu, JOC, POC, đánh giá cao và tổ chức nhiều lần:
– Sinh địa tầng (từ cơ bản đến nâng cao) và tất cả các nhóm hóa thạch (vị cổ sinh, tảo vôi và bào tử phấn hoa/tướng hữu cơ);
– Địa chất tầng chứa, minh giải môi trường trầm tích từ tài liệu địa vật lý giếng khoan;
– Địa tầng phân tập và phân tích cấu – kiến tạo (lý thuyết và thực địa);
– Xử lý, minh giải, phân tích thuộc tính địa chấn;
– Phân tích thử vỉa;
– Đảm bảo dòng chảy;
– Phân chia sản phẩm dầu khí;
– Phân tích đường cong suy giảm sản lượng, tối ưu hóa khai thác, nâng cao hệ số thu hồi dầu;
– Kỹ thuật thu dọn mỏ trong ngành công nghiệp dầu khí;
– Thực địa: Hạ Long – Cát Bà, Cô Tô, Bạch Long Vĩ, Lạng Sơn, Hà Giang, …

KHÁCH HÀNG

LIÊN HỆ

ThS. Châu Khiếu Minh
Di động: 0909656998
Email: minhck.cpti@vpi.pvn.vn
www.vpi.pvn.vn