THÔNG BÁO MỜI CUNG CẤP DỊCH VỤ TƯ VẤN

1. Bên mời chào giá: Viện Dầu khí Việt Nam.
2. Nội dung công việc: Lập trình/viết phần mềm quản lý các dự án nhà máy điện của PVN được phát triển trên nền web.
3. Nguồn kinh phí: Từ chi phí trực tiếp của Nhiệm vụ.
4. Hình thực lựa chọn: Chào hàng cạnh tranh trong nước.
5. Thời gian nhận hồ sơ chào giá: Từ ngày 02/08/2019 đến 16h00 ngày 09/08/2019.