THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ

1. Tên hạng mục: “Mua sắm văn phòng phẩm phục vụ hoạt động của Trung tâm Lưu trữ Dầu khí”
2. Nguồn vốn: Hợp đồng Thu thập, lưu trữ, quản lý và khai thác sử dụng tài liệu chuyên ngành dầu khí; Hợp đồng dịch vụ từ các Nhà thầu.
3. Thời gian phát hành YCCG: 10h00′ ngày 17/02/2020
4. Địa điểm phát hành YCCG: Bộ phận QLTH-Trung tâm Lưu trữ Dầu khí: Tầng 3, Toà nhà Viện Dầu khí Việt Nam, 167 Trung Kính, Yên Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội.
5. Thời điểm nộp Hồ sơ Chào giá: 10h00′ ngày 24/02/2020