VPI thông báo mời chào giá hóa chất Clearbreak WT-17

Viện Dầu khí Việt nam thông báo mời chào giá với chi tiết như sau:

1. Bên mời thầu: Viện Dầu khí Việt Nam (Đơn vị sử dụng hàng hóa: Trung tâm Phân tích Thí nghiệm).

2. Tên hạng mục: “Mua Hóa chất Clearbreak WT-17 (Hãng Solvay) để thực hiện dịch vụ khoa học công nghệ”.

3. Nguồn vốn: Từ kinh phí thực hiện Hợp đồng số 0057/21/T-N2/KT-VPI ngày 21/01/2021 về việc “Mua bán hóa chất Deoiler cho lô 09-1” giữa Liên doanh Việt-Nga Vietsovpetro (VSP) và Viện Dầu khí Việt Nam”.

4. Thời gian phát hành YCCG: 14h00 ngày 09/02/2021.

5. Địa điểm phát hành YCCG: Viện Dầu khí Việt Nam (Lô E2b-5, đường D1, Khu Công nghệ cao, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh).

6. Giá bán: Miễn phí.

7. Thời điểm nộp HSCG: 15h00 ngày 21/02/2021.