THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ

1. Tên hạng mục: “Mua sắm đầu đọc băng từ chuyên dụng và các thiết bị văn phòng phục vụ Hợp đồng Thu thập, lưu trữ, quản lý và khai thác sử dụng tài liệu chuyên ngành dầu khí”
2. Nguồn vốn: Hợp đồng “Thu thập, lưu trữ, quản lý và khai thác sử dụng tài liệu chuyên ngành dầu khí năm 2019 của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam”
3. Thời gian phát hành YCCG: 10h00′ ngày 18/10/2019
4. Địa điểm phát hành YCCG: Phòng QLTH-Trung tâm Lưu trữ Dầu khí: Tầng 3, Toà nhà Viện Dầu khí Việt Nam, 167 Trung Kính, Yên Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội.
5. Thời điểm nộp Hồ sơ Chào giá: 10h00′ ngày 24/10/2019