THÔNG BÁO GIA HẠN MỜI CUNG CẤP DỊCH VỤ TƯ VẤN

Bên mời chào giá: Viện Dầu khí Việt Nam
– Nội dung công việc: Xây dựng phương án kỹ thuật và sơ bộ khái toán đầu tư các công trình kho cảng, tái hóa khí LNG
– Nguồn kinh phí: Từ chi phí trực tiếp của Nhiệm vụ
– Hình thức lựa chọn: Chào hàng cạnh tranh
– Thời gian nhận hồ sơ chào giá: Từ ngày 23/08/2019 đến hết ngày 28/8/2019
– Thời gian nhận hồ sơ chào giá sau khi gia hạn: Từ ngày 23/08/2019 đến hết 17h00 ngày 11/09/2019
– Chi tiết nội dung công việc tại file đính kèm.