Từ ngày 1 – 20/7/2023, Viện Dầu khí Việt Nam (VPI) sẽ xét tuyển 3 nghiên cứu sinh chuyên ngành Kỹ thuật dầu khí (9520604) và 3 nghiên cứu sinh chuyên ngành Kỹ thuật hóa học (9520301).


Thời gian đào tạo 3 năm tập trung đối với nghiên cứu sinh có bằng Thạc sĩ và 4 năm tập trung đối với nghiên cứu sinh có bằng Đại học (loại giỏi). Kinh phí cho thời gian đào tạo chính thức là 236.000.000 đồng (chưa bao gồm chi phí đăng bài báo, thực tập ở nước ngoài và chi phí thực nghiệm).
Các ứng viên có thể đăng ký học bổng VPI ngay từ khi nộp hồ sơ xét tuyển: (1) Học bổng loại 1 có giá trị tương đương 100% mức học phí và chi phí hỗ trợ hàng tháng theo hình thức thuê khoán chuyên môn để thực hiện các nhiệm vụ khoa học công nghệ của VPI; (2) Học bổng loại 2 có giá trị tương đương 100% mức học phí.
Hướng nghiên cứu chuyên sâu được cấp học bổng chuyên ngành Kỹ thuật dầu khí gồm: Cấu trúc – kiến tạo và phân tích bể trầm tích; Môi trường trầm tích, cổ địa lý tướng đá, mô hình hệ thống dầu khí của các bể trầm tích; Ứng dụng AI, ML trong tìm kiếm, thăm dò, khai thác (Ứng dụng AI, ML phục vụ phân tích, minh giải tài liệu địa chất, địa vật lý trong lĩnh vực tìm kiếm thăm dò dầu khí; Ứng dụng AI, ML trong lĩnh vực khai thác dầu khí); Nghiên cứu các phương pháp xử lý số liệu địa chất, địa vật lý; Các giải pháp tối ưu khai thác và nâng cao hệ số thu hồi (Nghiên cứu ứng dụng công nghệ, kỹ thuật thăm dò, khai thác dầu khí vào vận chuyển, tàng trữ và giám sát quá trình tàng trữ CO2 trong các thành tạo địa chất; Nghiên cứu áp dụng tổ hợp các phương pháp phân tích, minh giải tài liệu địa chấn (địa chấn địa tầng, thuộc tính địa chấn, …) để giải quyết các bài toán địa chất cụ thể); Lưu giữ khí hydrogen/CO2 trong môi trường lỗ hổng: lựa chọn và mô tả vỉa chứa, mô hình hóa dưới đất; Ứng dụng khoa học dữ liệu trong phân tích và mô tả địa kỹ thuật lòng đất vùng gần bờ nhằm phát triển điện gió ngoài khơi.
Hướng nghiên cứu chuyên sâu được cấp học bổng chuyên ngành Kỹ thuật hóa học gồm: Nghiên cứu công nghệ hiệu quả để thu hồi, vận chuyển, tàng trữ CO2 tại các cơ sở sản xuất của PVN và đề xuất mô hình phù hợp để tích hợp chuỗi giá trị CCS vào chuỗi hoạt động của PVN; Phát triển công nghệ và xúc tác chuyển hóa CO2 và khí thiên nhiên giàu CO2 thành hydro, nhiên liệu và hóa chất; Nghiên cứu các giải pháp xanh hóa nhà máy lọc dầu và đề xuất mô hình chuyển đổi nhà máy lọc dầu truyền thống thành nhà máy lọc dầu xanh/phát thải thấp; Phát triển công nghệ tổng hợp vật liệu than ống kích thước nano (CNT) từ nguồn khí giàu methane sử dụng công nghệ CVD và xúc tác kim loại dạng bản mỏng; Phát triển chuỗi giá trị hydro xanh và lam cho nhà máy sản xuất phân đạm và đánh giá phát thải carbon cho toàn chu trình sản xuất và sử dụng phân đạm.

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2023: Chi tiết tại đây.

Mẫu Hồ sơ dự tuyển nghiên cứu sinh: Chi tiết tại đây.

 

Ngày 15/6/2023, Viện Dầu khí Việt Nam (VPI) công bố báo cáo thực hiện chỉ tiêu tuyển sinh năm 2022 và đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh năm 2023.
1. Báo cáo thực hiện chỉ tiêu tuyển sinh năm 2022 theo trình độ/lĩnh vực/ngành đào tạo năm 2022: Chi tiết báo cáo tại đây.
2. Cơ sở pháp lý xác định chỉ tiêu tuyển sinh năm 2023: Cơ sở xác định tại đây.
3. Các điều kiện đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh năm 2023. Điều kiện chi tiết tại đây.
4. Đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh năm 2023: Chỉ tiêu cụ thể tại đây.

Viện Dầu khí Việt Nam (VPI) thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2022 từ ngày 01 – 20/12/2022 và các loại học bổng lên tới 100% mức học phí.

Ngày 29/11/2022, Viện Dầu khí Việt Nam có Thông báo số 6450/TB-VDKVN về việc tuyển sinh và học bổng đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2022 như sau:

I. Chuyên ngành đào tạo, chỉ tiêu tuyển sinh: 

 1. Chuyên ngành Kỹ thuật Dầu khí (9520604): 3 Nghiên cứu sinh
 2. Chuyên ngành Kỹ thuật Hóa học (9520301): 3 Nghiên cứu sinh 

II. Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển  

III. Điều kiện dự tuyển  

 1. Có bằng đại học loại giỏi hoặc bằng thạc sĩ chuyên ngành đúng hoặc phù hợp với ngành đăng ký dự tuyển. Lưu ý: Nếu bằng tốt nghiệp của các cơ sở giáo dục nước ngoài cấp, phải có xác nhận bằng của Cục Quản lý chất lượng giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo. 
 2. Là tác gi ít nhất 01 bài báo hoc báo cáo khoa học liên quan đến lĩnh vc d định nghiên cu đăng trên tp chí khoa hc hoc k yếu hi ngh, hi tho khoa hc chuyên ngành có phn bin trong thi hn 03 năm (36 tháng) tính đến ngày đăng ký d tuyn. 
 3. Có thư giới thiệu của tối thiểu một nhà khoa học có chức danh khoa học như giáo sư, phó giáo sư hoặc học vị tiến sĩ cùng chuyên ngành. Người giới thiệu cần có ít nhất sáu tháng công tác hoặc cùng hoạt động chuyên môn với thí sinh. 
 4. Có trình độ ngoại ngữ đạt một trong những yêu cầu sau: 
  • Chứng chỉ tiếng Anh TOEFL iBT từ 46 điểm trở lên hoặc Chứng chỉ IELTS (Academic Test) từ 5.5 điểm trở lên do một tổ chức khảo thí được quốc tế và Việt Nam công nhận cấp trong thời hạn 24 tháng tính đến ngày đăng ký dự tuyển;
  • Bằng tốt nghiệp đại học hoặc bằng thạc sĩ do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp cho người học toàn thời gian ở nước ngoài mà ngôn ngữ sử dụng trong quá trình học tập là tiếng Anh hoặc tiếng nước ngoài khác; 
  • Bằng tốt nghiệp đại học các ngành ngôn ngữ nước ngoài do các cơ sở đào tạo của Việt Nam cấp.

IV. Lệ phí hồ sơ và xét tuyển:  

 1. Hồ sơ dự tuyển: Xin mời tải về tại đây 
 2. Miễn phí xét tuyển. 

V. Thời gian xét tuyển: 01 đợt từ ngày 01-20/12/2022 căn cứ vào thời gian nhận hồ sơ dự tuyển. 

VI. Thời gian đào tạo: 3 năm tập trung đối với các Nghiên cứu sinh (NCS) có bằng thạc sĩ và 4 năm tập trung đối với các NCS có bằng đại học. 

Trường hp không theo hc tp trung liên tc được, NCS phi dành ít nht 12 tháng theo hc tp trung liên tc ti cơ s đào to trong giai đoạn 24 tháng đầu, k t khi có quyết định công nhn nghiên cu sinh. 

VII. Kinh phí đào tạo  

Học phí cho thời gian đào tạo chính thức là 236.000.000 đồng (chưa bao gồm chi phí đăng báo, thực tập nước ngoài và chi phí thực nghiệm). 

VIII. Học bổng VPI 

Các thí sinh có thể đăng ký học bổng VPI.

Học bổng gồm 2 loại: 

– Loại 1: Có giá trị tương đương 100% mức học phí và chi phí hỗ trợ hàng tháng theo hình thức thuê khoán chuyên môn để thực hiện các nhiệm vụ khoa học công nghệ của Viện. 

– Loại 2: Có giá trị tương đương 100% mức học phí. 

(Chi tiết về Danh mục các ngành phù hợp được xét tuyển, các hướng nghiên cứu tuyển sinh và cấp học bổng theo đường link này.)  

Để được tư vấn chi tiết về tuyển sinh và học bổng, vui lòng liên hệ tư vấn tuyển sinh:

Ban Tổ chức Nhân sự, Viện Dầu khí Việt Nam
Địa chỉ: Tầng 16, Tòa nhà Viện Dầu khí Việt Nam, số 167 Trung Kính, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.
Điện thoại: 024.37843061/Ext. 1493 (Mrs. Trần Thị Vui, Di động: 0972686464, Email: vuitt@vpi.pvn.vn).

 

Viện Dầu khí Việt Nam trân trọng kính mời tham dự Lễ Bảo vệ luận án tiến sĩ (cấp cơ sở) của NCS Nguyễn Lâm Anh – Khóa 2, Chuyên ngành Kỹ thuật Dầu khí thuộc chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ của Viện Dầu khí Việt Nam, thông tin như sau:

• Thời gian: Từ 8h30 – 12h00 ngày 05/10/2022;

• Địa điểm: Phòng họp số 5 tầng 12, Tòa nhà Viện Dầu khí Việt Nam, số 167 Trung Kinh, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

• Đề tài nghiên cứu: “Nghiên cứu phương pháp tìm kiếm bẫy phi cấu tạo trên cơ sở phân tích tài liệu địa chất – địa vật lý – ứng dụng thực tế tại khu vực lô 09 -1, bồn trũng Cửu Long”

Rất mong sự tham dự của Quý anh chị.

 

Ngày 5/8/2021, Viện Dầu khí Việt Nam có Thông báo số 4336/TB-VDKVN về việc tuyển sinh và học bổng đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2021. Cụ thể, VPI xét tuyển 2 nghiên cứu sinh chuyên ngành Kỹ thuật dầu khí (9520604) và 1 nghiên cứu sinh chuyên ngành Kỹ thuật hóa học (9520301). Thời gian xét tuyển từ ngày 15 – 31/8/2021.

Thời gian đào tạo 3 năm tập trung đối với nghiên cứu sinh có bằng Thạc sĩ và 4 năm tập trung đối với nghiên cứu sinh có bằng Đại học (loại giỏi). Kinh phí cho thời gian đào tạo chính thức là 236.000.000 đồng (chưa bao gồm chi phí đăng bài báo, thực tập ở nước ngoài và chi phí thực nghiệm).
Các ứng viên có thể đăng ký học bổng VPI ngay từ khi nộp hồ sơ xét tuyển: (1) Học bổng loại 1 có giá trị tương đương 100% mức học phí và chi phí hỗ trợ hàng tháng theo hình thức thuê khoán chuyên môn để thực hiện các nhiệm vụ khoa học công nghệ của VPI; (2) Học bổng loại 2 có giá trị tương đương 100% mức học phí.
Hướng nghiên cứu chuyên sâu được cấp học bổng chuyên ngành Kỹ thuật dầu khí gồm: Cấu trúc – kiến tạo và phân tích bể trầm tích; Môi trường trầm tích, cổ địa lý tướng đá, mô hình hệ thống dầu khí của các bể trầm tích; Nghiên cứu các phương pháp xử lý số liệu địa chấn (địa chấn địa tầng, thuộc tính địa chấn,…) để giải quyết các bài toán địa chất cụ thể; Nghiên cứu áp dụng các giải pháp kỹ thuật, công nghệ, vật liệu mới nhằm gia tăng hệ số thu hồi, tận thu khai thác các mỏ dầu…
Hướng nghiên cứu chuyên sâu được cấp học bổng chuyên ngành Kỹ thuật hóa học gồm: Phát triển các loại năng lượng tái tạo; Phát triển công nghệ và xúc tác chuyển hóa khí thiên nhiên giàu CO2 thành hydro, nhiên liệu và hóa chất; Nghiên cứu công nghệ hiệu quả để thu hồi, vận chuyển, tàng trữ CO2 tại các cơ sở sản xuất của PVN; Phát triển chuỗi giá trị hydro xanh và lam cho nhà máy sản xuất phân đạm và đánh giá phát thải carbon cho toàn chu trình sản xuất và sử dụng phân đạm
VPI được Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp phép đào tạo trình độ tiến sĩ chuyên ngành Kỹ thuật Dầu khí từ năm 2012 và chuyên ngành Kỹ thuật Hóa học từ năm 2017, với mục tiêu tăng cường sự gắn kết giữa công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và ứng dụng.

Thông báo tuyển sinh: Xem nội dung đầy đủ tại đây.

Hồ sơ dự tuyển: Xin mời tải về tại đây

Liên hệ tư vấn tuyển sinh:
Ban Tổ chức Nhân sự, Viện Dầu khí Việt Nam
Địa chỉ: Tầng 16, Tòa nhà Viện Dầu khí Việt Nam, số 167 Trung Kính, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.
Điện thoại: 024.37843061/Ext. 1493 (Mrs. Trần Thị Vui, Di động: 0972686464, Email: vuitt@vpi.pvn.vn).

 

Viện Dầu khí Việt Nam (VPI) xin thông báo tuyển sinh và học bổng đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2020:
1. Lệ phí hồ sơ và xét tuyển:
a. Hồ sơ được tải miễn phí: Tại đây.
b. Miễn phí xét tuyển.
2. Thời gian xét tuyển: 2 đợt từ ngày 11-22/5/2020 và 12-27/11/2020 căn cứ vào thời gian nhận hồ sơ dự tuyển.
3. Thông tin chi tiết: Tại đây.
4. Địa chỉ tư vấn tuyển sinh/liên hệ:
Anh Trần Đình Ngọc – ĐT: 097.9769.468 – Email: ngoctd@vpi.pvn.vn
Trung tâm Đào tạo & Thông tin Dầu khí, Tầng 4
hoặc
Chị Trần Thị Vui – ĐT: 097.2686.464 – Email vuitt@vpi.pvn.vn
Ban Tổ chức Nhân sự, Tầng 16
Toà nhà Viện Dầu khí Việt Nam số 167, Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.
Viện Dầu khí Việt Nam xin thông báo về việc phê duyệt Mẫu phôi bằng tiến sĩ sửa đổi theo Quyết định số 6214/QĐ-VDKVN ngày 09/12/2019. Mẫu phôi bằng này thay thế cho Mẫu phôi bằng được phê duyệt tại Quyết định số 4518/QĐ-VDKVN ngày 13/9/2019.
Xin xem chi tiết tại đây:

Viện Dầu khí Việt Nam xin thông báo Danh sách cấp bằng tiến sĩ của Viện Dầu khí Việt Nam (cập nhật đến ngày 30/9/2019), chi tiết xem tại đây.
Viện Dầu khí Việt Nam xin thông báo về phôi bằng tiến sĩ bị hủy bỏ như sau:
Số lượng phôi bằng hủy bỏ: 01 chiếc;
Số hiệu, lý do hủy bỏ và tình trạng phôi bằng:
1. Số hiệu phôi bằng: 009053
2. Lý do hủy bỏ: Viện DKVN sử dụng mẫu phôi bằng tiến sĩ tự thiết kế cho chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ của Viện Dầu khí Việt Nam (theo Quyết định số 4518/QĐ-VDKVN ngày 13/9/2019)
3. Tình trạng phôi bằng trước khi bị hủy bỏ: Phôi bằng đã được ghi các thông tin về chuyên ngành đào tạo, người được cấp bằng và đã ký người cấp bằng, đóng dấu xác nhận của Viện.
4. Hình thức hủy bỏ: Cắt góc phôi bằng
Viện Dầu khí Việt Nam xin thông báo Mẫu phôi bằng tiến sĩ của Viện Dầu khí Việt Nam đã được phê duyệt theo Quyết định số 4518/QĐ-VDKVN ngày 13/9/2019.