PETROVIETNAM triển khai giải pháp ứng phó với tác động kép
Nghiên cứu xúc tác – hấp phụ cho Công nghiệp Lọc hóa dầu và Năng lượng mới
 
Việt Nam – Malaysia mở rộng hợp tác Thăm dò, Khai thác Dầu khí
Luật Dầu khí cần sớm được sửa đổi cho phù hợp với bối cảnh mới
Influence of rock physics parameters on construction of rock physics template for Middle Miocene sand in Nam Con Son basin
Xu hướng phát triển trong công nghiệp Lọc – Hóa dầu
Hợp tác Quốc tế Nghiên cứu: Đánh giá tiềm năng Dầu khí phi truyền thống
Hội nghị Thăm dò – Khai thác Dầu khí năm 2019: Cơ chế thu hút đầu tư, Gia tăng trữ lượng Dầu khí.
Chi tiết TCDK số 3.2019
Khát vọng, đổi mới, sáng tạo phải được nuôi dưỡng và phát triển.
Petrovietnam: Vượt “sóng cả”, vững tay chèo.
Chi tiết TCDK số 1.2019