Toàn cảnh Nhà máy Lọc dầu Dung Quất

Ngày 27/12/2022, Viện Dầu khí Việt Nam (VPI) có Thông báo số 6933/TB-VDKVN tuyển 02 thực tập sinh Lĩnh vực Chế biến Dầu khí làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Thời hạn nộp hồ sơ đến hết ngày 29/01/2023.

Thực tập sinh sẽ được hưởng thù lao theo thỏa thuận, có thể được nhận thêm các khoản hỗ trợ khác của đơn vị khi tham gia thực hiện các hợp đồng khoa học công nghệ, được đào tạo và tham gia nghiên cứu, thực hiện các công trình nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ trong lĩnh vực Hóa chế biến dầu khí (Công việc gồm: nghiên cứu cơ bản, xử lý số liệu, tổng hợp thông tin, viết báo cáo, tham gia đào tạo và tư vấn cho khách hàng)…

Đối tượng tuyển dụng là các cá nhân có chuyên môn liên quan đến lĩnh vực cần tuyển:

Thông báo tuyển sinh: Xem nội dung đầy đủ tại đây.

Liên hệ nộp hồ sơ:
Ban Tổ chức Nhân sự, Viện Dầu khí Việt Nam
Địa chỉ: Tầng 16, Tòa nhà Viện Dầu khí Việt Nam, số 167 Trung Kính, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 024.37843061/Ext. 1493 (Mrs. Trần Thị Vui, Di động: 0972686464, Email: vuitt@vpi.pvn.vn).

Ghi chú: Ứng viên có thể gửi trước file scan hồ sơ qua địa chỉ email: vuitt@vpi.pvn.vn và cc kienpn.pvpro@vpi.pvn.vn để Viện xem xét sơ tuyển, hồ sơ bản giấy ứng viên nộp khi đến thi tuyển/phỏng vấn và chịu trách nhiệm về tính trung thực, pháp lý của hồ sơ.