Viện Dầu khí Việt Nam (VPI) cho biết đang triển khai nghiên cứu xây dựng các mô hình giúp tối ưu trong giao thông vận tải, ví dụ như việc tối ưu hóa định tuyến xe được tích hợp với thông tin giao thông thời gian thực nhằm giảm thiểu chi phí giao hàng.

Theo ông Lê Ngọc Anh – Giám đốc dữ liệu của VPI, dự kiến cuối năm nay VPI sẽ hoàn thành các thuật toán cơ bản với các module về giao thông và tối ưu hóa. Mô hình này nếu thành công sẽ áp dụng cho các bài toán khác nhau trong ngành năng lượng, cả cung và cầu.