Viện Dầu khí Việt Nam (VPI) đã phát triển thành công hệ hóa chất chống tạo bọt (antifoam) sử dụng trong hệ thống xử lý nước bơm ép vỉa tại các công trình khai thác dầu khí ngoài khơi. Sản phẩm được ký hiệu VPI-AF-001 được nhóm tác giả Trung tâm Phân tích Thí nghiệm (VPI-Labs) phát triển dựa trên nền tảng hóa phẩm polysiloxane cùng một số thành phần hỗ trợ hoạt tính bổ sung cũng như để phù hợp với yêu cầu của các đơn vị khai thác dầu khí.

Antifoam được sử dụng để giảm khả năng tạo bọt của nước bơm ép trong quá trình khử khí

Sản phẩm VPI-AF-001 do VPI sản xuất có các ưu điểm: Sản phẩm ở dạng nhũ tương lỏng, dễ tan trong nước biển, nước kỹ thuật; độ nhớt sản phẩm tại nhiệt độ dao động trong khoảng 100 – 300 cSt, dễ sử dụng các loại bơm hóa chất tại các công trình dầu khí; sản phẩm có khả năng bốc cháy tối thiểu, nhiệt độ chớp cháy lớn hơn 100oC, rất an toàn trong quá trình bảo quản và vận chuyển; độ pH gần trung tính, thân thiện với môi trường; nhiệt độ đông đặc thấp hơn 0 độ C, dễ dàng bảo quản sử dụng.
Trên nền tảng hóa phẩm polysiloxane, để phát triển hệ hóa chất chống tạo bọt (antifoam) phù hợp với hệ thống xử lý nước bơm ép tại các công trình dầu khí biển tại mỏ Bạch Hổ thuộc Liên doanh Việt – Nga “Vietsovpetro”, VPI đã thử nghiệm, tối ưu công thức hệ hóa chất chống tạo bọt để đạt yêu cầu kỹ thuật của Vietsovpetro.
Cụ thể, các hệ hóa chất sau khi được phối trộn, được phân tích các chỉ tiêu tính chất vật lý nhằm đáp ứng các yêu cầu chung về hóa phẩm sử dụng trong hệ thống xử lý nước bơm ép của Vietsovpetro, đồng thời được thử nghiệm đánh giá hiệu quả theo quy trình NIPI I-NM-02 (Part A) của Viện Nghiên cứu Khoa học và Thiết kế Dầu khí biển (NIPI) dùng để đánh giá hiệu quả của hóa chất chống tạo bọt trong phòng thí nghiệm (Hình 2).
Kết quả đánh giá hiệu quả chống tạo bọt của hệ hóa chất VPI-AF-001, so sánh với kết quả đánh giá hiệu quả chống tạo bọt của hóa chất nhập ngoại cho thấy sản phẩm có khả năng giảm thể tích bọt, thời gian tách bọt và hiệu quả làm giảm độ bền bọt tốt hơn so với hóa chất nhập khẩu.
Trên cơ sở đó, VPI và Vietsovpetro đã ký hợp đồng cung cấp thử nghiệm sản phẩm VPI-AF-001 ở quy mô công nghiệp tại các công trình dầu khí biển của Vietsovpetro. Dự kiến việc thử nghiệm công nghiệp sẽ được thực hiện trong Quý IV/2022.