Viện Dầu khí Việt Nam (VPI) cho biết đã triển khai nghiên cứu công nghệ chế tạo hệ hóa phẩm khử nhũ (demulsifier) nhằm nâng cao hiệu quả tách nước khỏi dầu thô trong quá trình khai thác và vận chuyển dầu tại bể Cửu Long. Mục tiêu của nghiên cứu này nhằm chế tạo hệ hóa phẩm khử nhũ phù hợp với đặc điểm dầu thô Việt Nam và áp dụng thử nghiệm tại mỏ khai thác dầu, từ đó tiến tới thương mại hóa sản phẩm, thay thế sản phẩm nhập khẩu.

TS. Hoàng Linh Lan – Ban Khoa học Chiến lược VPI cho biết, hóa phẩm khử nhũ VPI-Demul do VPI sản xuất đã được kiểm tra chất lượng sản phẩm tại phòng thí nghiệm của Liên doanh Việt – Nga “Vietsovpetro”. Kết quả cho thấy sản phẩm VPI-Demul đạt yêu cầu chất lượng. Trên cơ sở đó, Vietsovpetro đã chấp thuận triển khai thử nghiệm công nghiệp VPI-Demul tại giàn khai thác mỏ Bạch Hổ, bể Cửu Long.

Việc hình thành nhũ tương trong quá trình khai thác (thường là nhũ tương nước trong dầu thô) sẽ khiến dòng chất lưu bị tăng độ nhớt, tăng nguy cơ gây ăn mòn đường ống, thiết bị, gây cản trở dòng chảy dẫn đến sản lượng bị suy giảm…

Hóa phẩm khử nhũ VPI-Demul được sử dụng để khử nhũ tương nước trong dầu thô nhằm đảm bảo chất lượng dầu thô trong vận chuyển và xuất bán thương mại, đồng thời giúp giảm nguy cơ ăn mòn thiết bị và gia tăng sản lượng khai thác dầu.

Viện Dầu khí Việt Nam (VPI) đã phối hợp với Liên doanh Việt – Nga “Vietsovpetro” nghiên cứu và thử nghiệm công nghiệp quy mô “pilot test” công nghệ nâng cao hệ số thu hồi dầu bằng bằng hóa phẩm VPI SP tại giếng bơm ép nhằm nâng cao hệ số thu hồi áp dụng đối với trầm tích lục nguyên của bể Cửu Long.

Giàn Công nghệ trung tâm số 2 mỏ Bạch Hổ

Giàn Công nghệ trung tâm số 2 mỏ Bạch Hổ

Sau khi bơm ép thử nghiệm 100 tấn hóa phẩm VPI SP vào giếng 1609/BK16, VPI và Vietsovpetro đã theo dõi động thái khai thác của giếng khai thác, định kỳ lấy mẫu chất lưu để đánh giá hiệu quả của hóa phẩm. Chương trình thử nghiệm đã được triển khai theo đúng nội dung công việc đã được phê duyệt, thành công và an toàn tuyệt đối; công tác theo dõi, quan trắc và số liệu sử dụng trong đánh giá hiệu quả thử nghiệm tuân thủ theo đúng quy chế và quy trình của Vietsovpetro.

Chương trình “Nghiên cứu và thử nghiệm công nghiệp quy mô “pilot test” công nghệ nâng cao hệ số thu hồi dầu bằng hóa phẩm VPI SP tại giếng bơm ép nhằm nâng cao hệ số thu hồi áp dụng đối với trầm tích lục nguyên của bể Cửu Long” thuộc phạm vi nghiên cứu của cụm nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Quốc gia mã số ĐTĐLCN.26/19, mã số ĐTĐLCN.27/19 và mã số ĐTĐLCN.28/19 do VPI chủ trì thực hiện.