PVN VÀ CÁC ĐƠN VỊ BSR, PVOIL, PVNDB CAM KẾT “XĂNG DẦU CHUẨN NGUỒN GỐC”

Xăng Dầu Dung Quất – Chất lượng vàng.