NĂNG LỰC DỊCH VỤ CHỐNG ĂN MÒN

1. Kiểm tra, khảo sát ăn mòn

 • Phát hiện các nguyên nhân gây ăn mòn, phân tích các tác nhân gây ăn mòn như: H2S, CO2, nước, muối, … trong phòng thí nghiệm và ngoài hiện trường;
 • Đánh giá ăn mòn bên trong, phát hiện các vết nứt, rỗng của đường ống, thiết bị, cấu kiện kim loại bằng phương pháp kiểm tra không phá hủy (NDT);
 • Giám sát ăn mòn nội bộ tại chỗ bằng lắp đặt coupon;
 • Xác định tốc độ ăn mòn bằng phương pháp điện hóa: RP, PC, …;
 • Kiểm tra và đánh giá hiệu quả chống ăn mòn của lớp phủ (coating), catot bảo vệ và các chất ức chế ăn mòn;
 • Thiết kế, cung cấp và lắp đặt hệ thống giám sát ăn mòn bên trong đường ống và bể chứa.

​2. Dịch vụ kiểm soát rủi ro trên cơ sở kiểm tra/kiểm soát

 • Làm rõ, xếp hạng các mức độ rủi ro và xác định mức độ rủi ro có thể chấp nhận, sử dụng các tiêu chuẩn công nghiệp đã được công nhận;
 • Xác định khoảng thời gian kiểm tra thích hợp;
 • Xây dựng kế hoạch kiểm soát ăn mòn;
 • Xác định tuổi thọ còn lại của tài sản/trang thiết bị;
 • Xem xét các thông số kỹ thuật và vật liệu xây dựng;
 • Cung cấp dịch vụ chạy mô hình kiểm soát rủi ro bằng phần mềm chuyên dụng, đào tạo và hỗ trợ chương trình kiểm soát rủi ro RBI cho khách hàng;
 • Đội ngũ nhân sự giàu kinh nghiệm và am hiểu quy trình kiểm soát rủi ro RBI.

​3. Tư vấn, thiết kế và cung cấp hệ thống kiểm soát ăn mòn

 • Tư vấn, thiết kế và thẩm định các dự án trong lĩnh vực ăn mòn;
 • Tư vấn, thiết kế và cung cấp hệ thống bảo vệ catot;
 • Tư vấn và cung cấp các chất phụ gia, chất ức chế ăn mòn, đioxít, sa lắng cặn, …;
 • Cung cấp dịch vụ bọc bảo vệ thiết bị và kết cấu kim loại;
 • Lựa chọn vật liệu phù hợp cho các thiết bị và đường ống trong các điều kiện môi trường khác nhau;
 • Kiểm soát rủi ro dựa trên kiểm tra đánh giá cho đường ống và thiết bị để đảm bảo tính toàn vẹn của thiết bị trong ngành công nghiệp Dầu khí.