Thành tựu nổi bật

Screen Shot 2020-07-05 at 4.23.54 PM
Anh hùng lao động
Screen Shot 2020-07-05 at 4.24.06 PM
Huân chương lao động hạng nhất
Screen Shot 2020-07-05 at 4.24.14 PM
Huân chương độc lập hạng 3
Screen Shot 2020-07-05 at 4.24.24 PM
Giải thưởng Sao Vàng Đất Việt
Screen Shot 2020-07-05 at 4.24.37 PM
Tôn vinh Viện Dầu Khí Việt Nam
Screen Shot 2020-07-05 at 4.24.44 PM
Huân chương độc lập hạng 3
Layer 12
Global Leadership Awards 2013
Layer 10
Quanlity Crown