Giá xăng dầu đồng loạt giảm trong kỳ điều hành ngày 1/7/2022

– Xăng E5RON92: không cao hơn 30.891 đồng/lít (giảm 411 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành), thấp hơn xăng RON95-III 1.872 đồng/lít;

– Xăng RON95-III: không cao hơn 32.763 đồng/lít (giảm 110 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành);

– Dầu diesel 0.05S: không cao hơn 29.615 đồng/lít (giảm 404 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành);

– Dầu hỏa: không cao hơn 28.353 đồng/lít (giảm 432 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành);

– Dầu mazut 180CST 3.5S: không cao hơn 19.722 đồng/kg (giảm 1.013 đồng/kg so với giá bán hiện hành).

Do thời gian vừa qua, Quỹ BOG đã được sử dụng liên tục để bình ổn giá xăng dầu trong nước nên số dư Quỹ BOG còn lại ít, tại nhiều doanh nghiệp Quỹ BOG đã bị âm. Kỳ điều hành lần này, giá các mặt hàng xăng dầu đều có xu hướng giảm nên Liên Bộ Công Thương – Tài chính quyết định ngừng chi Quỹ bình ổn giá đối với 02 loại dầu diesel và dầu hỏa, đồng thời bắt đầu trích lập Quỹ bình ổn giá đối với một số loại xăng dầu tiêu dùng không nhiều. Cụ thể:

– Trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu: Thực hiện trích lập Quỹ bình ổn giá đối với xăng E5RON92 ở mức 100 đồng/lít  và dầu hỏa ở mức 300 đồng/lít, dầu mazut ở mức 800 đồng/kg; không trích lập Quỹ bình ổn giá đối với xăng RON95 và dầu diesel (như kỳ trước).

– Chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu: Thực hiện không chi Quỹ bình ổn giáđối với các loại xăng dầu.

Theo MOIT