CPTI TỔ CHỨC THÀNH CÔNG 02 KHÓA HỌC “KINH DOANH DẦU THÔ VÀ CÁC VẤN ĐỀ CUNG ỨNG, QUẢN LÝ” VÀ “KINH TẾ NHÀ MÁY LỌC DẦU – REFINERY ECONOMICS”

Việc tối ưu hóa hoạt động của các nhà máy lọc dầu tại Việt Nam trong điều kiện các nhà máy lọc dầu trong khu vực và trên thế giới đang gặp rất nhiều khó khăn, cạnh tranh vô cùng gay gắt nhất là trong bối cảnh giá dầu giảm mạnh như hiện nay là vấn đề cần được đầu tư và quan tâm. Nhận thức được sự cần thiết đó, Trung tâm Đào tạo và Thông tin Dầu khí (CPTI) đã tổ chức 02 khóa đào tạo “Kinh tế nhà máy lọc dầu – Refinery Economics” và “Kinh doanh dầu thô và các vấn đề cung ứng, quản lý – Crude Oil Supply, Trading and Economics” tại TP.Quảng Ngãi từ 22-28/05/2015 cho các anh chị học viên đến từ Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN), Công ty TNHH 1TV Lọc – Hóa dầu Bình Sơn (BSR), Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) và Tổng Công ty Dầu Việt Nam (PVOil).
Khóa học “Kinh tế nhà máy lọc dầu – Refinery Economics”
Khóa học “Kinh tế nhà máy lọc dầu” trang bị cho người tham dự nhiều kiến thức liên quan đến công nghệ lọc hóa dầu, kinh tế trong nhà máy lọc dầu, các vấn đề quản lý liên quan, như lập kế hoạch, quản lý chi phí, tối ưu hóa các mô hình chuỗi cung ứng sản xuất,… Đặc biệt, khóa học đã đề cập đến vấn đề cốt lõi của kinh tế lọc dầu là kỹ thuật quy hoạch tuyến tính (LP), kinh tế các phân xưởng chế biến lọc dầu (CDU, Hydrocraking, Hydrotreating, Isomer hóa, Reforming, RFCC), phương pháp đánh giá nguyên liệu và các sản phẩm trung gian… (Chi tiết chương trình khóa học tại đây). Khóa học “Kinh doanh dầu thô và các vấn đề cung ứng, quản lý” mang đến cho học viên các kiến thức nền tảng trong lĩnh vực mua bán, vận chuyển và kinh doanh dầu thô. Đặc biệt, học viên được tiếp cận với các tình huống thực tế thông qua “trading-game” để hiểu sâu hơn các vấn đề thường gặp trong đánh giá chất lượng dầu thô, các dạng hợp đồng mua bán, phương pháp tính giá cước vận chuyển dầu thô đến cảng,… (Chi tiết chương trình khóa học tại đây).
Khóa học “Kinh doanh dầu thô và các vấn đề cung ứng, quản lý – Crude Oil Supply, Trading and Economics”
Giảng viên là ông Trương Như Tùng, hiện là chuyên gia vận hành cao cấp của Tập đoàn ENI Deutschland và là đại diện vốn góp của Tập đoàn ENI tại các nhà máy lọc dầu BayernOil, PCK. Trong suốt khóa học, các học viên đã trao đổi sôi nổi, thẳng thắn và nhận được sự chia sẻ rất nhiệt tình của giảng viên về thông tin và kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh tế lọc dầu, đặc biệt là sự chia sẻ kinh nghiệm để giải quyết một số vấn đề chuyên môn tại các đơn vị (BSR, PVOIL, PVEP). Kết thúc khóa học, các học viên đều đánh giá cao những kết quả thu hoạch được sau chương trình đào tạo, góp phần hữu ích trong quá trình phát triển lĩnh vực lọc hóa dầu của Việt Nam nói chung và PetroVietnam nói riêng.