TIOP-CNT35, sản phẩm hợp tác giữa Viện Dầu khí Việt Nam (VPI) và NTherma Corporation (Hoa Kỳ), được sản xuất từ nguồn khí thiên nhiên dựa trên công nghệ lắng đọng hơi hóa học (CVD) sử dụng xúc tác đế kim loại bản mỏng. TIOP-CNT35 có độ tinh thể và độ tinh khiết cao, ít khuyết tật, kiểm soát được chiều dài từ 5 – 200 µm.
Sản phẩm được dùng làm phụ gia cải thiện chất lượng sản phẩm cho: sơn phủ, dầu nhờn, vật liệu nanocomposite, vật liệu trong công nghiệp sản xuất ô tô, pin Li-ion và lớp phủ nano,…