1. Phân tích Địa hóa

2. Phân tích Thạch học

​3. Phân tích Địa tầng – Cổ sinh

​4. Phân tích mẫu lõi

5. Phân tích mẫu lưu thể

6. Phân tích dầu thô, khí, các sản phẩm dầu mỏ và các phân tích khác