1. Nghiên cứu khoa học, tư vấn công nghệ & lập, thẩm định dự án đầu tư

​2. Xúc tác

​3. Nhiên liệu sinh học