INTRODUCTION

Rock mechanic services were deployed since 2014, including main ones: Point Load Strength test, Unconfined Compressive Strength test, Triaxial Compression Strength test, Thick Wall Cylinder test.
These tests tend to point out mechanical index such as: rock strength, Poisson’s ratio, Young modulus, Mohr-Colomb circle, … that help setting up drilling and production mechanism parameters, avoid risky, failure. Services did on various reservoirs, specialize on clastic, shale.

CAPACITY

– Synchonized modern system is located at Block E2B-5, D1 street, Saigon Hi-Tech park, Tan Phu ward, district 9, Ho Chi Minh city.
– Specialization equipments perform on testing like as high pressure Hoek cell, Loading frame, high accuracy LVDT, Automated high pressure pump system, Controlling and channel recording system, Point Load equipment, Sample processing system.
– All of system and equipment were audited calibrated periodically and the performance followed by ATSM and ISRM.

EXPERIENCE

VPI provide rock mechanic services for:
– International Oil company: Murphy Oil, Vietgazprom, Rosneft, …
– Domestic Oil company: BienDong POC, HLHV POC, ThangLong POC, PVEP POC, …
Analyze on various reservoirs: Carbonate, Clastic, Shale, … from weak formation to highly stiffness ones.

CUSTOMERS

CONTACT

Mr. Minh Nguyen-Hong
Email: minhnh@vpi.pvn.vn
Mobile: +84 902555186
Tel: + 84 28 3556 6129/Ext. 5168
Fax: + 84 28 3620 8825
www.vpi.pvn.vn

GIỚI THIỆU

Dịch vụ phân tích các chỉ tiêu cơ học đá đã được triển khai từ năm 2014 đến nay, dịch vụ bao gồm các chỉ tiêu chính như: thí nghiệm cường độ nén điểm-Point Load Strength, thí nghiệm nén một trục-Unconfined Compressive Strength Test, thí nghiệm nén ba trục-Triaxial Compressive Strength Test, thí nghiệm mẫu trụ thành dày-Thick Wall Cylinder Test, thí nghiệm đo vận tốc sóng âm – Acoustic Velocity Test.
Các thí nghiệm trên cung cấp các thông số cơ học đá như độ cứng của đá, độ bền của đá, tỷ số Poisson, mô đun Young, vòng tròn Mohr-Coulomb, … từ đó có các thông số để thiết lập chế độ khoan và khai thác phù hợp, nhằm hạn chế tối đa các rủi ro có thể gặp phải. Dịch vụ này đã được thực hiện trên nhiều đối tượng vỉa chứa, đặc biệt là các vỉa trầm tích mảnh vụn-clastic.

NĂNG LỰC

Hệ thống phòng thí nghiệm hiện đại đồng bộ được đặt tại Lô E2b-5, đường D1, khu Công Nghệ Cao, Phường Tân Phú, Quận 9, TP. Hồ Chí Minh.
Các thiết bị, máy móc chuyên dụng để thực hiện dịch vụ như: hệ thống thiết bị giữ mẫu áp suất cao-Hoak cell, hệ thống gia tải, hệ thống cảm biến dịch chuyển tuyến tính-LVDT, hệ thống bơm cao áp tự động, hệ thống máy tính điều khiển và ghi nhận tín hiệu, thiết bị đo cường độ nén điểm, hệ thiết bị đo sóng âm, hệ thiết bị gia công mẫu.
Các máy móc thiết bị được kiểm định và hiệu chuẩn định kỳ và tuân theo các quy trình chuẩn đã được ban hành.

KINH NGHIỆM

– Phân tích các chỉ tiêu về cơ học đá cho các nhà thầu dầu khí nước ngoài như: Murphy, Vietgazprom, Rosneft, …;
– Phân tích các chỉ tiêu về cơ học đá cho các nhà thầu dầu khí khác như: BienDong POC, HLHV JOC, ThangLong JOC, PVEP POC, …;
– Phân tích trên nhiều đối tượng vỉa chứa khác nhau như carbonate; clastic, … từ gắn kết yếu đến rất cứng (>20000psi).

KHÁCH HÀNG

LIÊN HỆ

ThS. Nguyễn Hồng Minh
Email: minhnh@vpi.pvn.vn
Di động: +84 902555186
Tel: + 84 28 3556 6129/Máy lẻ 5168
Fax: + 84 28 3620 8825
www.vpi.pvn.vn

INTRODUCTION

Vietnam Petroleum Institute is providing special core analysis services for oil and gas companies in Viet Nam for about 40 years. Main services are such as:
– Sample wettability restoration at reservoir condition, Electricity properties to determining a, m, n index,
– Cation exchange capacity, Capillary pressure, Wettability by Amott and USBM, Liquid permeability, Relative permeability,
– Critical Velocity, Fluid/fluid or Rock/Fluid interaction,
– Scaling phenomenon…
These services have been performed mainly on reservoir in Viet Nam providing important data for oil and gas company during opearation.

CAPACITY

– These modern systems are located in Block E2B-5, D1 street, Saigon Hi-Tech park, Tan Phu ward, district 9, Ho Chi Minh city.
– Special equipments to perform testing such as: High pressure electrical core holder, Oven system, Automated pump system, Automated Centrifuge at ambient and overburden pressure, High pressure Mercury Injection Autopore IV, Core flooding at HTHP, Software and Automated data acquisition system…
– All of system and equipment were calibrated periodically and the performed followiing ATSM.

EXPERIENCE

VPI provide special core analysis services for:
– International Oil company: ExxonMobil; Idemitsu, JVPC, ENI, Talisman, Repsol, Murphy Oil, Rosneft, Vietgazprom, Petronas, Shell, Total, …
– Joint Operating Company and Domestic Oil company: BienDong POC, HoangLong JOC, ThangLong JOC, PVEP POC, CuuLong JOC, …

CUSTOMERS

CONTACT

Mr. Minh Nguyen-Hong
Email: minhnh@vpi.pvn.vn
Mobile: +84 902555186
Tel: + 84 28 3556 6129/Ext. 5168
Fax: + 84 28 3620 8825
www.vpi.pvn.vn

GIỚI THIỆU

Với trên 40 năm kinh nghiệm cung cấp dịch vụ phân tích mẫu lõi đặc biệt cho các nhà thầu dầu khí hoạt động ở Việt Nam, dịch vụ bao gồm các chỉ tiêu chính như:
– Phục hồi mẫu về điều kiện vỉa, đo các tính chất điện để xác định các tham số a, m, n;
– Khả năng trao đổi cation, đo áp suất mao dẫn, xác định tính dính ướt, sức căng bề mặt và góc dính ướt, đo độ nén của đá, đo độ thấm lỏng, đo độ thấm tương đối, đo lưu lượng chảy tới hạn;
– Tương tác giữa chất lưu với chất lưu;
– Tương tác giữa đá và chất lưu;
– Hiện tượng sa lắng muối.
Dịch vụ này đã được thực hiện trên hầu hết các đối tượng vỉa chứa hiện có, cung cấp những số liệu cần thiết và kịp thời cho các nhà thầu dầu khí trong quá trình sản xuất.

NĂNG LỰC

Hệ thống phòng thí nghiệm hiện đại đồng bộ được đặt tại Lô E2b-5, đường D1, khu Công Nghệ Cao, Phường Tân Phú, Quận 9, TP. Hồ Chí Minh.
Các thiết bị, máy móc chuyên dụng để thực hiện dịch vụ như: hệ thống thiết bị giữ mẫu áp suất cao, hệ thống tủ gia nhiệt, hệ thống bơm cao áp tự động, hệ thống máy tính điều khiển và ghi nhận tín hiệu, thiết bị li tâm tốc độ cao, thiết bị bơm ép thủy ngân áp suất cao Autopore IV, hệ thống bơm ép ở điều kiện nhiệt độ và áp suất cao, …
Các máy móc thiết bị được hiệu chuẩn định kỳ và tuân theo các quy trình chuẩn đã được ban hành.

KINH NGHIỆM

– Phân tích mẫu lõi đặc biệt cho các nhà thầu nước ngoài như: ExxonMobil, Rosneft, Idemitsu, ENI, Talisman, Murphy, Repsol, BP, JVPC, Rosneft, Shell, Total, Petronas, …;
– Phân tích mẫu lõi đặc biệt cho các nhà thầu liên kết điều hành chung và các nhà thầu trong nước như: CuuLong JOC, HoangLong JOC, ThangLong JOC, BienDong POC, PVEP POC, …

KHÁCH HÀNG

LIÊN HỆ

ThS. Nguyễn Hồng Minh
Email: minhnh@vpi.pvn.vn
Di động: +84 902555186
Tel: + 84 28 3556 6129/Máy lẻ 5168
Fax: + 84 28 3620 8825
www.vpi.pvn.vn

INTRODUCTION

Routine core analysis was established since 1978, we’ve done for all oil companys in Vietnam with main services such as:
– Core Plug Distillation
– Dean-Stark Water Saturation
– Grain density
– Air permeability
– Overburden and Ambient Porosity and Permeability measurement
– Core handling and transporting on field
– Core CT Scanning
– Core Gamma
– Core Slabbing and Plugging
– WL and UV Photography.

CAPACITY

– Synchonized modern system is located at Block E2B-5, D1 street, Saigon Hi-Tech park, Tan Phu ward, district 9, Ho Chi Minh city.
– Specialization equipments perform on testing like as Gamma-ray logging, Slab and Plug machine, Grinding, Photography, CT Scanning, Dean-Stark system, Soxhlet distillation system, Ovens, Analytic balance, Grain density and Porosity equipment, Permeability measurement by Unsteady and Steady methods.
– All of system and equipment were audited calibrated periodically and the performance followed by ATSM.

EXPERIENCE

We have performed on all reservoir subjects like sediment, clastic, granite, or carbonate and provided accuracy and on-time data for clients.
We provide RCA services for:
– International Oil company: Exxonmobil, Idemitsu, JVPC, ENI, Talisman, Repsol, Murphy Oil, Vietgazprom, Rosneft, Petronas, Shell, Total, …
– Domestic Oil company: BienDong POC, HLHV POC, ThangLong POC, PVEP POC, CuuLong JOC, …

CUSTOMERS

CONTACT

Mr. Minh Nguyen-Hong
Email: minhnh@vpi.pvn.vn
Mobile: +84 902555186
Tel: + 84 28 3556 6129/Ext. 5168
Fax: + 84 28 3620 8825
www.vpi.pvn.vn

GIỚI THIỆU

Dịch vụ phân tích mẫu lõi tiêu chuẩn được cung cấp từ năm 1978 tới nay cho toàn bộ các nhà thầu dầu khí hoạt động ở Việt Nam. Dịch vụ bao gồm các chỉ tiêu chính như: lấy mẫu và bảo quản mẫu ngoài giàn khoan, chụp cắt lớp vi tính mẫu, đo phổ Gamma, xẻ mẫu, khoan mẫu, chụp ảnh mẫu dưới điều kiện ánh sáng cực tím và ánh sáng thường, đổ mẫu bảo tàng, đo độ bão hòa bằng Dean stark, chiết rửa mẫu, sấy mẫu, đo tỷ trọng hạt, đo độ rỗng và độ thấm ở điều kiện có áp suất nén hông hoặc điều kiện phòng thí nghiệm.
Dịch vụ này đã được thực hiện trên tất cả các đối tượng chứa như đá trầm tích, đá móng hay đá carbonate, cung cấp những số liệu chính xác, kịp thời cho các nhà thầu dầu khí.

NĂNG LỰC

– Hệ thống phòng thí nghiệm hiện đại đồng bộ được đặt tại Lô E2b-5, đường D1, khu Công Nghệ Cao, Phường Tân Phú, Quận 9, TP. Hồ Chí Minh;
– Các thiết bị, máy móc chuyên dụng để thực hiện dịch vụ như: Máy đo phổ Gamma, máy xẻ mẫu, máy khoan mẫu, phòng chụp ảnh mẫu, hệ thống Dean Stark, hệ thống chiết rửa mẫu Soxhlet, tủ sấy mẫu, cân phân tích, máy đo tỷ trọng hạt, máy đo độ rỗng, máy đo độ thấm theo phương pháp dòng ổn định và dòng không ổn định;
– Các máy móc thiết bị được kiểm định và hiệu chuẩn định kỳ, các thí nghiệm được tuân theo các quy trình chuẩn đã được ban hành.

KINH NGHIỆM

– Cung cấp dịch vụ lấy mẫu ngoài giàn khoan và phân tích mẫu lõi tiêu chuẩn cho các giếng khoan của công ty ExxonMobil;
– Phân tích mẫu lõi tiêu chuẩn cho công ty Cửu Long JOC với hàng ngàn mẫu lấy từ các mỏ: Sư Tử Trắng, Sư Tử Đen, Sư Tử Vàng;
– Phân tích hàng chục ngàn mẫu cho các công ty như: JVPC, Murphy, HLHV JOC, PVEP POC, ENI, Talisman, Idemitsu, Vietgazprom, Rosnef, …

KHÁCH HÀNG

LIÊN HỆ

ThS. Nguyễn Hồng Minh
Email: minhnh@vpi.pvn.vn
Di động: +84 902555186
Tel: + 84 28 3556 6129/Máy lẻ 5168
Fax: + 84 28 3620 8825
www.vpi.pvn.vn

INTRODUCTION

VPI provide tests and analysis services according to ASTM, ISO, UOP, TCVN, GOST and other recognized standards for following products:
– Refined petroleum products (gasoline, diesel oil, jet fuel, fuel oils, …);
– Lubricant, transformer oils, hydraulic oils, …;
– Other hydrocarbon chemicals.

CAPACITY

Experts and experienced manpower in the field of testing, specialized analysis for crude oil and petroleum products.
Well equiped laboratory, accredited following VILAS 17025 standards.
Tests:
– Density (ASTM D1298, D4052, by Pycnometer);
– Ash Content (ASTM D482);
– Pour Point (ASTM D97, D5853);
– Carbon Residue (ASTM D189);
– Hydrocarbon Group (ASTM D6730);
– Flash Point (ASTM D56/D92/D93);
– Viscosity (ASTM D445);
– Mercury Content (UOP938);
– Nickel, Vanadium Content (ASTM D 5708);
– SARA (ASTM D1319-D2007);
– Distillation (ASTM D86);
and others

EXPERIENCE

More than 40 years of experience, in providing tests and analysis for refineries, oil and gas production companies in Vietnam (Vietsovpetro, JOCs, POCs), crude oil, lubricant trading companies.

CUSTOMERS

CONTACT

Mr. Anh Nguyen-Huynh (PhD)
Email: anhnguyenh@vpi.pvn.vn
Mobile: +84 906 567 572
Tel: + 84 28 3556 6129/Ext. 5657
Fax: + 84 28 3620 8825
www.vpi.pvn.vn

GIỚI THIỆU

Viện Dầu khí Việt Nam (VPI) cung cấp dịch vụ phân tích và thử nghiệm theo tiêu chuẩn ASTM, ISO, UOP, TCVN, GOST và các tiêu chuẩn đã được công nhận khác cho hàng loạt sản phẩm:
– Các sản phẩm lọc dầu (xăng, DO, FO, nhiên liệu máy bay, …);
– Dầu nhờn, dầu máy biến thế, dầu thủy lực, …;
– Các sản phẩm hydrocacbon khác.
Các chỉ tiêu phân tích:
– Tỷ trọng (ASTM D1298, D4052, Picnomet);
– Hàm lượng tro (ASTM D482);
– Điểm chảy (ASTM D97, D5853);
– Cặn cacbon (ASTM D189);
– Thành phần nhóm Hydrocacbon (ASTM D6730);
– Điểm chớp cháy (ASTM D56/D92/D93);
– Độ nhớt (ASTM D445);
– Hàm lượng thủy ngân (UOP938);
– Hàm lượng Niken, Vanadi (ASTM D 5708);
– SARA (ASTM D1319-D2007);
– Chưng cất (ASTM D86).
Và nhiều chỉ tiêu khác.

NĂNG LỰC

Đội ngũ các chuyên gia, nhân lực giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực thử nghiệm, phân tích mẫu chuyên sâu đối với sản phẩm dầu thô và sản phẩm dầu khí.
Phòng thí nghiệm hiện đại đạt tiêu chuẩn VILAS 17025.

KINH NGHIỆM

Hơn 40 năm kinh nghiệm cung cấp thành công nhiều dịch vụ phân tích mẫu cho các nhà máy lọc dầu, các công ty khai thác dầu khí ở Việt Nam (Vietsovpetro, JOC, POC), các công ty kinh doanh dầu khí, dầu nhờn,…

KHÁCH HÀNG

LIÊN HỆ

TS. Nguyễn Huỳnh Anh
Email: anhnguyenh@vpi.pvn.vn
Mobile: +84 906 567 572
Tel: + 84 28 3556 6129/Máy lẻ 5657
Fax: + 84 28 3620 8825
www.vpi.pvn.vn

INTRODUCTION

Flow Assurance Study is very important for oil and gas production process.
VPI can provide sample analysis for flow assurance study for oil and gas production process.
Sample analysis for flow assurance study:
– Pour Point (ASTM D97/D5853);
– Wax Content (UOP A46);
– Wax Deposition Rate (by Cold Finger);
– Wax hydrocarbon composition (by HTGC);
– Wax Appearance Temperature/Wax Disappearance Temperature (by DSC);
– Dynamic Viscosity (by Rotating Viscometer/Rheometer);
– Gel Strength/Yield Stress (by Restart Pressure Loop);
Bottle Test for chemical screening and evaluation.

CAPACITY

Experts and experienced manpower in the field of testing, specialized analysis for sample testing for flow assurance study.
– Pipeline Restart Loop (PSL Intruments Systemtechnik GmbH);
– Wax Appearance Temperature Testing Equipment (DSC – TA Instruments Q2000).

EXPERIENCE

We have successfully provided sample analysis for flow assurance studies of several projects in Vietnam, include: PVEP, PVEP POC, HLHV JOC, JVPC…

CUSTOMERS

CONTACT

Mr. Anh Nguyen-Huynh (PhD)
Email: anhnguyenh@vpi.pvn.vn
Mobile: +84 906 567 572
Tel: + 84 28 3556 6129/Ext. 5657
Fax: + 84 28 3620 8825
www.vpi.pvn.vn

GIỚI THIỆU

Nghiên cứu đảm bảo dòng chảy là khâu rất quan trọng trong quá trình khai thác dầu khí.
Viện Dầu khí Việt Nam (VPI) có khả năng cung cấp dịch vụ phân tích mẫu phục vụ nghiên cứu đảm bảo dòng chảy trong khai thác dầu khí.
Các chỉ tiêu phân tích dùng để nghiên cứu đảm bảo dòng chảy:
– Điểm chảy (ASTM D97/D5853);
– Hàm lượng paraffin rắn (UOP A46);
– Tốc độ lắng đọng paraffin (phương pháp ngón lạnh);
– Thành phần hydrocacbon của wax (sắc ký nhiệt độ cao);
– Nhiệt độ xuất hiện tinh thể paraffin/nhiệt độ biến mất tinh thể paraffin (bằng DSC);
– Độ nhớt động học (Nhớt kế quay/Thiết bị đo lưu biến);
– Gel Strength/Yield Stress (Hệ thống áp suất tái khởi động);
Đánh giá và kiểm tra hóa chất bằng bottle test.

NĂNG LỰC

Đội ngũ chuyên viên giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực phân tích mẫu cùng trang thiết bị hiện đại, đạt tiêu chuẩn và được công nhận theo VILAS 17025.
– Hệ thống xác định áp suất tái khởi động đường ống (PSL Intruments Systemtechnik GmbH);
– Thiết bị xác định nhiệt độ xuất hiện tinh thể paraffin (DSC – TA Instruments Q2000).

KINH NGHIỆM

VPI đã cung cấp thành công dịch vụ phân tích mẫu cho nghiên cứu đảm bảo dòng chảy của một số dự án tại Việt Nam, bao gồm: PVEP, PVEP POC, HLHV JOC, JVPC, Murphy,…

KHÁCH HÀNG

LIÊN HỆ

TS. Nguyễn Huỳnh Anh
Email: anhnguyenh@vpi.pvn.vn
Mobile: +84 906 567 572
Tel: + 84 28 3556 6129/Máy lẻ 5657
Fax: + 84 28 3620 8825
www.vpi.pvn.vn