Phân tích mẫu lõi đặc biệt

GIỚI THIỆU

Với trên 40 năm kinh nghiệm cung cấp dịch vụ phân tích mẫu lõi đặc biệt cho các nhà thầu dầu khí hoạt động ở Việt Nam, dịch vụ bao gồm các chỉ tiêu chính như:
– Phục hồi mẫu về điều kiện vỉa, đo các tính chất điện để xác định các tham số a, m, n;
– Khả năng trao đổi cation, đo áp suất mao dẫn, xác định tính dính ướt, sức căng bề mặt và góc dính ướt, đo độ nén của đá, đo độ thấm lỏng, đo độ thấm tương đối, đo lưu lượng chảy tới hạn;
– Tương tác giữa chất lưu với chất lưu;
– Tương tác giữa đá và chất lưu;
– Hiện tượng sa lắng muối.
Dịch vụ này đã được thực hiện trên hầu hết các đối tượng vỉa chứa hiện có, cung cấp những số liệu cần thiết và kịp thời cho các nhà thầu dầu khí trong quá trình sản xuất.

NĂNG LỰC

Hệ thống phòng thí nghiệm hiện đại đồng bộ được đặt tại Lô E2b-5, đường D1, khu Công Nghệ Cao, Phường Tân Phú, Quận 9, TP. Hồ Chí Minh.
Các thiết bị, máy móc chuyên dụng để thực hiện dịch vụ như: hệ thống thiết bị giữ mẫu áp suất cao, hệ thống tủ gia nhiệt, hệ thống bơm cao áp tự động, hệ thống máy tính điều khiển và ghi nhận tín hiệu, thiết bị li tâm tốc độ cao, thiết bị bơm ép thủy ngân áp suất cao Autopore IV, hệ thống bơm ép ở điều kiện nhiệt độ và áp suất cao, …
Các máy móc thiết bị được hiệu chuẩn định kỳ và tuân theo các quy trình chuẩn đã được ban hành.

KINH NGHIỆM

– Phân tích mẫu lõi đặc biệt cho các nhà thầu nước ngoài như: ExxonMobil, Rosneft, Idemitsu, ENI, Talisman, Murphy, Repsol, BP, JVPC, Rosneft, Shell, Total, Petronas, …;
– Phân tích mẫu lõi đặc biệt cho các nhà thầu liên kết điều hành chung và các nhà thầu trong nước như: CuuLong JOC, HoangLong JOC, ThangLong JOC, BienDong POC, PVEP POC, …

KHÁCH HÀNG

LIÊN HỆ

ThS. Nguyễn Hồng Minh
Email: minhnh@vpi.pvn.vn
Di động: +84 902555186
Tel: + 84 28 3556 6129/Máy lẻ 5168
Fax: + 84 28 3620 8825
www.vpi.pvn.vn